Spårvidd 600 mm

Järnvägar med 600 mm spårvidd (smalspår). Läs mer om spårvidd.

Spårvidden 600 mm förknippas kanske mest med industribanor men det har funnits 600-banor i Sverige även med persontrafik, bl a Stavsjö Järnväg, Anneberg-Ormaryds Järnväg och Nättraby–Alnaryd–Elmeboda Järnväg. I dag finns det bara enstaka korta industribanor, t ex torvbanor, med denna spårvidd.

Flera museibanor har 600 mm spårvidd, bl a Ohs Bruk-Bor och Mariefred-Läggesta.

Annons