Spårvidd 600 mm

Järnvägar med 600 mm spårvidd (smalspår). Läs mer om spårvidd.

Spårvidden 600 mm förknippas kanske mest med industribanor men det har funnits 600-banor även med reguljär persontrafik. Flera museibanor har denna spårvidd, bl a Ohs Bruk-Bor och Mariefred-Läggesta.

Annons

Läs mer om Längs spåret 2019