R1

Bild: R1R 4842 i Gävle 1987R1R 4842 i Gävle 1987. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Restaurangvagn
  • Längd: 24100 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Antal sittplatser: 46
  • Tillverkare: Kalmar Verkstads AB
  • Byggår: 1960-1962
  • Byggt antal: 21
  • Ursprunglig nummerserie: 4683-4686, 4831-4847
  • Tillhörde: SJ

Restaurangvagn av 1960-talstyp

I serien av 1960-talsvagnar ingick två restaurangvagnstyper, B1c (senare RB1) och RBo2. RBo2-vagnarna började levereras 1960 och blev därmed först bland 1960-talsvagnarna.

"Två rum och kök"

RBo2 fick en inredning med köket i mitten, omgivet av matsal på ena sidan och kafé/resandeavdelning på andra sidan. I äldre vagntyper hade man nämligen haft problem med att vagnen blev snedbelastad när den tunga köksdelen låg i ena änden av vagnen. Den nya planlösningen gjorde att vagnen bland personalen kallades "Två rum och kök".

Ombyggnader

Vid litterareformen 1970 fick vagnarna litterat R2. I början av 1970-talet byggdes inredningen om så att vagnarna blev rena restaurangvagnar med matsalar på båda sidor om köket och litterat ändrades till R1.

I mitten av 1980-talet moderniserades inredningen ännu en gång. Vagnarna användes till i början av 1990-talet då de slopades på grund av det minskande behovet av restaurangvagnar.

En vagn finns bevarad hos Nässjö Järnvägsmuseum.

 

Ritning R1Interiörskiss R1.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1989, SJK Förlag 1990
- Malte Ljunggren: 100 år på spår - Kalmar, bok utgiven av SJK Förlag 2002
- Arne Hällqvist: SJ personvagnar av 60-talstyp, tidningen Tåg 3/1985

Annons