SJ Co8d 3090 1935 SJ Co8d 3090 1935. Foto Järnvägsmuseet.

Annons

Bild: B8 3209 i Arvidsjaur 2005B8 3209 som museivagn i Arvidsjaur 2005. Foto Christian Tellerup.

23,5

m

130

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn andra klass
  • Längd: 23500 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Antal sittplatser: 78 (standardvariant)
  • Tillverkare: Kockums, AB Svenska Järnvägsverkstäderna, AB Svenska Maskinverken, Kalmar Verkstads AB
  • Byggår: 1930-1939 (nitade), 1942-1952 (helsvetsade)
  • Byggt antal: ca 100 (nitade), 265 (helsvetsade till SJ), 3 (helsvetsade till TGOJ)
  • Tillhörde: SJ, TGOJ, GDJ, SDJ, DJ, BJ

Den vanligaste andraklassvagnen

B8 var den vanligaste typen av 1930- och 40-talsvagn. Typen fanns både i nitade och helsvetsade versioner.

Flera varianter

Under 1930-talet byggdes runt 100 nitade vagnar till SJ. Det exakta antalet beror på hur man räknar, det fanns nämligen en rad olika varianter som hade olika littera innan litterareformen 1970 men som sedan samlades under beteckningen B8. Dessutom byggdes en del vagnar om under årens lopp och några vagnar övertogs under 1930- och 40-talen från förstatligade privatbanor (Gävle-Dala Järnväg, Södra Dalarnes Järnväg, Dalslands Järnväg, Bergslagernas Järnvägar).

I grundutförandet bestod inredningen av kupéer och en öppnare avdelning mitt i vagnen med soffor med motsittning. Det fanns också vagnar med enbart kupéer och vagnar med pentry (se även B13S/RB4). De ursprungliga littrorna var Co8b, Co8cm, Co8cs, Co8d och Co9b.

Bild: GDJ Co8d 217 1945Leveransfoto av GDJ Co8d 217 vid AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1945. GDJ (Gävle-Dala Järnväg) förstatligades 1948 och vagnen hamnade då hos SJ under numret 4215. Foto okänd/Järnvägsmuseet.

Helsvetsade vagnar

En helsvetsad version av B8 började levereras 1942. Fram till 1952 byggdes sammanlagt 265 vagnar med littera Co8b, Co8cs, Co8d, Co8f och Co9b till SJ, samt tre vagnar till TGOJ. Inredningen var i princip likadan som i de nitade vagnvarianterna.

Vid litterareformen 1970 fick de flesta av vagnarna littera B8, B8B eller B8F. Vagnarna med pentry/kafé littererades om till B7S, RB4, RB5 och RB6.

Byggdes om till B3 och B15

Från slutet av 1960-talet till i början av 1980-talet byggdes samtliga helsvetsade B8-vagnar om till B3 och B15. Även TGOJ-vagnarna byggdes om till B15.

De nitade B8-vagnarna fortsatte att gå i trafik till slutet av 1980-talet. Flera vagnar finns bevarade som museivagnar.

 

Bild: Ritning B8Ritning B8 (nitad variant med pentry).
Bild: Ritning B8Ritning B8 (helsvetsad variant).
Bild: Interiörskiss B8Interiörskiss B8 (en av de vanligaste varianterna).

 

Bild: TGOJ Bo8f 52 som museivagn i Grängesberg 2004TGOJ Bo8f 52 som museivagn i Grängesberg 2004. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör B8/Co8cs 3200 som museivagn 2003Interiör B8/Co8cs 3200 som museivagn 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör B8/Co8d 4218 som museivagn 2004Interiör B8/Co8d 4218 som museivagn 2004. Denna vagn tillhörde ursprungligen Gävle-Dala Järnväg. Foto Frederik Tellerup.
Bild: B8 2806 i Mora 1989B8 2806 i Mora 1989. Foto Christian Tellerup.
Bild: Interiör caféavdelningen B8/Co8cs 3200 2004Interiör caféavdelningen B8/Co8cs 3200 2004. Foto Frederik Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Ritning på Co8cs, tidningen Järnvägar! 4/1986
- Hans Helmstein, Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell, Stockholms modelljärnvägsklubb 2004
- Hans Helmstein, Svante Runberger: SJ personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller, Stockholms modelljärnvägsklubb 2007

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer