Man sätter upp SJ-skylt på en personvagn

Foto Eric Lundquist/Järnvägsmuseet

Logo SJ

Det statliga verket SJ fram till 2001, då SJ AB skildes ut och blev nytt bolag för persontrafiken.

Statens Järnvägar (SJ) invigde sina första järnvägssträckor 1856 då Malmö-Lund och Göteborg-Jonsered öppnades. SJ:s uppgift var att bygga och trafikera stambanor i Sverige, det vill säga järnvägar av strategisk betydelse mellan större städer. Andra banor fick privata bolag bygga, efter att man fått tillstånd av staten.

Nätet av stambanor blev efter hand omfattande och SJ:s järnvägsnät ökade ytterligare efter beslutet 1939 om att förstatliga alla privatbanor, som ofta hade dålig ekonomi. I början av 1950-talet var SJ som störst med runt 50 000 anställda.

1960-, 70- och 80-talen innebar en nedgång för järnvägen och många mindre banor lades ned. Under 1980-talet genomfördes en reform som innebar att länen fick överta ansvaret för den lokala och regionala trafiken. SJ inriktade sig i allt större grad på fjärrtrafiken. 1988 bildades Banverket och ansvaret för järnvägsunderhållet försvann från SJ. Under 1990-talet fortsatte förändringarna och ledde fram till bolagiseringen av SJ 2001 då bl a SJ AB och Green Cargo bildades.

Annons

Rc2-lok med persontåg utanför Sandviken 1989

Rc2-lok med persontåg utanför Sandviken 1989. Foto Markus Tellerup.

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer