Man sätter upp SJ-skylt på en personvagn

Foto Eric Lundquist/Järnvägsmuseet

Logo SJ

Det statliga verket SJ fram till 2001, då SJ AB skildes ut och blev nytt bolag för persontrafiken.

Statens Järnvägar (SJ) invigde sina första järnvägssträckor 1856 då Malmö-Lund och Göteborg-Jonsered öppnades. SJ:s uppgift var att bygga och trafikera stambanor i Sverige, det vill säga järnvägar av strategisk betydelse mellan större städer. Andra banor fick privata bolag bygga, efter att man fått tillstånd av staten.

Nätet av stambanor blev efter hand omfattande och SJ:s järnvägsnät ökade ytterligare efter beslutet 1939 om att förstatliga alla privatbanor, som ofta hade dålig ekonomi. I början av 1950-talet var SJ som störst med runt 50 000 anställda.

Tiden från 1950-talet och fram till 1980-talet innebar en nedgång för järnvägen och många av de tidigare privatbanorna lades ned. Under 1980-talet genomfördes en reform som innebar att länen fick överta ansvaret för trafiken på de mindre banorna. SJ inriktade sig i allt större grad på fjärrtrafiken. 1988 bildades Banverket som tog över ansvaret för järnvägarna från SJ. Under 1990-talet fortsatte förändringarna och ledde fram till bolagiseringen av SJ 2001 då bl a SJ AB och Green Cargo bildades.

Tåg som tillhörde Statens Järnvägar (SJ)

A2

Personvagnar i trafik

A3

Utgångna personvagnar

A5

Utgångna personvagnar

A7

Personvagnar i trafik

AB2

Utgångna personvagnar

AB3

Personvagnar i trafik

AB4

Utgångna personvagnar

AB5/AB9

Utgångna personvagnar

AB7

Utgångna personvagnar

AB8K

Utgångna personvagnar

AB9

Utgångna personvagnar

AFM7

Personvagnar i trafik

B1

Personvagnar i trafik

B10

Utgångna personvagnar

B11/B14

Utgångna personvagnar

B13

Utgångna personvagnar

B13S/RB4

Utgångna personvagnar

B15

Utgångna personvagnar

B2

Personvagnar i trafik

B3

Utgångna personvagnar

B5

Personvagnar i trafik

B6

Utgångna personvagnar

B7

Personvagnar i trafik

B8

Utgångna personvagnar

B8

Utgångna personvagnar

B9

Utgångna personvagnar

B9

Personvagnar i trafik

BC1

Utgångna personvagnar

BC2

Personvagnar i trafik

BC3

Utgångna personvagnar

BC4

Personvagnar i trafik

BF1

Utgångna personvagnar

BF2

Utgångna personvagnar

BF3

Utgångna personvagnar

BF4

Personvagnar i trafik

BFS9

Personvagnar i trafik

Bk

Utgångna ellok

BS5

Personvagnar i trafik

D/Dg/Dk/Ds/Du m fl

Utgångna ellok

Da

Utgångna ellok

DF21/DF33/DF39/DF40/D46/Dbk

Utgångna personvagnar

DF28/D38/D48/Db

Utgångna personvagnar

Dm/Dm3

Utgångna ellok

F

Utgångna ellok

F2

Utgångna personvagnar

F24/F33

Personvagnar i trafik

F4/F46/F52

Utgångna personvagnar

F7

Utgångna personvagnar

FV1

Utgångna personvagnar

FV2/FV3

Utgångna personvagnar

Ha/Hb/Hc/Hd/Hg

Utgångna ellok

Ma

Ellok i trafik

Mg

Utgångna ellok

Öa/Öb/Öc/Öd

Utgångna ellok

Pa

Utgångna ellok

R1

Utgångna personvagnar

R2

Personvagnar i trafik

R3/S2

Utgångna personvagnar

R4

Personvagnar i trafik

R4/S2

Utgångna personvagnar

Ra

Ellok i trafik

RB1

Utgångna personvagnar

Rb1/Rb2/Rb3

Utgångna ellok

RB2

Utgångna personvagnar

RB4

Utgångna personvagnar

Rc1

Ellok i trafik

Rc2

Ellok i trafik

Rc3/143

Ellok i trafik

Rc4

Ellok i trafik

Rc5

Utgångna ellok

Rc6

Ellok i trafik

Rm

Ellok i trafik

Rz

Utgångna ellok

S11

Personvagnar i trafik

S12

Personvagnar i trafik

T11

Utgångna diesellok

T21/T22

Utgångna diesellok

T23

Utgångna diesellok

T41

Utgångna diesellok

T42

Utgångna diesellok

T43/841

Diesellok i trafik

T44

Diesellok i trafik

T45

Utgångna diesellok

Tb/DLL

Diesellok i trafik

Tc/DLL

Diesellok i trafik

Tp

Utgångna diesellok

Ua/Ub/Uc/Ud

Utgångna ellok

Ue/Uf

Utgångna ellok

V/V1/V3

Utgångna diesellok

V4

Diesellok i trafik

V5

Diesellok i trafik

WL1

Personvagnar i trafik

WL10

Utgångna personvagnar

WL11/WL12

Utgångna personvagnar

WL2

Utgångna personvagnar

WL3/WL7

Utgångna personvagnar

WL4

Personvagnar i trafik

WL5

Utgångna personvagnar

WL6

Personvagnar i trafik

WL9

Utgångna personvagnar

X10

Motorvagnar i trafik

X12

Motorvagnar i trafik

X16/X17

Utgångna motorvagnar

X2

Motorvagnar i trafik

X5/X8/X15

Utgångna motorvagnar

X6

Utgångna motorvagnar

X7/UB7X

Utgångna motorvagnar

Y1/YF1

Motorvagnar i trafik

Y3 med manöver- och mellanvagnar

Utgångna motorvagnar

YBo4p/YBo4t med släpvagnar

Utgångna motorvagnar

YP med släp- och manövervagnar

Utgångna motorvagnar

Z

Diesellok i trafik

Z3

Utgångna diesellok

Z4/Z43/DAL

Diesellok i trafik

Z49

Utgångna diesellok

Z4p/Z4t/Z4tu

Utgångna diesellok

Z5/Z6/Z64

Diesellok i trafik

Z61/Z62/Z63

Utgångna diesellok

Z65/DAL

Diesellok i trafik

Z66/Skd 226

Diesellok i trafik

Z67/DAL

Diesellok i trafik

Z68

Diesellok i trafik

Z70/Z71/921

Diesellok i trafik

Annons

Annonser

Annons

Rc2-lok med persontåg utanför Sandviken 1989. Foto Markus Tellerup.

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer