Littera och nummer på en ABS2-vagn

Littera och EVN-nummer på en ABS2-vagn.
Vagnen ägs av Tågab och har första (A) och andra (B) klass samt kiosk (S).

Så gott som alla svenska person- och motorvagnar har förutom sitt individnummer en klassificering, ett littera. Litterat berättar en hel del om fordonet, så här följer förklaringar till hur litterat ska tolkas.

Ett littera består ofta av minst en bokstav och en siffra, men det finns också littera med bara bokstäver. Detta är huvudlitterat. Dessutom kan det efter siffran följa ytterligare bokstäver, underlittera. Underlittera används för att särskilja vagnar med t ex speciell utrustning från resten av vagnarna med samma huvudlittera.

Från 2008 ska lok, motorvagnar och vagnar i Sverige dessutom märkas med ett europeiskt nummer/littera på tolv siffror. Reglerna för denna EVN-märkning (European Vehicle Number) kan du läsa om på en egen sida.

Följande är SJ:s tidigare litteraregler. Dessa används stort sett fortfarande men har luckrats upp eftersom nya bolag kan skapa sina egna regler. Lägg också märke till att det finns enstaka norska och danska typer i vagnguiden och för dessa gäller inte litterareglerna.

Se också sidan om littera för lok.

Huvudlittera

A = sittvagn, första klass
B = sittvagn, andra klass
BC = liggvagn
D = postvagn
F = resgodsvagn
M = manövervagn till loktåg
R = serveringsvagn (bistro/restaurang)
S = specialvagn (S som andra bokstav = kiosk)
U = manöver-, mellan- eller släpvagn till motorvagn
V = tvåaxlig vagn
WL = sovvagn
X = elmotorvagn
Y = dieselmotorvagn

Siffra

För att skilja t ex olika andraklassvagnar åt får de ofta en siffra, t ex B7. Siffrorna brukar ges i löpande ordning, d v s högre siffra betyder nyare vagntyp, men undantag finns. I många fall återanvänds gamla skrotade typers littera efter ett tag. I vagnguiden skiljer vi därför på utgångna typer och typer som går i trafik.

Underlittera

A = avvikelse, varierar med vagntyp
B = avvikelse, varierar med vagntyp
C = avvikelse, varierar med vagntyp
D = anpassad för trafik i Tyskland
F = avvikelse, varierar med vagntyp
G = avvikelse, varierar med vagntyp
H = största tillåtna hastighet högre än 160 km/h
K = anpassad för trafik i Danmark
L = största tillåtna hastighet lägre än 160 km/h
M = vagnen har speciella boggier som medger högre hastighet
N = avsedd för trafik i Norge
P/p = smalspårig, 891 mm
R = största tillåtna hastighet 160 km/h
S = serveringsutrymme
T = vakuumtoalett
U = saknar toalett
X = manövervagn till elmotorvagn
Y = manövervagn till dieselmotorvagn

Några kommentarer

- Reglerna är varken absoluta eller alltid konsekventa. Nya bolag behöver inte följa SJ:s gamla regler och kan själva välja littera. Importerade vagntyper kan t ex ibland behålla sitt ursprungliga littera, utan att alla bokstäverna nödvändigtvis betyder något i Sverige. Det gäller t ex personvagnen Bmpz. Nya fordon kan också få andra littera om köparen bestämmer sig för det, t ex motorvagnen ER1.

- Flera bokstäver kan kombineras, t ex RB för en sittvagn andra klass med serveringsutrymme/bistro.

- S kan i kombination också betyda serveringsutrymme, t ex BS för personvagn andra klass med serveringsutrymme/kiosk.

- Motorvagnar bestående av fast sammankopplade delar har samma huvudlittera. Delarna skiljs genom en bokstav efter huvudlitterat, t ex Y2A, Y2M och Y2B för den tredelade Y2-motorvagnen. Detta är alltså inte något underlittera i vanlig mening, även om det ser likadant ut.

SJ:s litteraförändringar 1956 och 1970

Fram till 1956 fanns det tre komfortklasser i tågen. Förstaklassvagnar hade littera som började på A, vagnar med andra klass B och tredje klass C.

När klassystemet gjordes om till två klasser blev tredje klass andra klass och andra klass första, medan första klass försvann. Vagnarnas littera ändrades så att A- och B-vagnar blev A, och C-vagnar blev B.

Eftersom alla vagnar i järnvägens barndom var tvåaxliga fick de första boggievagnarna en gemen (liten) nolla i litterat för att särskilja dem. En förstaklassvagn med boggier kunde till exempel ha littera Ao1. I takt med att tvåaxliga vagnar och motorvagnar blev allt mer sällsynta fanns det inte så stor anledning att ange boggier längre och 1970 förenklade SJ sitt litterasystem genom att ta bort nollan. Kvarvarande tvåxliga vagnar fick istället ett "V" i litterat.

 

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer