Bild: Snälltåget F24E 55201 i Malmö 2017Snälltåget F24E 55201 i Malmö 2017. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Enstaka i trafik
  • Typ: Resgodsvagn
  • Längd: 16000 mm
  • Hastighet: 160 km/h
  • Tillverkare: Kalmar Verkstads AB
  • Byggår: 1961-1962
  • Byggt antal: 35 (F5), 10 (F6K)
  • Tillhörde: SJ
  • Tillhör: Snälltåget, Svensk Tågkraft

Resgodsvagn av 1960-talstyp

Totalt 45 resgodsvagnar levererades i serien av 1960-talsvagnar till SJ. 35 var av typen Fo5a (omlittererade till F5 1970), 10 av typen Fo5b (F6K).

F6K-vagnarna skilde sig från F5 genom att vara anpassade för trafik i Danmark (därav underlittera K) och ha inredning med sidogång vilket betydde att vagnen kunde gå även mitt i ett persontåg. Båda vagntyperna hade tjänstekupé för tågpersonalen. Vagnarna var kortare än övriga 1960-talsvagnar (16000 mm mot normala 24100 mm).

Modernisering 

I början av 1990-talet moderniserades vagnarna med bland annat motordrivna lastdörrar och ny färgsättning i blått/mörkgrått/vitt. Samtidigt littererades vagnarna om, F5 till F33 och F6K till F24K. Siffrorna i de nya littrorna togs från storleken på vagnarnas resgodsutrymme i kvadratmeter (24 respektive 33 kvm).

Slopning och försäljning

När SJ lade ner resgodshanteringen 2000 blev vagnarna övertaliga och de flesta slopades och skrotades i början av 2000-talet. Enstaka vagnar levde dock under en tid kvar för användning i till exempel chartertåg och fick till och med SJ:s svarta färgsättning.

Två F33-vagnar såldes 2002 till Tågkompaniet som då körde nattågen från Stockholm till övre Norrland. Karriären blev dock kort då Connex tog över trafiken året efter.

Fyra vagnar hamnade hos Banverket där de fick beteckningen TGV.

En F33-vagn köptes av TGOJ som byggde om vagnen till personalvagn/hotellvagn för långväga godståg. Vagnen fick TGOJ:s färgsättning i grönt och blått och litterat QLT. På grund av användningen som hotellvagn för tågpersonalen fick vagnen smeknamnet "Hilton". Efter att TGOJ gick upp i Green Cargo 2010 blev användningen sparsam men vagnen har tidvis varit uthyrd till Nordiska Tåg.

En annan vagn, F24K 55200, hamnade hos Svensk Tågkraft som använder den vid halkbekämpning på höstarna. Via en behållare i vagnen appliceras en gel på spåren för att öka friktionen.

Sista vagnen i reguljär trafik 

SJ:s sista vagn i trafik, F24E 55201, såldes 2014 till Veolia Transport (nu Snälltåget). Vagnen har bl a använts i bolagets vintersporttåg.

 

 

Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: F24 i Stockholm 2005En oidentifierad F24-vagn i Stockholm 2005. Foto Christian Tellerup.
Bild: F5 55210 i Gävle 1987F5 55210 i Gävle 1987. Foto Markus Tellerup.
Bild: F24KR 55201 i Malmö 1993F24KR 55201 i Malmö 1993. Foto Frederik Tellerup.
Bild: F5 55212 i Malmö 1988F5 55212 i Malmö 1988. Foto Christian Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar med personvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag/Trafik-Nostalgiska Förlaget
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Malte Ljunggren: 100 år på spår - Kalmar, bok utgiven av SJK Förlag 2002

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer