F5/F6K/F24K/F33

Bild: Snälltåget F24E 55201 i Malmö 2017Snälltåget F24E 55201 i Malmö 2017. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Enstaka i trafik
  • Typ: Resgodsvagn
  • Längd: 16000 mm
  • Hastighet: 160 km/h
  • Tillverkare: Kalmar Verkstads AB
  • Byggår: 1961-1962
  • Byggt antal: 35 (F5), 10 (F6K)
  • Tillhörde: SJ
  • Tillhör: Snälltåget, Svensk Tågkraft

Resgodsvagn av 1960-talstyp

Totalt 45 resgodsvagnar levererades i serien av 1960-talsvagnar till SJ. 35 var av typen Fo5a (omlittererade till F5 1970), 10 av typen Fo5b (F6K).

F6K-vagnarna skilde sig från F5 genom att vara anpassade för trafik i Danmark och ha inredning med en sidogång (vilket betydde att vagnen kunde gå även mitt i ett persontåg). Båda vagntyperna hade tjänstekupé för tågpersonalen. Vagnarna var kortare än övriga 1960-talsvagnar (16000 mm mot normala 24100 mm).

Modernisering 

I början av 1990-talet moderniserades vagnarna med bland annat motordrivna lastdörrar och ny färgsättning i blått/mörkgrått/vitt. Samtidigt littererades vagnarna om, F5 till F33 och F6K till F24K. Siffrorna i de nya littrorna togs från storleken på vagnarnas resgodsutrymme i kvadratmeter (24 respektive 33 kvm).

Enstaka vagnar kvar 

När SJ lade ner resgodshanteringen 2000 blev vagnarna övertaliga och de flesta slopades. Enstaka vagnar levde kvar för användning i till exempel chartertåg och fick till och med SJ:s svarta färgsättning. 

SJ:s sista vagn i trafik, F24E 55201, såldes 2014 till Veolia Transport (nu Snälltåget).

En annan vagn, F24K 55200, har köpts av Svensk Tågkraft som använder den vid halkbekämpning på höstarna. Via en behållare i vagnen appliceras en gel på spåren för att öka friktionen.

 

Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: F24 i Stockholm 2005En oidentifierad F24-vagn i Stockholm 2005. Foto Christian Tellerup.
Bild: F5 55210 i Gävle 1987F5 55210 i Gävle 1987. Foto Markus Tellerup.
Bild: F24KR 55201 i Malmö 1993F24KR 55201 i Malmö 1993. Foto Frederik Tellerup.
Bild: F5 55212 i Malmö 1988F5 55212 i Malmö 1988. Foto Christian Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Malte Ljunggren: 100 år på spår - Kalmar, bok utgiven av SJK Förlag 2002

Annons