Annons

Öresundsbanan med Citytunneln

Kystbanen København-Helsingør*

Bild: Ett tåg mot Malmö på Öresundsbron vid Lernacken 2006Ett Öresundståg mot Malmö på Öresundsbron vid Lernacken 2006. Foto Frederik Tellerup.

38

km

H

system

200

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Trafik: Person- och godstrafik (enbart persontrafik i Citytunneln)
 • Öppnad: 2000 (Citytunneln 2010)
 • Spårvidd: 1435 mm
 • Längd: Fosieby-Köpenhamn 38 km (varav Öresundsförbindelsen 16 km), Köpenhamn-Helsingör 46 km, Citytunnelförbindelsen Malmö C Nedre-Vintrie 11 km (varav tunnel 6 km)
 • Dubbelspår: Ja
 • STAX: E4 - 25 ton
 • Elektrifierad: Ja
 • Fjärrblockering: Ja
 • ATC: Ja (dansk ATC i Danmark)
 • Trafikeringssystem: H (och motsvarande system i Danmark)
 • Hastighet: Upp till 200 km/h

Historia

När Skåne och Själland knöts samman med Öresundsförbindelsen 2000 var det en gammal kontakt som återupptogs. Innan istiden kylde ner Skandinavien för 8000 år sedan hängde Sverige och Danmark samman, men landmassornas rörelser under den tunga isen skilde de båda länderna åt.

Tankar på att förena Skåne och Själland genom en bro eller tunnel fanns redan under 1800-talet men först mot slutet av 1900-talet tog projekteringen fart. 1991 kom den svenska och danska staten överens om att bygga en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och Öresundsbrokonsortiet bildades. Några år av intensiva undersökningar och lagprövningar följde med bland annat så uppslitande strider om miljöfrågor att dåvarande miljöministern Olof Johansson avgick i protest.

Bygget av Öresundsförbindelsen påbörjas

1995 påbörjades dock bygget av förbindelsen som fick tre delar: en bro, en konstgjord ö och en tunnel närmast Kastrup (för att inte störa flygtrafiken). Bron byggdes i två våningar med fyrfilig motorväg överst och dubbelspårig järnväg underst. Väg- och järnvägstunnlarna gjordes separata. På den svenska sidan byggdes en ny dubbelspårig järnväg från Fosieby på Kontinentalbanan till brofästet vid Lernacken och på den danska sidan byggdes en bana till Kastrup söder om Köpenhamn.

För trafiken över Öresund beställdes nya motorvagnar av Adtranz (senare Bombardier). De utformades som tredelade tågsätt med en låggolvsavdelning i mittvagnen. Inköpen delades av SJ/Skånetrafiken och DSB och tågen fick littera X31K/ET (kallade Öresundståg).

Bild: Öresundsbron under byggnad 1998Öresundsbron under byggnad 1998. I bakgrunden skymtar Malmö. Foto Frederik Tellerup.

Olika strömsystem i Sverige och Danmark

Skillnaderna i strömsystem och signal- och säkerhetsanläggningar mellan Sverige och Danmark betydde en extra utmaning. I Sverige har man 16.000 volt, 16 2/3 Hz spänning i kontaktledningen, i Danmark 25.000 volt, 50 Hz. Det bestämdes att övergången mellan strömsystemen skulle ske vid Lernacken och skiftet mellan svenska och danska signaler på den konstgjorda ön Pepparholm.

Bild: Kronprins Frederik och kronprinssessan Victoria möts på den sista brodelen 1999
Danske kronprins Frederik och svenska kronprinssessan Victoria möts på den sista brodelen 1999.

Bild: Området kring Malmö C 2006
Området kring Malmö C förvandlades under några år till en enorm byggarbetsplats när Citytunneln byggdes. Mitt i bilden syns stationsbyggnaden, framför är den plats där den underjordiska stationen byggdes. Foto april 2006.

Bild: Karta över Citytunneln med anslutningar
Karta över Citytunneln med anslutningar.

De fordon som kör över bron måste alltså vara utrustade med både svensk och dansk ATC och (om de är eldrivna) kunna gå på de olika strömsystemen. X31K-motorvagnarna specialbyggdes för detta, liksom EG-loken som togs fram för godstrafiken. Dessutom anpassades ett antal X2- och Y2-tåg för brotrafiken. DSB byggde också om en del av sina IC3-motorvagnar (av samma typ som Y2).

Klar tidigare än beräknat

Arbetet med Öresundsförbindelsen flöt på så bra att man efter ett tag låg före tidsplanen. I augusti 1999 var den sista brodelen på plats och invigningen av hela förbindelsen kunde ske redan 1 juli 2000, ett halvt år tidigare än beräknat. Tågtrafiken startade på morgonen 2 juli. Tidigareläggningen ledde dock till problem eftersom bara sex Öresundståg var levererade och man inte hade haft tid att provköra dem i någon större utsträckning. Fordonsbristen löstes tillfälligt genom att man använde Y2- och IC3-motorvagnar i en del av tågen tills fler Öresundståg hade levererats.

Under de första månaderna drogs Öresundstågen med olika barnsjukdomar. Problem i övergången mellan svensk och dansk ATC ledde till att tågen ofta fick nödstopp med hjulplattor som följd. Felen var så omfattande att tågtillverkaren Bombardier till sist fick betala ett skadestånd till Skånetrafiken och DSB.

Succé för tågtrafiken

Trots problemen blev tågtrafiken över bron snabbt en stor succé och tillströmningen av resenärer blev oväntat stor. Sedan invigningen har tågtrafiken successivt utvecklats med fler förbindelser och direkttåg till Köpenhamn körs från bl a Stockholm, Göteborg, Kalmar och Karlskrona, förutom orter i Skåne. Direkttågen till Karlskrona gjorde dock ett uppehåll 2003-2007 då Blekinge kustbana elektrifierades.

Även godstrafiken har efter hand växt och numera går det direkta tåg från Tyskland och Danmark till olika destinationer i Sverige. Ett omtalat exempel på den gränsöverskridande trafiken var Ikea som mellan 2002 och 2004 körde godståg i egen regi mellan Älmhult och Tyskland.

Bild: Stationen i Hyllie under byggnad 2009Stationen i Hyllie under byggnad 2009. Den nya stationen i södra Malmö var en del av Citytunnel-projektet. Den UFO-liknande byggnaden är stadsdelens vattentorn. Foto Frederik Tellerup.

Citytunneln

Efter många år av utredande påbörjades bygget av Citytunneln 2005, en 6 kilometer lång tunnel under Malmös centrum. Den invigdes den 11 december 2010. Tunneln skapade en ny förbindelse mellan Malmö C och Öresundsbanan och möjliggör genomgående trafik förbi Malmö C via den underjordiska stationen Malmö C Nedre. Nya stationer byggdes också i Triangeln mitt i Malmös centrum och längre söderut i Hyllie.

Citytunneln har fått stor betydelse för tågtrafiken. Eftersom genomgående tåg inte längre behöver vända på Malmö C har kapaciteten ökat och möjligheten att köra direkta tåg t ex Ystad-Malmö-Helsingborg underlättar för många resande som slipper byta tåg.

Bild: Öresundståg mot Köpenhamn gör uppehåll på Triangeln 2010Öresundståg mot Köpenhamn gör uppehåll på Triangeln i Citytunneln i Malmö 2010. På stationen finns konst i flera former, bl a ljusinstallationen Spårsken med rörliga ljus i tunnelväggarna, av konstnären Christian Partos. Foto Frederik Tellerup.

Trafik

Persontrafiken Malmö-Köpenhamn är omfattande med dygnet runt-trafik. Tågen körs i samarbete mellan Skånetrafiken och andra länstrafikbolag i Sydsverige under namnet Öresundståg. X31K/ET-motorvagnar används. Öresundstågen har varierande utgångsstationer på svensk sida som Malmö, Göteborg, Kalmar och Karlskrona. I Danmark är slutstationen Østerport i Köpenhamn.

SJ kör fjärrtåg Stockholm-Malmö-Köpenhamn med X2-tåg. SJ kör även nattåg Stockholm-Hamburg (-Berlin), dessa stannar dock bara i Kastrup och inte på København H. Snälltågets nattåg Malmö-Berlin stannar i Høje Taastrup väster om Köpenhamn.

Citytunneln och sträckan Hyllie-Svågertorp-Lockarp/Fosieby trafikeras även av de lokala Pågatågen (Skånetrafiken), både tågen till Trelleborg och Ystad och även "Malmöpendeln" som går i en ring runt Malmö.

Godstågen körs av bl a DB Cargo, Green Cargo och Hector Rail och dras oftast av EG-lok och 185/241/Br-lok. Godstågen använder inte Citytunneln utan kör via Kontinentalbanan.

Bra länkar för resenären

Du kan köpa biljett hos det/de bolag som är angivna ovan. För trafikinfo för en station - klicka på önskad station på kartan ovan. Här är andra bra länkar:

För den specialintresserade:

Bild: Malmö C Nedre 2010Malmö C Nedre 2010. På väggarna i den underjordiska delen av Malmö C visas videoinstallationen Annorstädes av Tania Ruiz Gutiérrez. Foto Frederik Tellerup.

Beskrivning

En tågresa från Malmö till Köpenhamn går vanligtvis via Citytunneln under Malmös centrum till Hyllie och därefter vidare på Öresundsbanan och bron över Öresund.

Citytunneln Malmö C Nedre-Hyllie
Bild: Pågatåg på stationen i Hyllie 2019Pågatåg på stationen i Hyllie 2019. Pågatågen använder Citytunneln och delar av Öresundsbanan men kör inte över Öresundsbron. Spåret till vänster är inhägnat eftersom Hyllie station tidvis har använts för gränskontroller. Foto Frederik Tellerup.

Den gamla säckstationen Malmö C fick med byggandet av Citytunneln en underjordisk stationsdel som tillåter genomgående trafik, kallad Malmö C Nedre (M, 0 km). Tunneln - som egentligen består av två tunnelrör med ett spår i varje - svänger av söderut och fortsätter under Kungsparken till stationen Triangeln (Tri, 2 km) mitt i Malmös centrum.

Järnvägen fortsätter söderut och vid Holma kommer järnvägen upp ovan jord och fortsätter sedan i öppna schakt till Hyllie (Hie, 7 km). Här har en helt ny stadsdel med evenemangsarena, hotell och bostäder byggts.

Strax väster om Hyllie, vid Vintrie, finns ett dubbelspårigt förbindelsespår västerut till Öresundsbanan mot Köpenhamn och ett enkelspår österut som via Öresundsbanan skapar en förbindelse till Kontinentalbanan och Ystadbanan.

Öresundsbanan Lockarp/Fosieby-Köpenhamn
Bild: Hector Rail 241 002-3 med godståg från Danmark mellan Lernacken och Svågertorp 2009. I bakgrunden ses Öresundsbron.Hector Rail 241 002-3 med godståg från Danmark mellan Lernacken och Svågertorp 2009. I bakgrunden ses Öresundsbron. Denna delen av Öresundsbanan använder vanligtvis bara godstågen och Pågatågen - de lokala persontågen. Foto Frederik Tellerup.

Öresundsbanan har två anslutningar till Kontinentalbanan Malmö-Trelleborg, dels norrut i Fosieby (Fsb, 0 km) och dels i Lockarp (Lrp, 0 km) längre söderut, vilket skapar ett triangelspår. I Lockarp ansluter också Ystadbanan och den södra anslutningen används följdaktligen av tågen till/från Ystad medan anslutningen i Fosieby används av godstågen och de lokala persontågen på "Malmöpendeln" som via Kontinentalbanan, Citytunneln och Öresundsbanan går i en ring runt Malmö. Strax innan Svågertorp (Stp, 4 km), eller Malmö Syd som stationen också kallas, går de båda anslutningarna ihop. I Svågertorp finns en enkel stationsbyggnad och två plattformar. Här stannade alla Öresundståg till Köpenhamn innan Citytunneln öppnade, numera är det bara tågen till Trelleborg och Malmöpendelns tåg som gör uppehåll här.

Vid Vintrie ansluter spåren från Hyllie och Citytunneln och resan fortsätter genom det skånska åkerlandskapet till brofästet vid Lernacken (Lnk, 10 km). Här sker bytet mellan svensk och dansk spänning och efter att ha passerat genom en kort tunnel rullar vi ut på bron som är 7845 meter lång och som egentligen består av tre delar: en högbro med en anslutningsbro på vardera sida. Järnvägen på bron ägs och förvaltas av Öresundsbrokonsortiet. Fackverken skymmer utsikten en aning men man har ändå en vacker vy över Öresund och norrut kan man skymta Saltholm som trots den alltmer påträngande civilisationen fortfarande hyser en sälkoloni. Ungefär mitt på bron passeras de 204 meter höga pyloner som håller uppe högbrodelen.

Bild: Öresundsbanan på Peberholm 2004Öresundsbanan på den konstgjorda ön Peberholm 2004. Lägg märke till flygplanet i luften till höger - flygplatsen Kastrup ligger precis i närheten. Foto Christian Tell