SJ Rc6 1389 med persontåg i Hallsberg 2017

SJ Rc6 1389 med persontåg i Hallsberg 2017. Foto Frederik Tellerup.

Annons

Bild: SJ Rc6 1348 i Göteborg 2016SJ Rc6 1348 i Göteborg 2016. Foto Frederik Tellerup.

15,5

m

78

ton

3600

kW

160

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Längd: 15520 mm
 • Tjänstevikt: 78 ton
 • Max axellast: 19,5 ton
 • Effekt: 4 x 900 = 3600 kW
 • Startdragkraft: 250 kN
 • Bromsvikt G/P/R: 85/87/110 ton
 • Dynamisk vikt: 87 ton
 • Hastighet: 160 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1982-1986 (f d Rc5), 1985-1988 (Rc6)
 • Ombyggnadsår Rc5: 1992-1995
 • Byggt antal: 40
 • Ombyggt antal: 60 (från Rc5)
 • Nummer: 1323-1382 (f d Rc5), 1383-1422
 • Ursprunglig nummerserie: 1383-1422
 • Tillhör: SJ AB, Trafikverket/Vy

De sista Rc-loken

Under 1985 började den sista serien av Rc-lok att levereras, Rc6. 1988 rullade de sista Rc6-loken ut från Aseas verkstäder i Västerås och därmed var den epok som inletts 1967 med Rc1 slut. Totalt hade då 366 Rc- och Rm-lok levererats till SJ.

Ombyggnad från Rc5

De 40 Rc6-loken var lika Rc5 men hade en utväxling för 160 km/h istället för 135 km/h. Det ökande behovet av att köra persontåg i högre hastighet ledde till att de 60 Rc5-loken 1992-1995 byggdes om till Rc6 genom att de växlades upp. Med ett sammmanlagt antal på 100 är Rc6 därmed en av Sveriges vanligaste ellokstyper.

Loken användes liksom övriga Rc-lok i både person- och godstrafik. Vid delningen av SJ år 2001 hamnade Rc6-loken hos SJ AB (se dock texten om uthyrda lok nedan) och de används numera i normala fall bara i persontåg.

Bild: Persontåg vid Torsåker 1990Ett persontåg Gävle-Mjölby av klassisk SJ-modell strax söder om Torsåker på banan Mjölby-Storvik. Tåget består av ett Rc6-lok och vagnar av typerna AB2, B3 och BF1. Foto i juli 1990, Markus Tellerup.

Nya färgsättningar

Samtliga Rc6 hann levereras i den klassiska orange färgsättningen med vita linjer men 1989 lanserade SJ en nytt designprogram med blått som huvudfärg och loken började målas om. Först ut var det sist leverade Rc-loket, Rc6 1422. Den första blå färgsättningen modifierades dock efter en kort tid och under en period kunde flera varianter ses.

Fem av loken (Rc6 1418-1422) fick 2001 en mörkblå färgsättning för användning i Blue X/IC11-tåg (ersättningståg för snabbtåget X2). Två av dessa lok var under en tid ombyggda till Rc7 med högre hastighet.

Senare fick ytterligare ett par lok mörkblå färgsättning men Blue X-konceptet fick dock inte någon fortsättning. SJ AB målade istället under våren och sommaren 2006 på prov om lok i grå respektive svart färgsättning. I september samma år beslöt SJ att låta svart bli den nya standardfärgen på lok och personvagnar och alla SJ:s Rc6-lok är nu svarta.

Bild: SMS-tåg med Rc6-lok i Påarp på Skånebanan 2005SMS-tåg med ett Rc6-lok i varje ände i Påarp på Skånebanan 2005. SMS står för seriell multipelstyrning och innebär att två lok kan vara multipelkopplade även om vagnar är inkopplade mellan loken. Foto Frederik Tellerup.

Seriell multipelstyrning - ett lok i varje ände

Upp till tre Rc/Rm-lok kan multipelköras. En del Rc6 (nummer 1348-1382) har byggts om med utrustning för seriell multipelstyrning, SMS, vilket innebär att ett lok kan gå i vardera änden av ett tåg och samtidigt vara multipelkopplade (signalerna för multipelstyrningen går genom signalkablar i personvagnarna). Utrustningen har också använts för manövervagnsdrift med AFM7-vagnar. SMS-drift har använts framför allt i trafiken i Mälardalen för att förkorta tågens vändtider.

Uthyrda lok

Efter att SJ bolagiserats och delats upp 2001 tog Affärsverket Statens Järnvägar över den verksamhet som inte blev en del av SJ AB och andra nybildade bolag. En av uppgifterna blev att tillhandahålla fordon till den trafik som då upphandlades av Rikstrafiken. 14 Rc6-lok (och en rad andra lok, vagnar och motorvagnar) överfördes därför efter hand till affärsverket. Verkets fordon var märkta med ägarbeteckningen SSRT (kan uttydas som en förkortning för Swedish State Railways Trains) och loken fick efter ett par år en färgsättning i grått och rött.

De flesta av SSRT-loken hyrdes ut till den upphandlade nattågstrafiken till övre Norrland. 2012 upphörde Statens Järnvägar och Trafikverket sköter nu uthyrningen. Från december 2020 är det Vy som kör nattågen till övre Norrland och alltså hyr loken.

Två av Trafikverkets lok (1323 och 1325) hyrs inte ut utan används internt bl a till testkörningar av upprustade eller nybyggda bandelar.

 

Bild: Trafikverket/Vy Rc6 1336 i Boden 2021Trafikverket/Vy Rc6 1336 i Boden 2021. Foto Christian Tellerup.
Bild: Trafikverket Rc6 1323 i Ängelholm 2023Trafikverket Rc6 1323 i Ängelholm 2023. Foto Christian Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt i Rc6 1323 2023Interiör förarhytt i Trafikverket Rc6 1323 2023. Foto Christian Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: SSRT/SJ Rc6 1328 i Stockholm 2008SSRT/SJ Rc6 1328 i Stockholm 2008. Foto Markus Tellerup.
Bild: SSRT/SJ Rc6 1328 i Stockholm 2008SSRT Rc6 1323/91740000001-9 med märkning för Statens Järnvägar i Nässjö 2009. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: Rc6 1419 i Malmö 2002SJ Rc6 1419 i Blue X-målning i Malmö 2002. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc6 1421 (f d Rc7) i Blue X-målning i Hässleholm 2006SJ Rc6 1421 (f d Rc7) i Blue X-målning i Hässleholm 2006. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc6 1412 i grå färgsättning i Malmö 2006SJ Rc6 1412 i grå färgsättning i Malmö 2006. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc6 1370 i Malmö 2005SJ Rc6 1370 i Malmö 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SSRT/Veolia Rc6 1328 i Stockholm 2008SSRT/Veolia (f d Connex) Rc6 1328 i Stockholm 2008. Foto Markus Tellerup.
Bild: SSRT Rc6 1328 i Stockholm 2006SSRT Rc6 1328 i Stockholm 2006. Loket är ommålat i SSRT:s färgsättning och var vid fototillfället uthyrt till Connex (numera Veolia). Foto Markus Tellerup.
Bild: Connex Rc6 1336 i Stockholm 2003SSRT (uthyrt till Connex, numera Veolia) Rc6 1336 i Stockholm 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: SSRT Rc6 1324 i Hässleholm 2005SSRT Rc6 1324 i Hässleholm 2005. Loket fick senare SSRT:s färgsättning i rött/grått. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Tågkompaniet Rc6 1 i Stockholm 2002Tågkompaniet Rc6 1 (f d 1323) i Stockholm 2002. Detta inhyrda lok fick under sin tid hos Tågkompaniet denna röda färgsättning. Foto Markus Tellerup.
Bild: Rc6 1422 i Malmö 1992SJ Rc6 1422 i Malmö 1992. Loket har en kombination av den första och andra varianten av SJ:s blå färgsättning - de vita linjerna i fronten är borttagna men de röda blixtarna och gula plogarna är kvar. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ Rc6 1410 i ursprunglig orange färgsättning i Malmö 1993SJ Rc6 1410 i ursprunglig orange färgsättning i Malmö 1993. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Rc6 1396 i Gävle 1988Rc6 1396 i ursprunglig färgsättning i Gävle 1988. Just detta lok fick texten "SJ:s 334:e Rc-lok" för att visa att antalet levererade Rc-lok översteg D-lokens antal. D-loken tillverkades i 333 exemplar fram till 1943 och var länge världens största elloksserie. Foto Markus Tellerup.
Bild: SSRT (uthyrt till Connex) Rc6 1332 i Sävedalen 2006SSRT (uthyrt till Connex) Rc6 1332 i Sävedalen 2006. Loket hade under en period 2006 reklam för tidningen Metro. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: SSRT Rc6 1323 i Nässjö 2005SSRT Rc6 1323 i Nässjö 2005. Den röda färgsättningen fick loket när det var uthyrt till Tågkompaniet, jämför bild på Tågkompaniet Rc6 1. Foto Olaf Lindström.
Bild: Tågkompaniet Rc6 5 i Falköping 2003Tågkompaniet Rc6 5 i Falköping 2003. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Sydvästen Rc6 1338 i Göteborg 2000Sydvästen Rc6 1338 i Göteborg 2000. Sydvästen var ett bolag som under 2000 körde tågen på Västkustbanan. Lok och vagnar hyrdes från SJ. Foto Markus Blidh.
Bild: SJ Rc6 1417 i svart färgsättning för Rocktåget i Stockholm 2006SJ Rc6 1417 i svart färgsättning med dekaler för Rocktåget i Stockholm 2006. Foto Bengt Ljunggren.
Bild: SSRT Rc6 1324 i Göteborg 2008SSRT Rc6 1324 i Göteborg 2008. Loket har dekaler för Utmanartåget, nattåg till fjällen som kördes av Veolia. Foto Yngve Emanuelsson.
Bild: SJ Rc6 1422 i Malmö 1989SJ Rc6 1422 i Malmö 1989. Detta var det första Rc-loket som fick SJ:s nya blå färgsättning. Färgsättningen modifierades dock ganska omgående (bl a togs de vita linjerna och de röda blixtarna bort). Foto Christian Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt Rc6 1413 2004Interiör förarhytt Rc6 1413 2004.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Rc-databasen

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer