Restaurangvagn

Svenska restaurangvagnstyper, se även bistro.

I järnvägens barndom tog det lång tid att resa och tågen gjorde måltidsuppehåll på stationerna. Den första restaurangvagnen i Sverige sattes i trafik 1894 på Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ) och 1897 fick även SJ sina första vagnar.

I trafik

Utgångna