Bild: Ett Öresundståg mot Malmö på Öresundsbron vid Lernacken 2006Ett Öresundståg mot Malmö på Öresundsbron vid Lernacken 2006. Foto Frederik Tellerup.

Annons

Bild: DSB ET 4314 i Lund 2019DSB ET 4314 i Lund 2019. Foto Frederik Tellerup.

78,9

m

156

ton

2300

kW

180

km/h
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
3.5 of 5 (4 Votes)
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Elmotorvagn, tredelad, första och andra klass
 • Antal sittplatser: 20 (första klass), 174 (andra klass) + 35 fällsäten (X32K har 32 fällsäten)
 • Axelföljd: Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'
 • Längd: 78900 mm
 • Tjänstevikt: 156 ton
 • Max axellast: 18,5 ton
 • Effekt: 8 x 287,5 = 2300 kW
 • Startdragkraft: 170 kN
 • Bromsvikt R: 294 ton
 • Dynamisk vikt: 164 ton
 • Hastighet: 180 km/h
 • Tillverkare: Adtranz/Bombardier
 • Byggår: 1999-2012 (X31K/ET), 2002 (X32K)
 • Byggt antal: 104 X31K/ET, 7 X32K
 • Ursprunglig nummerserie: 4301-4342, 4350-4411 (X31K/ET), 4343-4349 (X32K)
 • Tillhör: Öresundståg
Egenskaper
 • Eluttag
 • Tillgänglig, lågt insteg i mellanvagnen
 • Wifi
 • AC/klimatanläggning
 • Tyst kupé
 • Tågen är kameraövervakade

Öresundståget

Till trafiken Malmö-Köpenhamn över Öresundsbron beställde SJ och DSB i slutet av 1990-talet en ny motorvagnstyp. Eftersom både spänningen i kontaktledningen och säkerhetssystemen skiljer sig mellan Sverige och Danmark anpassades tågen för tvåströmsdrift och svensk och dansk ATC.

En stor del av trafiken

Tillverkare blev Adtranz (senare Bombardier) och tågen tillverkades till en början vid företagets fabriker i Västerås (elutrustning) och Kalmar (vagnskorgar). Den första beställningen på 33 tåg efterföljdes snart av flera och i dag står Öresundstågen för en stor del av tågtrafiken i södra Sverige.

Bild: X31K 4330 i Malmö 2005Två X31K-motorvagnar med X31K 4330 främst i Malmö 2005. Under de första åren saknades texten "Øresundståg" och tågen var ganska anonyma. Texten kom först 2009 när länstrafikbolagen tog över trafikeringsrätten för Öresundstågen från SJ. Foto Frederik Tellerup.

Låggolvsavdelning

Ett tågsätt består av tre fast sammankopplade vagnar. I mellanvagnen finns en låggolvsavdelning med plats för större bagage, barnvagnar, cyklar och rullstolar. Här finns också en handikapptoalett. Inredningen i övrigt består av salonger med stolar i fyrgrupper eller eftersittning.

Längst fram i B-delen finns en mindre första klass-avdelning. Motsvarande avdelning i A-delen är en tyst kupé (mobiltelefoner ska vara inställda på ljudlös och volymen ska generellt hållas på en låg nivå).

Förarplatsen viks undan

Upp till fem tågsätt kan multipelköras, i vanlig trafik är det dock sällsynt att fler än två eller tre tågsätt körs ihop. I fronten finns ett tjockt gummielement som gör att två tåg kan koppas ihop utan mellanrum. Tågen har Scharfenberg-koppel och ihopkopplingen sker automatiskt. En del av fronten (förarplatsen) viks efter ihopkopplingen åt sidan så att det blir möjligt att gå genom hela tåget.

Bild: När två Öresundståg kopplas ihop viks hytterna åt sidan, här i ET 4394/4392 2014När två Öresundståg kopplas ihop viks förarplatserna åt sidan så att det blir möjligt att gå mellan tågen, här i ET 4394/4392 2014. Foto Frederik Tellerup.

Tidigarelagd premiär

Tillverkaren Bombardiers produktnamn på tågtypen är Contessa men Öresundståg blev snabbt det mest utbredda namnet. Trafiken över Öresundsbron startade 2 juli 2000 och blev omgående en succé. Eftersom invigningen skedde ett halvt år tidigare än beräknat hade dock bara ett fåtal X31K hunnit levereras och därför fick trafiken i början kompletteras med Y2-motorvagnar och danska IC3-motorvagnar. X31K drabbades i början av en del inkörningsproblem med bl a ATC-systemen vilket kunde leda till plötsliga nödinbromsningar med hjulplattor som följd. Tågen har förutom vanliga skivbromsar också magnetskenbromsar.

Olika littera i Sverige och Danmark

Samtliga X31 har underlittera K vilket betyder att de är anpassade för trafik i Danmark

De danskägda tågen fick littera ET (mellanvagnen FT) och de svenska littera X31K. Samtliga X31 har underlittera K vilket betyder att de är anpassade för trafik i Danmark.

Tågsättens tre delar har nummer i olika serier. A-delarna har nummer 43XX/44XX, mellandelarna 47XX/48XX och B-delarna 45XX/46XX. A-delens nummer brukar användas när man talar om hela tågsättet.

Sträckor där X31K/ET används

Fler sträckor

Under 2002 började tågen gå till Kalmar och på Västkustbanan. Efter att Blekinge kustbana elektrifierats sattes X31K in även där. 

Linjer där tågen används är Malmö-Köpenhamn, Köpenhamn-Malmö-Helsingborg-Halmstad-Varberg-Göteborg, Köpenhamn-Malmö-Alvesta-Växjö-Kalmar, Köpenhamn-Malmö-Kristianstad-Karlskrona. På den danska sidan användes tågen länge på Kystbanen upp till Helsingör, men från 2021 är Østerport i Köpenhamn slutstation.

DSB använde under en period också X31K/ET i direkttåg Köpenhamn-Ystad med anslutning till Bornholmsfärjan.

Öresundståg på København H 2018Öresundståg på København H 2018. Foto Frederik Tellerup.

Flera ägare

Tågen används i dag av Öresundståg som fram till december 2022 var ett samarbete mellan danska Trafikstyrelsen och på svensk sida Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik och Västtrafik. Den 11 december 2022 tog Skånetrafiken över ansvaret även för trafiken på den danska sidan (från den svensk-danska gränsen till Østerport i København). Därmed ligger hela ansvaret för Öresundstågen på svensk sida.

Därmed ligger hela ansvaret för Öresundstågen på svensk sida

Det är länstrafikbolagen i Skåne, Halland och Blekinge län som äger tågen. Några tågsätt ägs formellt av vagnuthyrningsbolaget Transitio men hyrs av länstrafikbolagen. 24 av DSB:s 34 tågsätt (med littera ET) togs över av Skånetrafiken i december 2022, samtidigt som man tog över ansvaret för trafiken till Köpenhamn. De 10 tåg som DSB därefter hade kvar användes i dansk trafik men i maj 2023 blev det klart att Region Skåne (Skånetrafiken) köper även dessa. Därmed har nu alla Öresundståg svenska ägare.

Ombyggnad och försäljning av SJ-tåg

Från början användes Öresundstågen oavsett ägare i princip utan någon urskiljning, eftersom DSB var operatör på den danska sidan och SJ på den svenska. 2009 tog dock länstrafikbolagen över trafikeringsrätten för Öresundstågen i södra och västra Sverige från SJ och DSB First blev ny operatör. De flesta av de svenska tågen överfördes därmed till länstrafikbolagen. SJ behöll sju tågsätt (4330-4336) och började därefter köra Köpenhamn-Göteborg med fem av dessa, en trafik som pågick till 2011.

De fem motorvagnar som SJ AB använde i sin egen trafik byggdes om under 2010 för att förbättra komforten. Nya stolar med fällbara ryggstöd sattes in i första klass och stolarna i andra klass kläddes om. En del av väggbeklädnaden byttes ut. Låggolvsavdelningen i mittvagnen byggdes om till en kiosk/bistro med flera nya sittplatser. Efter en skiljedom i början av 2011 tvingades dock SJ sälja de fem tågsätten till länstrafikbolagen och de inkorporerades i den övriga Öresundstågstrafiken. Tågens inredning återställdes till den vanliga standarden.

De två resterande motorvagnarna som SJ AB ägde hyrdes ut till Kalmar Länstrafik fram till 2012 och stod sedan avställda. De såldes till Skånetrafiken 2017.

Bild: Interiör första klass X32K 4344 2004Interiör första klass X32K 4344 2004. X32K-motorvagnarna fick stolar med konstläder i första klass och bara tre stolar i bredd. Foto Frederik Tellerup.

X32K - inredning för fjärrtrafik

Sju X31K-motorvagnar beställdes 2002 med annorlunda inredning anpassad för fjärrtrafik, för användning på Kust till kust-banan Göteborg-Kalmar/Karlskrona. Tågen fick littera X32K och i första klass var det bara tre stolar i bredd (jämfört med fyra i X31K). I mittvagnen fanns ett pentry med plats för serveringsvagn. Ett tågsätt hade 170 platser i andra klass och 15 platser i första klass, alltså färre platser än X31K. Färgsättningen skiljde sig också från X31K genom röda dekorlinjer på sidan och mörkblått tak.

Tågen användes från oktober 2002 på Kust till kust-banan. X32K användes också i enstaka turer Malmö-Kalmar. Motorvagnarna användes inte i Danmark eftersom DSB inte tillät detta på grund av den avvikande inredningen.

X32K-motorvagnarna hade egentligen köpts av Skånetrafiken och Blekingetrafiken för att användas på Blekinge kustbana när elektrifieringen av banan var klar (det var vid den tiden osäkert om Bombardier skulle tillverka fler motorvagnar och därför gjorde man beställningen redan innan elektrifieringen påbörjats). Under tiden hyrdes motorvagnarna ut till SJ för trafik på Kust till kust-banan. När elektrifieringen av Blekinge kustbana började bli klar 2007 byggdes inredningen i X32K-motorvagnarna om så att den blev lik X31K. Eftersom tågen skulle ingå i samma omlopp som X31K kunde den bekvämare - men avvikande - inredningen inte behållas. Tågsätten har dock fått behålla littera X32K eftersom de har en extra toalett i A-delen av tåget (och därmed tre fällsäten mindre än X31K). I övrigt är alltså X32K och X31K lika numera.

Kritik mot komforten

När de första Öresundstågen beställdes var tanken att de skulle användas på sträckan Malmö-Köpenhamn. Inredningen anpassades därför till lokal och regional trafik. Efter hand kom dock tågen att sättas in på allt längre sträckor med restider på upp till flera timmar. Avsaknaden av servering och stolar med fällbara ryggstöd har därför gjort att X31K-tågens komfort fått kritik. X32K-tågen med sin högre standard fick dock inga efterföljare, även om första klass i X31K/ET i samband med upprustningen (se nedan) fått bekvämare stolar.

Interiör första klass i upprustade X31K 4368. Foto Frederik Tellerup (samtliga)..
Interiör andra klass i upprustade X31K 4368.
Interiör låggolvsavdelning i X31K 4368.
Interiör låggolvsavdelning i X31K 4368.
Gång mellan två vagnar i X31K 4368.
Interiör tyst avdelning i X31K 4368.

Tillverkningen flyttades till Tyskland

Nya tågsätt beställdes i flera omgångar. Det sista som byggdes i Kalmar och Västerås (nr 4367) levererades i januari 2006. Därefter tillverkades tågen vid Bombardiers anläggningar i Tyskland.

2008 beslöt DSB att beställa 10 tågsätt till, varav det sista (nr 4400) levererades våren 2011. Detta tåg var samtidigt det 100:e Öresundståget, de sju tågsätten typ X32K inräknade. Ytterligare 11 tågsätt beställdes sedan av Transitio för leverans fram till 2012 och totalt tillverkades det alltså 111 Öresundståg (inklusive X32K).

Upprustning

Den intensiva trafiken sliter på tågen och 2016 beslöt man att rusta upp samtliga Öresundståg. Det första tåget var klart i mars 2018 och 2023 var alla renoverade. Stolarna har fått ny klädsel, golven har bytts och toaletterna har byggts om för att bli mer tillförlitliga. Första klass-avdelningen har fått helt nya fällbara stolar och i låggolvsavdelningen har det tillkommit två nya handikapplatser och ett bagageställ. På utsidan har dörrar och låggolvsavdelningen fått kontrasterande färger i mörkt grått och orange.

Bild: Interiörskiss X31KInteriörskiss X31K. Bild: Öresundståg.

Bild: Mellanvagn FT 4709 (DSB ET 4309) i Hässleholm 2018Mellanvagn FT 4709 (DSB ET 4309) i Hässleholm 2018. Efter moderniseringen har Öresundstågen fått mörkgrå och orange färg på och vid dörrarna. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör första klass i moderniserade X31K 4368 2023Interiör första klass i moderniserade X31K 4368 2023. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass i moderniserade X31K 4368 2023Interiör andra klass i moderniserade X31K 4368 2023. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör låggolvsavdelning i moderniserade X31K 4368 2023Interiör låggolvsavdelning i moderniserade X31K 4368 2023. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt ET 4339Interiör förarhytt ET 4339 2007. Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: X31K 4404 i Malmö 2018Flera tågsätt har fått olika reklammålningar. Här är det X31K 4404 med reklam för naturupplevelser i Malmö 2018. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X31K 4310 i Lund 2019X31K 4310 med reklam för nöjesupplevelser i Lund 2019. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Västtrafik X31K 4402 i Göteborg 2012Västtrafik X31K 4402 i Göteborg 2012. Under första halvåret 2012 hyrde Västtrafik (som använder namnet Västtågen) tre X31K som ersättning för en försenad leverans av Reginamotorvagnar. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X31K 4381 i Malmö 2009X31K 4381 i Malmö 2009. Tåget har märkning för DSB First som skötte Öresundstågtrafiken under en period. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör första klass DSB ET 4392 i 2014Interiör första klass DSB ET 4392 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass X31K 4354 2005Interiör andra klass X31K 4354 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass ET 4339 2007Interiör andra klass ET 4339 2007. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör låggolvsavdelning X31K 4354 2005Interiör låggolvsavdelning X31K 4354 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ X31K 4334 i Göteborg 2010SJ X31K 4334 i Göteborg 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör första klass SJ X31K 4334 2010Interiör första klass SJ X31K 4334 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass SJ X31K 4334 2010Interiör andra klass SJ X31K 4334 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Kiosk/bistro i SJ X31K 4334 2010Kiosk/bistro i SJ X31K 4334 2010.
Bild: Interiör låggolvsavdelningen SJ X31K 4334 2010Interiör låggolvsavdelningen SJ X31K 4334 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X32K 4345 i Arlöv 2005X32K 4345 i Arlöv 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass X32K 4344 2004Interiör andra klass X32K 4344 2004. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass X32K 4344 2004Interiör andra klass/låggolvsavdelning i X32K 4344 2004. Foto Frederik Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003
- Jan Lindahl: X31 - det nya Öresundståget, artikel i tidningen Tåg 10/1999
360.oresundstag.se (virtuell rundtur i ett Öresundståg)

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer