DSB ET 4314 i Lund 2019

DSB ET 4314 i Lund 2019. Foto Frederik Tellerup.

Bild: DSB ET 4306 i Hässleholm 2018DSB ET 4306 i Hässleholm 2018. Foto Frederik Tellerup.
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.77
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Elmotorvagn, tredelad, första och andra klass
 • Antal sittplatser: 20 (första klass), 174 (andra klass) + 35 fällsäten
 • Axelföljd: Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'
 • Längd: 78900 mm
 • Tjänstevikt: 156 ton
 • Effekt: 2300 kW
 • Hastighet: 180 km/h
 • Tillverkare: Adtranz/Bombardier
 • Byggår: 1999-2012
 • Byggt antal: 104 (+7 X32K)
 • Ursprunglig nummerserie: 4301-4342, 4350-4411
 • Tillhör: Öresundståg, DSB
Egenskaper
 • Eluttag
 • Tillgänglig, lågt insteg i mellanvagnen
 • Wifi
 • AC/klimatanläggning
 • Tyst kupé
 • Tågen är kameraövervakade

Öresundståget

Till trafiken Malmö-Köpenhamn över Öresundsbron beställde SJ och DSB i slutet av 1990-talet en ny motorvagnstyp. Eftersom både kontaktledningsspänning och säkerhetssystem skiljer sig mellan Sverige och Danmark fick tågen tvåströmsdrift och både svensk och dansk ATC.

Tillverkare blev Adtranz (numera Bombardier) och tågen tillverkades till en början vid företagets fabriker i Västerås (elutrustning) och Kalmar (vagnskorgar).

I dag är Öresundstågen en viktig del av tågtrafiken i södra Sverige.

Låggolvsavdelning

Ett tågsätt består av tre fast sammankopplade vagnar. I mellanvagnen finns en låggolvsavdelning med plats för t ex barnvagnar, cyklar och rullstolar. Här finns också en handikapptoalett. Inredningen i övrigt består av salonger med stolar i fyrgrupper eller eftersittning.

Längst fram i B-delen finns en mindre första klass-avdelning. Motsvarande avdelning i A-delen är en tyst kupé (mobiltelefoner ska vara inställda på ljudlös och volymen ska generellt hållas på en låg nivå).

Fronten viks undan

Upp till fem tågsätt kan multipelköras, i vanlig trafik är det dock sällsynt att fler än två eller tre tågsätt körs ihop. Tågen har Scharfenberg-koppel och ihopkopplingen sker automatiskt. Fronterna på tågsätten skjuts efter ihopkopplingen åt sidan så att det blir möjligt att gå igenom hela tåget.

Tidigarelagd premiär

Tillverkaren Bombardiers produktnamn på tågtypen är Contessa men Öresundståg blev snabbt det mest utbredda namnet. Trafiken över Öresundsbron startade 2 juli 2000 och blev omgående en succé. Eftersom invigningen skedde ett halvt år tidigare än beräknat hade dock bara ett fåtal X31K hunnit levereras och därför fick trafiken i början kompletteras med Y2-motorvagnar och danska IC3-motorvagnar. X31K drabbades i början av en del inkörningsproblem med bl a ATC-systemen vilket kunde leda till plötsliga nödinbromsningar med hjulplattor som följd. Tågen har förutom vanliga skivbromsar också magnetskenbromsar.

Två littera och tre nummerserier - men samma tåg

De danskägda tågen fick littera ET (mellanvagnen FT) och de svenska littera X31K. Någon skillnad mellan dem är det dock inte. Samtliga X31 har underlittera K vilket betyder att de är anpassade för trafik i Danmark.

Tågsättens tre delar har nummer i olika serier. A-delarna har nummer 43XX/44XX, mellandelarna 47XX/48XX och B-delarna 45XX/46XX. A-delens nummer brukar användas när man talar om hela tågsättet.

Fler sträckor

Under 2002 började tågen gå till Kalmar och på Västkustbanan. Efter att Blekinge kustbana elektrifierats sattes X31K in även där. 

Linjer där tågen används är Malmö-Köpenhamn-Helsingör, Köpenhamn-Malmö-Helsingborg-Halmstad-Varberg-Göteborg, Köpenhamn-Malmö-Alvesta-Växjö-Kalmar, Köpenhamn-Malmö-Kristianstad-Karlskrona. På den danska sidan användes tågen länge på Kystbanen upp till Helsingör, men från 2021 är Østerport i København slutstation.

DSB körde under en period också direkttåg Köpenhamn-Ystad med anslutning till Bornholmsfärjan.

Sträckor där X31K/ET används

Flera ägare

Tågen används i dag av Öresundståg som fram till december 2022 var ett samarbete mellan danska Trafikstyrelsen och på svensk sida Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik och Västtrafik. Den 11 december 2022 tog Skånetrafiken över ansvaret även för trafiken på den danska sidan (från den svensk-danska gränsen till Østerport i København). Därmed ligger hela ansvaret för Öresundstågen på svensk sida.

Det är länstrafikbolagen i Skåne, Halland och Blekinge län som äger tågen, förutom 10 tågsätt som tillhör DSB. Några tågsätt ägs formellt av vagnuthyrningsbolaget Transitio men hyrs av länstrafikbolagen. 24 av DSB:s 34 tågsätt (med littera ET) togs över av Skånetrafiken i december 2022, samtidigt som man tog över ansvaret för trafiken till Köpenhamn. De 10 tåg som DSB fortfarande har kvar används i fortsättningen i dansk regionaltrafik.

Ombyggnad och försäljning av SJ-tåg

Från början användes Öresundstågen oavsett ägare i princip utan någon urskiljning, eftersom DSB var operatör på den danska sidan och SJ på den svenska. 2009 tog dock länstrafikbolagen över trafikeringsrätten för Öresundstågen i södra och västra Sverige från SJ och DSB First blev ny operatör. De flesta av de svenska tågen överfördes därmed till länstrafikbolagen. SJ behöll sju tågsätt och började därefter köra Köpenhamn-Göteborg med fem av sina X31K-motorvagnar, en trafik som pågick till 2011.

De fem motorvagnar som SJ AB använde i sin egen trafik byggdes om under 2010 för att förbättra komforten. Nya stolar med fällbara ryggstöd sattes in i första klass och stolarna i andra klass kläddes om. En del av väggbeklädnaden byttes ut. Låggolvsavdelningen i mittvagnen byggdes om till en kiosk/bistro med flera nya sittplatser. Efter en skiljedom i början av 2011 tvingades dock SJ sälja de fem tågsätten till länstrafikbolagen och de inkorporerades i den övriga Öresundstågstrafiken. Tågens inredning återställdes till den vanliga standarden.

De två resterande motorvagnarna som SJ AB ägde hyrdes ut till Kalmar Länstrafik fram till 2012 och stod sedan avställda. De såldes till Skånetrafiken 2017.

Bild: Ett tåg mot Malmö på Öresundsbron vid Lernacken 2006Ett Öresundståg mot Malmö på Öresundsbron vid Lernacken 2006. Foto Frederik Tellerup.

X32K - inredning för fjärrtrafik

Sju tågsätt levererades 2002 med inredning anpassad för fjärrtrafik. Tågen sattes in på Kust till kust-banan och fick littera X32K. Tågen fick dock inredningen ombyggd till X31K-standard efter ett par år men har behållt littera X32K på grund av den extra toaletten.

Kritik mot komforten

När de första Öresundstågen beställdes var tanken att de skulle användas på sträckan Malmö-Köpenhamn. Inredningen anpassades därför till lokal och regional trafik. Efter hand kom dock tågen att sättas in på allt längre sträckor med restider på upp till flera timmar. Avsaknaden av servering och stolar med fällbara ryggstöd har därför gjort att X31K-tågens komfort fått kritik. X32K-tågen med sin högre standard fick dock inga efterföljare.

Tillverkningen flyttades till Tyskland

Nya tågsätt beställdes i flera omgångar. Det sista som byggdes i Kalmar och Västerås (nr 4367) levererades i januari 2006. Därefter tillverkades tågen vid Bombardiers anläggningar i Tyskland.

2008 beslöt DSB att beställa 10 tågsätt till, varav det sista (nr 4400) levererades våren 2011. Detta tåg var samtidigt det 100:e Öresundståget, de sju tågsätten typ X32K inräknade. Ytterligare 11 tågsätt beställdes sedan av Transitio för leverans fram till 2012 och totalt tillverkades det alltså 111 Öresundståg (inklusive X32K).

Upprustning

Den intensiva trafiken sliter på tågen och 2016 beslöt man att rusta upp samtliga Öresundståg. Det första tåget var klart i mars 2018 och 2023 ska alla tåg vara renoverade. Stolarna får ny klädsel, golven byts och toaletterna byggs om för att bli mer tillförlitliga. Första klass-avdelningen får helt nya fällbara stolar och i låggolvsavdelningen tillkommer två nya handikapplatser och ett bagageställ. På utsidan får dörrar och låggolvsavdelningen kontrasterande färger i mörkt grått och orange.

Bild: Interiörskiss X31KInteriörskiss X31K. Bild: Öresundståg.

Bild: Mellanvagn FT 4709 (DSB ET 4309) i Hässleholm 2018Mellanvagn FT 4709 (DSB ET 4309) i Hässleholm 2018. Upprustade Öresundståg känns igen på mörkgrå och orange färg på och vid dörrarna. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X31K 4404 i Malmö 2018Flera tågsätt har fått olika reklammålningar. Här är det X31K 4404 med reklam för naturupplevelser i Malmö 2018. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X31K 4310 i Lund 2019X31K 4310 med reklammålning i Lund 2019. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör första klass i moderniserade X31K 4309 2018Interiör första klass i moderniserade X31K 4309 2018. Foto Linus Johansson.
Bild: Interiör andra klass i moderniserade X31K 4310 2018Interiör andra klass i moderniserade X31K 4310 2018. Foto Linus Johansson.
Bild: Interiör första klass DSB ET 4392 i 2014Interiör första klass DSB ET 4392 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass X31K 4354 2005Interiör andra klass X31K 4354 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass ET 4339 2007Interiör andra klass ET 4339 2007. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör låggolvsavdelning X31K 4354 2005Interiör låggolvsavdelning X31K 4354 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt ET 4339Interiör förarhytt ET 4339 2007. Foto Frederik Tellerup.
Bild: När två Öresundståg kopplas ihop viks hytterna åt sidan, här i ET 4394/4392 2014När två Öresundståg kopplas ihop viks hytterna åt sidan så att det blir möjligt att gå mellan tågen, här i ET 4394/4392 2014. Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: Västtrafik X31K 4402 i Göteborg 2012Västtrafik X31K 4402 i Göteborg 2012. Under första halvåret 2012 hyrde Västtrafik (som använder namnet Västtågen) tre X31K som ersättning för en försenad leverans av Reginamotorvagnar. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ X31K 4334 i Göteborg 2010SJ X31K 4334 i Göteborg 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X31K 4381 i Malmö 2009X31K 4381 i Malmö 2009. Tåget har märkning för DSB First som skötte Öresundstågtrafiken under en period. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ X31K 4330 i Malmö 2005X31K 4330 i Malmö 2005. Under de första åren saknades texten "Øresundståg" på tågen. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör första klass SJ X31K 4334 2010Interiör första klass SJ X31K 4334 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass SJ X31K 4334 2010Interiör andra klass SJ X31K 4334 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Kiosk/bistro i SJ X31K 4334 2010Kiosk/bistro i SJ X31K 4334 2010.
Bild: Interiör låggolvsavdelningen SJ X31K 4334 2010Interiör låggolvsavdelningen SJ X31K 4334 2010. Foto Frederik Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003
- Jan Lindahl: X31 - det nya Öresundståget, artikel i tidningen Tåg 10/1999

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer