Utgången

Utgångna lok, vagnar och motorvagnar.

I lokguiden och vagnguiden skiljer vi på fordon som är i trafik och som är utgångna (äldre fordon som är skrotade eller fordon som inte längre används i Sverige).

Annons