Bild: Tåg ankommer Bredsjö 2010

Annons

Reportage: Vinter i Bredsjö

Foto Frederik Tellerup

Bredsjö i Bergslagen, januari 2010. Milsvida skogar där tågen snirklar sig förbi sjöar och bergknallar. Tystnaden är total och ett annalkande tåg hörs på flera kilometers håll, även om ljuden dämpas av snön som har bäddat in hela landskapet i ett tjockt täcke. Termometern håller sig runt 18 minusgrader. Men tågen rullar oförtrutet på. Stålpendeln till Hällefors dundrar långsamt förbi, draget av ett grönt Ma-lok. Och ibland passerar en Y1-motorvagn på väg till antingen Kristinehamn eller Ludvika. Ibland stannar den, ibland inte. Det bor bara ett hundratal personer i Bredsjö och vill man åka med måste man vrida på plåtstinsen. Men större delen av tiden härskar tystnaden. Röken från skorstenen på stationshuset stiger sakta mot himlen och försvinner.

Bild: I maskinrummet på ett Ma-lok

Kilometer 126

Kilometerskylten visar att vi befinner 126 kilometer från Falun. Banan som går förbi Bredsjö, Kil-Ställdalen, var fram till förstatligandet 1948 en del av Bergslagernas Järnvägar (BJ) vars huvudlinje gick från Göteborg till Falun.

Bild: I maskinrummet på ett Ma-lok

En påstigande

Mellan 2003 och 2011 kördes "Genvägen i Bergslagen" från Karlstad/Kristinehamn till Ludvika via Nykroppa, Hällefors och Ställdalen. Tågen bestod av en Y1-motorvagn och uppehåll gjordes även i Bredsjö trots det blygsamma invånarantalet. Men man fick vrida på påstigningstavlan - populärt kallad plåtstins - om man ville att tåget skulle stanna. I dag stannar inte längre några tåg i Bredsjö.

Bild: T43 med godståg på Kristianstad S

Upprustat stationshus

Ett kulturkooperativ köpte stationshuset med tillhörande ställverkshus 2003 och har sedan rustat upp det. Huset som under lång tid var gult har fått tillbaka sin ursprungliga röda färg.

Bild: Lokförare

Spårplan

Spårplanen på teknikhuset minner om svunna tider. Fram till slutet av 1970-talet var Bredsjö en knutpunkt där Nora Bergslags Järnväg (NBJ) anslöt. NBJ:s linje Gyttorp-Bredsjö var dock aldrig speciellt trafikstark och när en del av banvallen spolades bort utanför Bredsjö våren 1977 reparerades banan aldrig utan revs upp.

Bild: Tåg på Kristianstad godsbangård

Stål på väg

Ett Ma-lok med ett tåg lastat med stålämnen passerar.

Bild: I förarhytten på ett Ma-lok

Övergivet lokstall

NBJ hade ett eget lokstall i Bredsjö.

Bild: Text på Ma-lok

Mot Ludvika

Tåg 18992 Karlstad-Ludvika passerar Bredsjö.

Bild: I maskinrummet på ett Ma-lok

Spår av Nora Bergslags Järnväg

En liten bit från stationen står en lutningsvisare kvar vid NBJ:s banvall mot Gyttorp.

Bild: Utsikt från förarhytten

En vilande station

Kontaktledningsstolparna i betong var karaktäristiska för Bergslagsbanan men försvann i mitten av 2010-talet då Kil-Ställdalen rustades upp. Bangården (gömd under snön) och plattformen försvann också. I stället anlades en ny mötesstation strax väster om den gamla stationen.

Bild: Tåg på Kristianstad godsbangård

Avgång

Det varma ljuset från Y1-motorvagnens strålkastare lyser upp vintermörkret när det södergående tåget närmar sig. Plåtstinsen signalerar stopp till tåget.

Bild: Tåg på Kristianstad godsbangård

Stillhet

När tåget har lämnat stationen lägrar sig åter stillheten. Bara röken från stationshuset stiger mot himlen - i väntan på nästa tåg.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer