Övriga diesellok

På den här sidan finns några exempel på lok av udda typer, eller lok som bara finns - eller har funnits - i ett exemplar i Sverige. Observera att här redovisas bara typer som inte beskrivs på annat ställe i lokguiden. Många industrilok är t ex ursprungligen lok av vanliga typer som t ex Z43 och Z65.

 

Bild: Svensk Tågkraft 1802 i Nässjö 2014Svensk Tågkraft 1802 i Nässjö 2014. Detta dieselelektriska lok tillverkades 1963 till de luxemburgska statsbanorna, i en serie om 20 lok. Det har en GM-motor (16-567C) och högsta hastighet är 120 km/h. Loket hamnade hos godsbolaget CFL Cargo 2007 och köptes av Svensk Tågkraft 2013. Det har numera en färgsättning i rött och svart. Flera av systerloken tjänstgör i Danmark. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SL Z66 16 i Neglinge 2004SL Z66 16 i Neglinge 2004. Loket används som tjänstefordon på Saltsjöbanan i Stockholm och är byggt av finska OY Transtech 1991. Trots litterat är loket inte av samma typ som de Z66-lok som SJ köpte in i början av 1970-talet, men prestandan är likartad. Foto Markus Tellerup.
Bild: TX Logistik V60 i Malmö 2005TX Logistik V60 i Malmö 2005. Godsbolaget TX Logistik började 2005 köra godståg i Sverige. För växling i Malmö användes under en period ett begagnat tyskt diesellok.  Foto Frederik Tellerup.
Bild: TGOJ Z6 41 i Eskilstuna 2005TGOJ Z6 41 i Eskilstuna 2005. TGOJ köpte 1974 ett Henschel standardlok av typen 300B. Loket har ungefär samma effekt som en Z64-lokomotor och fick litterat Z6. Största hastighet är blygsamma 19 km/h och loket används som växellok vid verkstaden i Eskilstuna. Foto Frederik Tellerup.
IGAB (Inlandsgods AB) 661 i Uppsala 2004IGAB (Inlandsgods AB) 661 i Uppsala 2004. Detta treaxliga lok har tidigare varit industrilok hos Stora Enso och tillverkades 1968 av Lokomo i Finland. När bilden togs tjänstgjorde loket som växellok för Inlandsgods. Bolaget gick senare i konkurs. Foto Markus Tellerup.

Annons