Di8

Bild: Di 8 708 i Malmö 2005Di8 708 i Malmö 2005. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Dieselelektriskt lok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Tjänstevikt: 82 ton
 • Längd: 17380 mm
 • Effekt: 1570 kW
 • Hastighet: 120 km/h
 • Tillverkare: Siemens
 • Byggår: 1996-97
 • Byggt antal: 20
 • Tillhörde: CargoNet

Norskt diesellok

Tyska Siemens levererade i mitten av 1990-talet 20 diesellok typ Di8 till dåvarande NSB Gods (nuvarande CargoNet). Loken är byggda för tung växling och lätt till medeltung linjetjänst och påminner en del om de svenska loken typ T44.

Problem med driftsäkerheten

I Norge användes Di8 i hög utsträckning multipelkopplade i tunga godståg på långa sträckor (bland annat Nordlandsbanen mellan Trondheim och Bodø), något som sannolikt bidrog till att man hade relativt mycket problem med loken. Anledningen till att de kom att användas på Nordlandsbanen var att de tyngre lok som var tänkta för godstågen där - typ Di6, också byggda av Siemens - fungerade så dåligt att de återlämnades till tillverkaren. Di8-loken har även använts bland annat på Meråkerbanen mellan Trondheim och Storlien.

Växling i Sverige

CargoNet förde 2003 över ett par av loken till dåvarande dotterbolaget Rail Combi som drev så kallad kombitrafik (transporter av långtradarsläp och containrar på järnväg) i Sverige. I mitten av december 2003 sattes loken in i växlingen vid kombiterminalen Stockholm/Årsta (Älvsjö godsbangård) i södra Stockholm, senare också i Malmö. De användes även som linjelok i containertåg mellan Årstaterminalen och Värtan via Värtabanan. Den 1 januari 2005 gick Rail Combi upp i CargoNet och loken kom alltså tillbaka till detta bolag. CargoNets kombitrafik upphörde dock efter ett par år och nu används inte längre några lok i Sverige.

Försäljning

På grund av att loken inte visade sig vara så lämpliga för tjänstgöringen i Norge försökte CargoNet hitta nya användningsområden för dem, i första hand genom försäljning utomlands. Någon köpare hittade man dock inte förrän 2011 då 10 lok såldes till det engelska bolaget GB Railfreight. 2013 såldes resterande sju lok (ett par lok har förolyckats/använts som reservdelsförråd) till NSB för användning som hjälplok.

Bild: Di8 709 växlar på containerbangården i Malmö 3 februari 2005.Di8 709 växlar på containerbangården i Malmö 3 februari 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Di8 715 i Älmhult 2011Di8 715 i Älmhult 2011, i CargoNets nya färgsättning. Foto Felix Hubertsson.
Bild: Di8 nr 709 i ÄlvsjöDi8 709 i Älvsjö 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt Di 8 708 2003Interiör förarhytt Di8 708 2003. Foto Markus Tellerup.

Fler bilder

Bild: Di8 708 växlar i Malmö 2005.Di8 708 växlar i Malmö 23 maj 2005. Di8 706 bidar sin tid i bakgrunden. Foto Frederik Tellerup.

Mer om loktypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Jernbane.net

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons