A3

Bild: A3 3467 i Norrköping 1989A3 3467 i Norrköping 1989. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn första klass
  • Längd: 23500 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Antal sittplatser: 44
  • Tillverkare: Kockums, ombyggda av SJ/KVAB
  • Ombyggnadsår: 1968-1975
  • Ombyggt antal: 35
  • Tillhörde: SJ

Ombyggd förstaklassvagn

Under 1970-talet byggde SJ om en rad äldre vagnar, bland andra B8. De flesta byggdes om till B3, men 35 vagnar fick förstaklassinredning och littera A3.

Inredningen bestod av två salonger med eftersittning. Korrugeringen på vagnssidorna skilde sig beroende på om vagnarna byggts om av SJ:s verkstad i Malmö (bibehållna vagnssidor) eller Kalmar Verkstad (nya vagnssidor med tätare korrugering - av samma typ som 1960-talsvagnarna).

Ombyggnad till B3

25 av A3-vagnarna byggdes senare om till B3 så att endast tio vagnar återstod. De sista vagnarna togs ur trafik i början av 1990-talet.

Försäljning till Inlandsbanan 

Två vagnar såldes 1998 till Inlandsbanan AB där de nerklassades till andraklassvagnar, se B3.

 

Bild: Interiörskiss A3Interiörskiss A3.

 

Bild: A3 3473 i Malmö 1988A3 3473 i Malmö 1988. Foto Christian Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1989, SJK Förlag 1990

Annons