R4

Bild: R4 5455 i Stockholm 2005R4 5455 i Stockholm 2005. Foto Christian Tellerup.
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.43
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: I trafik
  • Typ: Bistrovagn
  • Längd: 26400 mm
  • Hastighet: 160 km/h
  • Antal sittplatser: 52
  • Tillverkare: Kalmar Verkstads AB
  • Byggår: 1987-1988
  • Byggt antal: 15
  • Ursprunglig nummerserie: 5441-5455
  • Tillhör: SJ AB

Bistrovagn av 1980-talstyp

I serien av åttiotalsvagnar till SJ ingick 15 restaurangvagnar littera R4 som ersatte äldre vagnar som R3.

Vagnarna fick en inredning med kök i mitten och avdelningar med sittplatser på vardera sidan. Ursprungligen var en avdelning avsedd för cafégäster och en för restauranggäster. Inredningen i cafédelen byggdes delvis om på 1990-talet.

Ombyggnad till S12

Till följd av den ökade användningen av X2 minskade antalet loktåg med restaurangvagnar under 1990-talet och sex vagnar byggdes om till bio- och bistrovagnar littera S12.

...och RB11

Ytterligare fem vagnar byggdes under 2001 om till RB11 för att ingå i reservtågen för X2 och bara fyra R4-vagnar finns numera kvar.

Vagnarna var ursprungligen målade i brunt men fick i början av 1990-talet en färgsättning i rött och svart, förutom en vagn som målades helt i rött.

 

Bild: Interiörskiss R4Interiörskiss R4.

 

Bild: R4 5453 i Malmö 2007R4 5453 i Malmö 2007. Foto Frederik Tellerup.
Bild: R4 5453 i Stockholm 2002R4 5453 i Stockholm 2002. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör R4 5455 2010Interiör R4 5455 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör gång R4 5455 2010Interiör gång R4 5455 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör R4 5455 2010Interiör R4 5455 2010. Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: R4 i Göteborg 1990Två R4-vagnar i Göteborg 1990. Till vänster i röd färgsättning med den första typen av text - "restaurang" och "café". Till höger i ursprunglig brun färgsättning (InterCity-pilarna tillkom under 1980-talet). Foto Markus Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar med personvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag/Trafik-Nostalgiska Förlaget
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Malte Ljunggren: 100 år på spår - Kalmar, bok utgiven av SJK Förlag 2002

Annons