Tillgänglig

Symbol för funktionsnedsättning

Vagntyp som har lågt insteg och även i övrigt är anpassad för personer med funktionsnedsättning (toalett o s v). Många andra vagntyper är delvis anpassade - läs mer under Egenskaper på vagntypens sida.