X5/X8/X15

Bild: Xoa5 220 i Göteborg ca 1950Xoa5 220 i Göteborg ca 1950. Foto Seved Walther/Järnvägsmuseet.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgångna
 • Typ: Elmotorvagnståg
 • Antal sittplatser: 29+126 (X5, 1+2 kl), 36+148 (X8, 1+2 kl)
 • Axelföljd: 2'Bo'+2'2'+Bo'2' (X5), 2'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'2' (X8)
 • Längd: 72200 mm (X5), 87610 mm (X8)
 • Tjänstevikt: 135,6 ton (X5), 167,3 ton (X8)
 • Effekt: 1000 kW
 • Hastighet: 135 km/h (se dock nedan om X15)
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1948 (X5), 1947 (X8)
 • Byggt antal: 6 (X5), 2 (X8)
 • Ombyggt antal: 1 (X15)
 • Ursprunglig nummerserie: 216-221 (X5), 253, 254 (X8)
 • Tillhörde: SJ och GDG

Motorvagnarna med expressfart

I slutet av 1940-talet köpte både SJ och privata Bergslagernas Järnvägar (BJ) snabba motorvagnståg till sin expresstrafik. Asea levererade två tåg med littera XoA till BJ och sex tåg med littera Xoa5 till SJ.

BJ:s motorvagnar sattes in i tågen Göteborg-Gävle under namnet GDG-Expressen. GDG var förkortning för Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle och var ett samarbete mellan BJ och ett par andra privata järnvägar i regionen. Bara ett år senare, 1948, förstatligades BJ och de två motorvagnarna överfördes till SJ.

Skillnader mellan X5 och X8 

BJ:s motorvagnståg bestod av fyra vagnar, medan SJ:s hade tre. Den extra vagnen i BJ-tågen hade restaurangavdelning. I SJ:s tåg fanns ett pentry som servering skedde från. En annan skillnad mellan tågen var att SJ:s tåg hade vikdörrar istället för vanliga dörrar. Motorstyrkan skilde också och för att tågsätten skulle bli så lika som möjligt byggdes BJ-tågen senare om med nya, starkare motorer. Tågen fick dock även i fortsättningen olika littera, SJ:s egna tågsätt Xoa5 och de övertagna Xoa8 (efter litterareformen 1970 X5 respektive X8).

Från expresståg...

Motorvagnarna sattes in i expresståg på medellånga och längre sträckor. Expresstågen fick olika namn, till exempel Skandiapilen (Malmö-Oslo), Göteborgaren (Göteborg-Stockholm) och Mälardalen (Stockholm-Västerås-Örebro). Tågen fortsatte också att gå på X8:ornas gamla linje Göteborg-Gävle. Expresstågen blev snabbt populära och under en tid var de SJ:s paradtåg. Efter ett tag räckte dock motorvagnarnas kapacitet inte till och de fick bytas ut mot loktåg.

...till regionaltåg

Tågsätten sattes därefter in på kortare sträckor och från 1970-talet gick de forna expresstågen i regionaltrafik runt Göteborg. Tågen började slopas i början av 1980-talet. Den sista X8-motorvagnen, X8 253, togs ur trafik 1983 efter en brand medan X5 216 och 221 var kvar som reservtåg till 1987. De två X5-motorvagnarna hamnade sedan hos museiföreningarna Dellenbanans Vänner och Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ). X5 216 skrotades dock 2012 och bara 221 finns nu kvar, dock inte i körbart skick. 2020 skänkte SKÅJ motorvagnen till Järnvägsmuseet.

Provtåget X15

Man kan säga att X5 och X8 var tidiga föregångare till våra dagars snabbtåg, X2, och en X5-motorvagn kom faktiskt att spela en viktig roll i utvecklingen av X2. Under 1970-talet började SJ och Asea genomföra tester för att skapa ett nytt snabbtåg. En X5-motorvagn, 218, byggdes om till provtåg med nya motorer och boggier och omlittererades till X15. Tåget kom under testkörningar 1975 upp i 238 km/h - ett nytt svenskt rekord. Förutom hastighetsproven testade man också bankningsutrustning som lutar tåget i kurvorna så att färden blir mer komfortabel för resenärerna. Erfarenheterna användes sedan vid utformningen av X2-tågen som började levereras 1990. X15-tåget skrotades efter avslutade tester.

 

Bild: Ritning X5ARitning X5A (1 klass).

Bild: Bild: Ritning X5MRitning X5M (2 klass).
Bild: Ritning X5BRitning X5B (1 och 2 klass).

 

Bild: X8 253 i Trollhättan 1981X8 253 i Trollhättan 1981. Foto Bernt Schechinger.

Mer om vagntypen

- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Bengt Boman: Svenskt höghastighetståg (om X15), artikel i tidskriften Tåg 8/79
- Max Goldschmidt: Snabbmotorvagnståget "Göteborgaren" 60 år, tidskriften Tåg 12/08

Annons