YCo4t 680+UCFo5t 1620 i Ronneby 1955

YCo4t 680+UCFo5t 1620 i Ronneby 1955. Foto Stig Eldö/Järnvägsmuseet.

Annons

Fordon med 1067 mm spårvidd. Läs mer om spårvidd.

Spårvidden 1067 mm fick sin utbredning framför allt i Småland och Blekinge. Järnvägen Kristianstad-Karlskrona hade från början denna spårvidd men breddades till normalspår (1435 mm) på 1950-talet. Andra 1067-banor var bl a Halmstad-Vislanda-Karlshamn och Växjö-Tingsryd.

Liksom med järnvägarna med 891 mm spårvidd så valdes smalspår för att minska kostnaderna när banorna byggdes, men snart visade sig den avvikande spårvidden bli en nackdel. Många av banorna gick också i glest befolkade områden. 1979 lades den sista 1067-sträckan, Karlshamn-Ryd, ned.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer