Spårvidd 1067 mm

Fordon med 1067 mm spårvidd. Läs mer om spårvidd.

Spårvidden 1067 mm fick sin utbredning framför allt i Småland och Blekinge. Järnvägen Kristianstad-Karlskrona hade från början denna spårvidd men breddades till normalspår (1435 mm) på 1950-talet. Andra 1067-banor var bl a Halmstad-Vislanda-Karlshamn och Växjö-Tingsryd.

Liksom med järnvägarna med 891 mm spårvidd så valdes smalspår för att minska kostnaderna när banorna byggdes, men snart visade sig den avvikande spårvidden bli en nackdel och 1979 lades den sista 1067-sträckan, Karlshamn-Ryd, ned.

Annons