Bn

Bild: Bn 20-84 940-8 i Stockholm 2002Bn 20-84 940-8 i Stockholm 2002. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sittvagn andra klass
  • Längd: 24500 mm
  • Hastighet: 160 km/h
  • Antal sittplatser: 80
  • Tillverkare: Scandia
  • Byggår: 1971-1983
  • Byggt antal: 267
  • Inköpt antal SL: 18
  • Tillhörde: SL

Inköpta DSB-vagnar

Under 1970-talet och början 1980-talet levererades totalt 267 personvagnar littera Bn till danska DSB. Vagnarna byggdes för regionaltrafik med bl a centralstyrda dörrar och sattes in på högtrafikerade sträckor som Kystbanen København-Helsingør. Tågsätten utgjordes av lok (MY/MZ/ME eller EA), Bn-vagnar och manövervagnar littera Bns.

Vagnarna hade en inredning med stolar i fyrgrupper och de två dörrparen var mer centralt placerade än på andra personvagnar för att underlätta snabb av- och påstigning.

Blev övertaliga

Efter att Öresundsförbindelsen öppnats 2000 tog X31K/ET-motorvagnar över en stor del av trafiken på Kystbanen och många Bn-vagnar blev övertaliga och slopades.

Bild: Rc2 1111 med ett pendeltåg bestående av Bn-vagnar i Upplands Väsby 2002Rc2 1111 med ett pendeltåg bestående av Bn-vagnar i Upplands Väsby 2002. Foto Markus Tellerup.

Hyrdes ut till SL

SL, Storstockholms Lokaltrafik, led i början av 2000-talet av vagnbrist och hyrde 2001 in 14 Bn-vagnar för förstärkningstrafik tillsammans med Rc-lok. Vagnarna köptes 2002 från DSB tillsammans med ytterligare fyra vagnar. De användes i SL:s trafik till juni 2003 och skrotades efter att ha stått avställda en tid.

I Danmark togs de sista Bn-vagnarna ur trafik 2010.

 

Bild: Interiörskiss Bn
Interiörskiss Bn. Ritning DSB.

 

Bn-o 50 86 20-84 778-2 i Malmö 2002Bn-o 50 86 20-84 778-2 i Malmö 2002. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Bn-vagnar i Malmö 2002Bn-vagnar i Malmö 2002, i väntan på vidare transport till Stockholm. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör BnInteriör Bn. Foto Markus Tellerup.

Mer om vagntypen

- Jernbanen.dk

Annons