Tp

Bild: Tp 3515 som museilok i Marielund 2004Tp 3515 som museilok i Marielund 2004. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgången
 • Typ: Dieselhydrauliskt lok
 • Axelföljd: 1'C1'
 • Längd: 10700 mm
 • Tjänstevikt: 46 ton
 • Effekt: 550 kW
 • Hastighet: 80 km/h
 • Tillverkare: MaK, AB Svenska Järnvägsverkstäderna
 • Byggår: 1953-1954
 • Byggt antal: 25
 • Ursprunglig nummerserie: 3500-3524
 • Tillhörde: SJ

Smalspårigt linjediesellok

I början 1950-talet beställde SJ 25 nya diesellok till smalspårsbanorna med 891 mm spårvidd så att man skulle kunna ersätta de kvarvarande ångloken.

Tillverkare blev tyska Maschinenbau GmbH i Kiel (MaK) som några år senare också byggde T21-loken. Loktyperna kom därför att påminna en del om varandra. Tp-loken hade koppelstångsdrivning och samma motor som T21 men saknade på grund av den mindre lastprofilen gångbord. Dessutom frångick SJ den vanliga färgsättningen i brunt eller rödbrunt och loken målades gröna med röda buffertbalkar.

Tillverkning på licens

Fem av loken byggdes på licens av AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun. När SJ lade stora beställningar utomlands krävde den svenska järnvägsindustrin ofta kompensation och lösningen blev då att låta en del av tillverkningen ske på licens i Sverige.

Västergötland, Småland och Uppland 

Loken sattes in på SJ:s smalspårsbanor i Västergötland och Småland och senare även på Roslagsbanans norra delar i Uppland. Fram till mitten av 1960-talet användes de i både persontåg och godståg, senare endast godstrafik.

Byggdes om till normalspårslok

Efter en tid insåg SJ att man inte behövde alla lok eftersom smalspårsbanorna lades ner en efter en och i mitten av 1960-talet beslöt man att bygga om 15 Tp-lok till normalspårslok. Ett nytt ramverk fick konstrueras och lokkorgarna breddas. Axelföljden ändrades till D istället för 1'C1' (fortfarande med koppelstångsdrift). Litterat på dessa lok blev T23.

Fyra lok bevarade

Efter att sex Tp skrotats på 1970-talet fanns i början av 1980-talet fyra lok kvar i tjänst, två på linjen Växjö-Västervik (3508 och 3515) och två på sträckan Nossebro-Vara-Skara-Götene (3500 och 3503). Växjö-loken byggdes 1984 om med buffertar och draganordningar för normalspår för att underlätta trafiken med överföringsvagnar men loken slopades 1986 då trafiken upphörde. De två kvarvarande loken i Västergötland slopades 1987 när banan Vara-Nossebro lades ner. Alla fyra loken är bevarade vid museibanor, bl a hos AGJ.

 

Bild: Tp 3500 växlar i Vara 6 juni 1986Tp 3500 växlar i Vara 6 juni 1986. Foto Johan Winegård.
Bild: Tp 3508 i Braås 1984Tp 3508 i Braås 1984. Loket fick normalspårsbuffertar för att underlätta trafiken med överföringsvagnar. Foto Johan Winegård.
Bild: Tp-lokTp 3517 med blandat tåg (både personvagnar och godsvagnar) 1955. Foto Seved Walther/Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB05808).
Bild: Tp-lokTp-lok med banarbetståg vid Åtvidaberg 1963. Foto Seved Walther/Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB12820:01).

Mer om loktypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska motorlok 1911-1997, i boken Lok & vagnar 2 utgiven av Stenvalls förlag 1998
- Krister Persson: Den sista storrevisionen på ett Tp-lok, artikel i tidningen Tåg 2/1986
- Peter Löf: De gröna Tp-loken, artikel i tidningen Tåg 5/1992
- Om Tp-lok på AGJ:s hemsida

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Annons