Godsvagnar

Antalet godsvagnstyper som man kan se i Sverige är väldigt stort och på den här sidan visas bara några exempel på godsvagnstyper, både svenska och utländska. Till skillnad från de flesta andra järnvägsfordon rör sig nämligen godsvagnar ofta i olika länder och man kan se många olika utländska vagnar i Sverige, liksom man kan träffa på svenska godsvagnar utomlands.

Man delar ofta in godsvagnarna i de två huvudkategorierna slutna vagnar respektive öppna vagnar, det vill säga vagnar med eller utan tak. Följande huvudlittera används:

E - öppna lådvagnar
F - öppna lådvagnar, specialtyp
G - slutna vagnar med en dörr
H - slutna vagnar med öppningsbar vagnssida
I - slutna kylvagnar
K - öppna eller slutna flakvagnar med separata hjulaxlar
L - öppna flakvagnar med separata hjulaxlar, specialtyp
O - öppna kombinerade flak- och lådvagnar
R - öppna flakvagnar med boggier
S - öppna eller slutna flakvagnar med boggier
T - slutna vagnar med öppningsbart tak
U - specialvagnar
Z - slutna cisternvagnar

Litterareglerna för godsvagnar är i stor utsträckning internationella. Läs mer om dem på sidan med internationella litteror.

De flesta godsvagnar ägs av respektive lands järnvägsbolag men även privata vagnar förekommer. Många svenska vagnar tillhör Green Cargo (f d SJ Gods).

Bild: Green Cargo Eaos 31 74 540 0188-2 i Malmö 2004Eaos
Green Cargo Eaos 31 74 540 0188-2 i Malmö 2004. E-vagnar används bland annat till skrottransporter. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Gbs 21 74 150 3699-5 i Malmö 2004Gbs
Green Cargo Gbs 21 74 150 3699-5 i Malmö 2004. G-vagnar har skjutdörrar och används till olika typer av gods. Har i allt större utsträckning ersatts av modernare H-vagnar. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Hbins-v 21-74-226 5962-3 i Malmö 2004Hbins
Green Cargo Hbins-v 21 74 226 5962-3 i Malmö 2004. En av de nyaste typerna av H-vagnar. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Os 21 74 3700 275-1 avställd i Malmö 2004Os
Green Cargo Os 21 74 3700 275-1 avställd i Malmö 2004. De flesta O-vagnar är av äldre typ och används t ex för skrottransporter. Stolparna går att ta bort och lämmarna (sidoplåtarna) kan fällas ner. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Shimms 31 74 4670 575-6 i Malmö 2004Shimms
Green Cargo Shimms 31 74 4670 575-6 i Malmö 2004. Vagnar av denna typ används bl a för att transportera rullar av olika slag. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Hbikks-t 21 74 237 3882-2 i Malmö 2002Hbikks
Green Cargo Hbikks-t 21 74 237 3882-2 i Malmö 2002. H-vagnar används till att frakta gods som behöver skyddas, t ex pappersrullar. Delar av vagnssidorna är ofta skjutbara. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Kbps-x 21-74-3422 164-4 i Malmö 2004Kbps
Green Cargo Kbps-x 21 74 3422 164-4 i Malmö 2004. Flakvagn som används för transporter av t ex trävaror. Foto Frederik Tellerup.
Bild: DB Samms 31 80 486 5294-1 i Malmö 2004Samms
DB Samms 31 80 486 5294-1 i Malmö 2004. Vagnen har treaxliga boggier för att kunna transportera även riktigt tunga föremål. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Smmnps 31 74 472 340-0 i Hällefors 2003Smmnps
Green Cargo Smmnps 31 74 472 340-0 i Hällefors 2003. Smmnps-vagnarna används för att frakta stålämnen (de gråa plattorna på bilden). Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: SJ Gsh 27327 som museivagn i Kristianstad 2003Gsh
SJ Gsh 27327 som museivagn i Kristianstad 2003. En äldre typ av G-vagn. Vagnar av detta slag var mycket vanliga fram till i mitten av 1900-talet. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Faoos 82 74 662 5035-0 i Malmö 2002Faoos
Green Cargo Faoos 82 74 662 5035-0 i Malmö 2002. Användes för att frakta t ex malmslig. Foto Frederik Tellerup.

Annons