Timmervagnar i Hässleholm 2018

Timmervagnar av S-typ i Hässleholm 2018. Foto Frederik Tellerup.

Annons

Antalet godsvagnstyper som man kan se i Sverige är stort och på den här sidan visas bara några exempel på godsvagnstyper, både svenska och utländska. Till skillnad från de flesta andra järnvägsfordon rör sig nämligen godsvagnar ofta i flera länder och man kan se många olika utländska vagnar i Sverige, liksom man kan träffa på svenska godsvagnar utomlands.

Huvudtyper

Man delar ofta in godsvagnarna i de två huvudkategorierna slutna vagnar respektive öppna vagnar, det vill säga vagnar med eller utan tak. Följande huvudlittera används:

E - öppna lådvagnar
F - öppna lådvagnar, specialtyp
G - slutna vagnar med en dörr
H - slutna vagnar med öppningsbar vagnssida
I - slutna kylvagnar
K - öppna eller slutna flakvagnar med separata hjulaxlar
L - öppna flakvagnar med separata hjulaxlar, specialtyp
O - öppna kombinerade flak- och lådvagnar
R - öppna flakvagnar med boggier
S - öppna eller slutna flakvagnar med boggier
T - slutna vagnar med öppningsbart tak
U - specialvagnar
Z - slutna cisternvagnar

Litterareglerna för godsvagnar är i stor utsträckning internationella. Läs mer om dem på sidan med internationella litteror.

Många ägare

Många godsvagnar ägs av respektive lands järnvägsbolag men det förekommer även en hel del privata vagnar. Det finns även leasingbolag som hyr ut vagnar för kortare eller längre tid.

Många svenska vagnar tillhör Green Cargo (f d SJ Gods). Green Cargo har en översikt över sina godsvagnstyper kallad Godsvagnshandboken.

Bild: Green Cargo Eaos 31 74 540 0188-2 i Malmö 2004Green Cargo Eaos 31 74 540 0188-2 i Malmö 2004. E-vagnar används bland annat till skrottransporter. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Strukton Faccs 33 74 6989 021-0 i Marieholm 2016Strukton Faccs 33 74 6989 021-0 i Marieholm 2016. En vagn för makadamtransporter vid t ex banarbeten. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Hbins-v 21 74 226 5962-3 i Malmö 2004Green Cargo Hbins-v 21 74 226 5962-3 i Malmö 2004. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Hbins i Mellerud 2017Green Cargo Hbins 21 74 2262 109-4 i Mellerud 2017. Foto Frederik Tellerup.
Bild: TWA Laaeilprs 972 43744380054-9 i Hallsberg 2017TWA Laaeilprs972 43 74 4380 054-9 i Hallsberg 2017. En vagn för biltransporter. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Os 21 74 3702 156-1 i Bjuv 2005Os 21 74 3702 156-1 i Bjuv 2005. Vagnen hade fortfarande SJ-märkning men tillhörde förmodligen Green Cargo. Foto Frederik Tellerup.
Bild: AAE Sgnss 114 37 80 4552 653-0 i Karlstad 2016AAE Sgnss114 37 80 4552 653-0 i Karlstad 2016. En vagn för timmertransporter. Vagnen var inhyrd av Hector Rail vid fototillfället. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Gbs 21 74 150 3699-5 i Malmö 2004Green Cargo Gbs 21 74 150 3699-5 i Malmö 2004. G-vagnar har skjutdörrar och används till olika typer av gods. Har nästan helt ersatts av modernare H-vagnar. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Os 21 74 3700 275-1 avställd i Malmö 2004Green Cargo Os 21 74 3700 275-1 avställd i Malmö 2004. De flesta O-vagnar är av äldre typ och används t ex för skrottransporter. Stolparna går att ta bort och lämmarna (sidoplåtarna) kan fällas ner. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Shimms 31 74 4670 575-6 i Malmö 2004Green Cargo Shimms 31 74 4670 575-6 i Malmö 2004. Vagnar av denna typ används bl a för att transportera rullar av olika slag. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Kbps-x 21-74-3422 164-4 i Malmö 2004Green Cargo Kbps-x 21 74 3422 164-4 i Malmö 2004. Flakvagn som används för transporter av t ex trävaror. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Hbikks-t 21 74 237 3882-2 i Malmö 2002Green Cargo Hbikks-t 21 74 237 3882-2 i Malmö 2002. H-vagnar används till att frakta gods som behöver skyddas, t ex pappersrullar. Delar av vagnssidorna är ofta skjutbara. Foto Frederik Tellerup.
Bild: DB Samms 31 80 486 5294-1 i Malmö 2004DB Samms 31 80 486 5294-1 i Malmö 2004. Vagnen har treaxliga boggier för att kunna transportera även riktigt tunga föremål. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Smmnps 31 74 472 340-0 i Hällefors 2003Green Cargo Smmnps 31 74 472 340-0 i Hällefors 2003. Smmnps-vagnarna används för att frakta stålämnen (de gråa plattorna på bilden). Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: SJ Gsh 27327 som museivagn i Kristianstad 2003SJ Gsh 27327 som museivagn i Kristianstad 2003. En äldre typ av G-vagn. Vagnar av detta slag var mycket vanliga fram till i mitten av 1900-talet. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Green Cargo Faoos 82 74 662 5035-0 i Malmö 2002Green Cargo Faoos 82 74 662 5035-0 i Malmö 2002. Användes för att frakta t ex malmslig. Foto Frederik Tellerup.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer