Västtrafik X12 3216 i Uddevalla 2015

Västtrafik X12 3216 i Uddevalla 2015. Foto Frederik Tellerup.

Annons

Bild: SJ X12 3220 i Linköping 2014SJ X12 3220 i Linköping 2014. Foto Frederik Tellerup.

49,9

m

103

ton

1280

kW

160

km/h
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
3.8 of 5 (4 Votes)
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Elmotorvagn, tvådelad, andra klass
 • Antal sittplatser: 112 (SJ), 115 (Västtrafik)
 • Axelföljd: Bo'Bo'+2'2'
 • Längd: 49868 mm
 • Tjänstevikt: 103 ton
 • Max axellast: 21 ton
 • Effekt: 4 x 320 = 1280 kW
 • Startdragkraft: 106 kN
 • Bromsvikt R: 168 ton
 • Dynamisk vikt: 111 ton
 • Hastighet: 160 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1991-1994
 • Byggt antal: 18
 • Ursprunglig nummerserie: 3190-3197, 3214-3223
 • Tillhör: SJ AB, Västtrafik
Egenskaper
 • Eluttag (SJ)
 • Delvis handikappanpassad men saknar lågt insteg

Regionaltåg med pendeltågsursprung

För att få en motorvagnstyp bättre anpassad för regionaltrafik utvecklades i början av 1990-talet en variant av X10 med bekvämare inredning, toalett och bara ett dörrpar per vagn.

Totalt 18 motorvagnar av den nya typen X12 tillverkades. De fick både första och andra klass (24 respektive 98 sittplatser), men skillnaden mellan klasserna var liten - samma stolar men större benutrymme i första klass. Ett mindre pentry inrättades också i ena vagnen.

Bild: SJ X12 3195 i trafik för Västmanlands Lokaltrafik i Västerås 1996SJ X12 3195 i trafik för Västmanlands Lokaltrafik i Västerås 1996. Till vänster ett X2-tåg för interregional trafik, X2-2. Foto Frederik Tellerup.

Östergötland och Malmbanan 

Motorvagnarna fick SJ:s blå färgsättning och sattes in i regionaltrafik i bl a Östergötland. Under en kortare period användes X12 också på Malmbanan och Mittbanan. Ett kortvarigt försök att använda X12 i tåg Stockholm-Sundsvall-Långsele gjordes också, en sträcka som dock var allt för lång med tanke på tågens komfort. 

X12-motorvagnarna kom efter hand att i allt större utsträckning användas i länstrafik

X12-motorvagnarna kom efter hand att i allt större utsträckning användas i länstrafik. Från 1996 till början av 2000-talet avdelades åtta motorvagnar till Västmanlands Lokaltrafik och Upplands Lokaltrafik (UL). Motorvagnarna som användes av UL hade under denna tid numren 51-53.

Försäljning till Västtrafik och Transitio

Nio motorvagnar användes sedan början av 2000-talet i Västtrafiks trafik och 2008 beslöt Västtrafik att köpa motorvagnarna. De moderniserades invändigt och fick Västtrafiks gula färgsättning. Motorvagnarna har efter moderniseringen endast andra klass-inredning.

Tre motorvagnar (3191-3193) tillhörde under en period Affärsverket Statens Järnvägar (som skötte den verksamhet som blev över när SJ bolagiserades 2001). Affärsverket ägde lok och vagnar av flera typer och hyrde ut fordon till bl a den trafik som Rikstrafiken upphandlade. Verkets fordon var märkta med ägarbeteckningen SSRT (kan uttydas som en förkortning för Swedish State Railways Trains). Affärsverket Statens Järnvägar upphörde 2012 och X12-motorvagnarna överfördes då till Trafikverket. 2013 köpte vagnuthyrningsbolaget Transitio dem och de sattes in i Mälartågstrafiken där de användes fram till december 2020 då modernare motorvagnstyper övertog (ER1 och X50). 

Ombyggnad till X14

Två motorvagnar som användes i Östgötatrafikens trafik, 3223 och 3190, byggdes 2000 respektive 2008 om till X14.

Upprustning

De flesta av X12-motorvagnarna hamnade alltså hos länstrafikbolag. SJ rustade under 2012-2013 upp sina fyra kvarvarande motorvagnar som då användes i Mälardalen och Östergötland. De fick ny inredning av samma typ som de ombyggda personvagnarna av 1980-talsmodell (nya stolar, bagageställ, eluttag m m) samt grå färgsättning. Liksom i Västtrafiks motorvagnar togs också första klass-avdelningen bort.

Motorvagnarna har rullstolsramp, rullstolsplatser och anpassad toalett, men saknar lågt insteg och för att komma på tåget med rullstol krävs assistans av tågpersonalen.

Slopning av Transitios motorvagnar

Till skillnad från Västtrafiks och SJ:s kvarvarande motorvagnar så blev Transitios tre vagnar (3191-3193) aldrig moderniserade. I juni 2021 slopades motorvagnarna som då fortfarande hade kvar sin blå färgsättning från SJ-tiden. Två av motorvagnarna kördes direkt till skrotning medan den sista vagnen, 3193, först skickades till verkstad för reservdelsplockning.

SJ:s X12-motorvagnar ersattes av X50 och ER1 i Mälardalstrafiken i slutet av 2021. Från december 2021 hyrs de istället av Västtrafik för användning i Göteborgsområdet. 

Tidigare namn
 • 3190: Nyköpingen (användes en period i trafiken Nyköping-Stockholm)
 • 3197: Hubert (fick namnet vid tjänst på Malmbanan)

 


Bild: Interiörskiss X12

Bild: Interiörskiss X12


Interiörskiss SJ X12 före ombyggnad/modernisering.

 

Bild: Västtrafik X12 3218 i Uddevalla 2015Västtrafik X12 3218 i Uddevalla 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör X12 3220 2014Interiör SJ X12 3220 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör X12 3220 2014Interiör SJ X12 3220 2014. Här ser man rullstolsplatserna. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör Västtrafik X12 3214 (moderniserad) 2008Interiör Västtrafik X12 3214 2008. Foto Bernt Talbrant.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: Västmanlands Lokaltrafik (f d SSRT, fortfarande med SJ-märkning) X12 3193 i Västerås 2015Transitio/Trafik i Mälardalen (f d SSRT, fortfarande med SJ-märkning) X12 3193 i Västerås 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ X12 3216 i Göteborg 2005SJ X12 3216 i Göteborg 2005. Lägg märke till den gula första klass-märkningen i tågets bortersta ände. Foto Christian Tellerup.
Bild: SJ/Västtrafik X12 3215 i Varberg 2005SJ/Västtrafik X12 3215 i Varberg 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Upplands Lokaltrafik X12 51Upplands Lokaltrafik X12 51. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör första klass X12 3215 2005Interiör första klass SJ/Västtrafik X12 3215 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass X12 3215 2005Interiör andra klass SJ/Västtrafik X12 3215 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör X12 3195 2005Interiör pentry SJ X12 3195 2005. Foto Frederik Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer