Stockholm-Uppsala

Ostkustbanan*

Arlandabanan Skavstaby-Arlanda-
Myrbacken

 

* Trafikverket använder benämningen Ostkustbanan för sträckan Stockholm-Gävle-Sundsvall. Historiskt har begreppet stått för banan Gävle-Härnösand.

Annons

Läs mer om Sveriges järnvägsstationer