Annons

Bild: Tåg 7692 Vetlanda-Nässjö bestående av Y31 1428 vid banken över sjön Skärvingen söder om Stensjön 2014Tåg 7692 Vetlanda-Nässjö bestående av Y31 1428 vid banken över sjön Skärvingen söder om Stensjön i september 2014. Foto Bernt Talbrant.

36

km

M

system

100

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Person- och godstrafik Nässjö-Vetlanda, Vetlanda-Åseda är nedlagd
  • Spårvidd: 1435 mm
  • Längd: Nässjö-Vetlanda 36 km, Vetlanda-Åseda 38 km
  • Dubbelspår: Nej
  • STAX: D2 - 22,5 ton
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Ja, Nässjö-Vetlanda
  • Trafikeringssystem: M
  • Hastighet: Upp till 100 km/h

Historia

På 1860-talet öppnades Södra stambanan genom Småland. Smålänningarna som bodde i trakterna öster om banan ville förstås komma i kontakt med denna kommunikationsled och efter flera privata järnvägsbolags etappvisa utbyggnader hade man 1874 lyckats skapa en förbindelse från Alvesta på stambanan till Kalmar på östkusten.

Från denna bana uppstod i sin tur sidolinjer. En av dessa var Nybro-Sävsjöströms Järnväg (NSJ) som invigdes 1876. Nybro låg på sträckan Emmaboda-Kalmar som tillhörde Kalmar Järnväg (KJ) och detta bolag skötte trafiken även på NSJ. 1909 gick NSJ upp i KJ och samtidigt började man bygga en fortsättning från Sävsjöström via Åseda och Vetlanda till Nässjö på Södra stambanan. Ett fristående bolag, Sävsjöström-Nässjö Järnväg (SäNJ), bildades men KJ fick ansvaret för att sköta trafiken även på denna bana.

Direkta vagnar till Stockholm

SäNJ invigdes 1914 och Kalmarborna hade nu två resvägar att välja på när man skulle till Södra stambanan och vidare ut i världen. Antingen kunde man åka den gamla vägen via Emmaboda till Alvesta eller också kunde man resa via Sävsjöström till Nässjö. För den som skulle norrut var Sävsjöströmsförbindelsen en genväg och banan blev därför en viktig linje. Från 1929 började man köra snälltåg Kalmar-Nässjö och det fanns till och med direkta vagnar till Stockholm och Göteborg. Tågen drogs bland annat av de två paradloken KJ 17 och SäNJ 107 som kunde köra i över 100 km/h och den 14 mil långa sträckan klarades av på två och en halv timme.

Förlorade sin betydelse

Både KJ och SäNJ förstatligades 1940. På 1950-talet elektrifierade SJ Alvesta-Emmaboda-Kalmar och fjärrtrafiken koncentrerades till denna bana. Nässjö-Nybro förlorade en stor del av sin betydelse och blev en ren regionaljärnväg. Loktågen ersattes av Y6-rälsbussar och i början av 1980-talet gjorde Y1 sitt intåg.

På 1980-talet överfördes ansvaret för den regionala persontrafiken till länstrafikbolagen. Det visade sig vara olyckligt för Nässjö-Nybro som gick genom tre län. Bara Jönköpings län ville satsa på banan och persontrafiken på den 65 km långa sträckan Åseda-Nybro lades därför ner 1985. Godstrafiken försvann samtidigt i etapper. I Sävsjöström anslöt fram till 1983 en smalspårig bibana till Lenhovda, en rest av Östra Värends Järnväg (ÖVJ). När smalspåret lades ner upphörde även den normalspåriga godstrafiken i Sävsjöström. Godstrafiken Orrefors-Nybro fortsatte till 1986 då även den upphörde och Åseda-Nybro revs slutligen upp i slutet av 1980-talet.

Bild: Y1 1311 inväntar avgång mot Nässjö i Åseda 11 juni 2002
Y1 1311 inväntar avgång mot Nässjö i Åseda 11 juni 2002, en av de sista dagarna med persontrafik.

Upprustning och nedläggning

Nässjö-Åseda rustades däremot upp och persontrafiken på banan blev en del av den så kallade Krösatågstrafiken.

Den 15 juni 2002 lades persontrafiken Vetlanda-Åseda ner efter att länstrafiken i Jönköpings och Kronobergs län valt att inte lägga några pengar på trafiken. Eftersom godstrafiken på sträckan lades ner 1990 betydde det i praktiken en nedläggning av bandelen. 2006 beslöt Banverket att stänga sträckan för trafik. Spåret har senare rivits upp på vissa sträckor men ligger fortfarande delvis kvar.

Bild: Godståg 6354 Vetlanda-Nässjö med Td 390 vid Sjöeryd nära Rödjenäs 2014Godståg 6354 Vetlanda-Nässjö med Td 390 vid Sjöeryd nära Rödjenäs 2014. Foto Bernt Talbrant.

Trafik

På sträckan Nässjö-Vetlanda går persontåg bestående av Y31/Y32-motorvagnar, trafiken är en del av länstrafiksamarbetet Krösatågen.

Nässjö-Vetlanda trafikeras även av godståg med Green Cargo som operatör.

Sträckan Vetlanda-Åseda är nedlagd.

Bra länkar för resenären

Du kan köpa biljett hos det/de bolag som är angivna ovan. För trafikinfo för en station - klicka på önskad station på kartan ovan. Här är andra bra länkar:

För den specialintresserade:

Bild: Tåg mot Nässjö inväntar avgång i Vetlanda 2014Tåg mot Nässjö inväntar avgång i Vetlanda 2014. Foto Bernt Talbrant.

Beskrivning

Bild: Y1 1315 vid Stensjön 2005
Y1 1315 i Krösatågens nutida färgsättning vid Stensjön i juli 2005. Foto Alexander Fäldt.

Banan viker av från Södra stambanan i Nässjö (N, 0 km) och fortsätter mot sydöst förbi ett industriområde innan vi kommer ut på landsbygden. I Gissebäck (8 km) fanns tidigare en station men nu är första uppehållet hållplatsen Stensjön (Snö, 11 km). En stund efter passeras den nedlagda stationen Rödjenäs (15 km) vars röda stationshus kan ses på vänster sida. Landskapet är omväxlande öppet och skogigt. Efter hållplatsen Björköby (Bjy, 20 km) och den numera nedlagda hållplatsen Tjunnaryd (Tj, 25 km) närmar vi oss nästa stopp, Ekenässjön (Esn, 28 km), där den vackra sjön ligger på höger sida.

I industriorten Vetlanda (Vtn, 36 km) korsade tidigare den smalspåriga Vetlanda Järnvägar (VJ). VJ gick från Sävsjö på Södra stambanan via Vetlanda till Gårdveda (där Växjö-Hultsfred anslöt). Den kvarvarande delen Vetlanda-Järnforsen breddades till normalspår i mitten av 1980-talet och en bibana byggdes till Pauliström. Resterna från smalspårstiden är få men banvallen mot Sävsjö kan ses vid den norra utfarten.

Stationshuset i Vetlanda ersattes på 1960-talet av ett envåningshus av funkistyp. Det ersattes i sin tur av en nytt resecentrum 2010. I södra änden av bangården fanns tidigare Svensk Tågtekniks verkstad (f d BK Verkstad). Här moderniserades bl a många Y1-motorvagnar. Verksamheten upphörde dock 2009 då Svensk Tågteknik gick i konkurs.

Bild: Svensk Tågtekniks verkstad i Vetlanda 2004
Historia: Svensk Tågtekniks verkstad i Vetlanda 2004.

Banan söderut mot Åseda är avstängd och delvis uppriven. I Bäckseda (40 km) och Snärle (44 km) fanns det tidigare stationer. Fram till nedläggningen av persontrafiken fanns det hållplatser i Korsberga (Kba, 52 km), Milletorp (Mip, 60 km) och Ösjöbol (Öbl, 67 km).

Den f d knutpunkten Åseda (Åa, 74 km) kunde förr stoltsera med järnvägar i fyra riktningar. Den normalspåriga banan från Vetlanda och dess fortsättning till Nybro korsades här av smalspåret Växjö-Västervik (se Åseda-Västervik). Korsningen skedde fram till 1993 i ett berömt spårkors i södra änden av bangården. Idag är stationen en skugga av sitt forna jag. Smalspåret söderut till Växjö revs upp 2001 men spåret norrut till Hultsfred har använts för museitrafik närmast Åseda - den enda återstående tågtrafiken i den gamla järnvägsknuten. Normalspåret mot Nybro är även det upprivet. Banan gick via Sävsjöström, Målerås, Gullaskruv och Orrefors till Nybro på Kust till kust-banan. En kort sträcka ligger kvar närmast Nybro som industrispår.

Bild: Y1 1340 som tåg mot Vetlanda i Nässjö 4 oktober 2001Y1 1340 som tåg mot Vetlanda i Nässjö 4 oktober 2001.
Bild: Tåg ankommer Korsberga hållplatsPersontåg mot Nässjö bromsar in för de väntande resenärerna på hållplatsen i Korsberga på sträckan Vetlanda-Åseda 11 juni 2002.

Mer om banan

- Kjell Aghult, Lars-Olof Lind, Gunnar Sandin: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubben 2009
- Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926
- Ola Nived: Kalmar järnvägar - tågen till stambanan, i Kalmar Nations Skriftserie, vol 53, Uppsala 1978
- Ingen persontrafik mellan Åseda och Nybro, tidskriften Tåg nr 7/1985
- Jan Lindahl: BK Verkstad, Flitiga smålänningar ordnar allt, tidskriften Tåg nr 6/1997
- Jan Lindahl: Tågmöte i Åseda, tidskriften Tåg nr 10/2001
- Jan Lindahl: Småländsk rälsbussnostalgi, tidskriften Tåg nr 5/2002

Om Lenhovda-Sävsjöström
- Stig Svallhammar: Lenhovda-Sävsjöström - smalspårig rest i de småländska skogarna, tidskriften Tåg nr 4/1981

 

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Banor i Götaland