WL9

Bild: WL9 3813 i Karlskrona 1989WL9 3813 i Karlskrona 1989. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Status: Utgången
  • Typ: Sovvagn
  • Längd: 23500 mm
  • Hastighet: 130 km/h
  • Antal sovplatser: 36
  • Tillverkare: Kockums, AB Svenska Järnvägsverkstäderna
  • Byggår: 1946-1950
  • Byggt antal ACo4: 30
  • Tillhörde: SJ

Sovvagn av 1940-talstyp

Under 1940-talet levererades 30 sovvagnar littera ACo4 (efter 1956 WLABo4) till SJ. Vagnarna hade en inredning med fasta första- och andraklasskupéer.

Många byggdes om till WL2 

Litterat ändrades till WL11/WL12 1970. Mellan 1966 och 1980 byggdes drygt hälften av vagnarna om till WL2 genom att inredningen ändrades så att alla kupéer blev unversalkupéer med 1-3 bäddar.

De vagnar som inte byggdes om, 13 stycken, littererades om till WL9. De slopades i slutet av 1980-talet.

 

Ritning WL9Interiörskiss WL9.

 

Bild: WL9 4347 som museivagn i Landeryd 2015WL9 4347 som museivagn i Landeryd 2015. Foto Christian Tellerup.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983
- Hans Helmstein, Svante Runberger: SJ personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller, Stockholms modelljärnvägsklubb 2007

Annons