Timmertåg med Da 794 främst utanför Sandviken 1989

Timmertåg med Da 794 främst utanför Sandviken 1989. Foto Markus Tellerup.

Annons

Bild: Da 924 i Gävle 1989SJ Da 924 i Gävle 1989. Foto Markus Tellerup.

13

m

75

ton

1840

kW

100

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgången
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: 1'C1'
 • Längd: 13000 mm
 • Tjänstevikt: 75 ton
 • Max axellast: 17,2 ton
 • Effekt: 2 x 920 = 1840 kW
 • Startdragkraft: 205 kN
 • Hastighet: 100 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1952-1957
 • Byggt antal: 93
 • Ursprunglig nummerserie: 790-823, 883-941
 • Tillhörde: SJ, Falköpings Terminal, Tågfrakt, MTAB, Netrail

Det moderna D-loket

De sista D-loken av äldre typ hade levererats 1943. I slutet av 1940-talet började SJ diskutera nya lokbeställningar. Fler järnvägar stod på tur att elektrifieras och alltså behövde SJ fler lok. Efter att ett tag ha funderat på boggielok beslöt man sig för att satsa på det beprövade koppelstångsloket.

Grundkonstruktionen var likadan som för tidigare D-lok men ändringarna blev ändå ganska många. Loken fick till exempel en ny motortyp (Asea KJC 137), nya lager i drivhjulen och kylluftsintagen placerades på taket. Da-loken utrustades även med multipelkoppling så att upp till tre lok kunde köras ihop. Utseendet gjordes modernare genom bland annat gummiinfattade fönster.

Slet på spåren

De 93 Da-loken blev under 1950-talet SJ:s nya universallok som användes i både person- och godstrafik, men typen blev aldrig riktigt lika uppskattad som föregångarna. Bland banpersonalen sades det att loken slet onormalt mycket på spåren eftersom drivaxlarna var så stela. Lokens gångegenskaper förbättrades på 1970-talet genom att ekerhjulen byttes ut mot gummifjädrade SAB-hjul. Förarhytterna byggdes också om på en del lok så att de fick så kallade Norrlandshytter som var bättre isolerade.

Slutet på en lång era

Da-loken blev tillsammans med Dm/Dm3 slutet på en lång era av koppelstångslok. Redan när Da-loken byggdes var boggieloken mer överlägsna och att SJ ändå valde att beställa fler koppelstångslok berodde förmodligen dels på gammal vana, dels att man behövde loken så fort som möjligt vilket talade för en beprövad konstruktion.

Bild: Da och Du2 i Gävle 1987Föregångare och efterträdare. Da 821 och Du2 597 vid Gävle driftverkstad 25 juli 1987.

Slopning och försäljning

I slutet av 1980-talet började loken tas ur trafik. En av de sista insatserna gjorde loken i godstågen Gävle-Borlänge där ofta trippelkopplade Da användes.

I mitten av 1990-talet hade SJ slopat alla sina lok. Tre lok (804, 887, 903) såldes till Falköpings Terminal (senare Tågfrakt AB) medan ett annat lok, Da 941, hamnade hos Tågkompaniet. 2007 köpte Netrail Da 941 och det användes under några år bl a till vagntransporter. Det återställdes till ursprungsutseende 2013 och köptes senare av Nässjö Järnvägsmuseum.

Två av Tågfrakts lok såldes 2011 till Netrail (887 och 903 - medan 804 skrotades). Nummer 903 återuppstod 2015 som "Märklinlok" (se nedan) och blev sedan museilok. 887 fanns våren 2017 kvar i Netrails ägo men avsågs att säljas som skrot/reservdelsförråd.

LKAB Malmtrafik (MTAB) hade fram till 2015 också ett Da-lok (889) som användes till bl a vagntransporter. Det finns nu hos Norrbottens Järnvägsmuseum.

Första loket bevarat

Flera lok finns utöver de redan nämnda bevarade som museilok, bland annat hos Järnvägsmuseet som har det först levererade loket, Da 790, samt två andra lok (820 och 888). Även Bergslagernas Järnvägssällskap har ett Da-lok (896).

Modell i skala 1:87 blev förebild

Netrails Da 903 målades 2015 om i en mörkgrön färgsättning. Förebilden är faktiskt en modell i skala H0 (1:87) som den kända modelljärnvägstillverkaren Märklin tog fram i slutet av 1950-talet. Man tillverkade en modell i vanlig SJ-brun färg men målade också en serie grön, med tanken att modellen då lättare skulle attrahera köpare utanför Sverige. För de som ville ha förebildsenliga modeller var de gröna loken dock bara kuriosa men efter hand blev de sällsynta samlarobjekt. 

I samband med firandet av "Eltåg 100 år" på Sveriges Järnvägsmuseum 2015 presenterade Netrail och Märklin i samarbete ett grönt Da-lok i fullskala - det vill säga Da 903 som målats om och märkts enligt modellen som till sist fått en riktig förebild. En ny H0-modell i grön färgsättning togs fram i samband med detta. Loket togs över av Järnvägarnas Museum i Ängelholm våren 2017.

 

Bild: Netrail Da 903 i Gävle 2015Netrail Da 903 i Gävle 2015. Loket målades om med Märklins modell som förebild, se text ovan. Foto Jochum Ressel.
Bild: Tågfrakt Da 903 i Falköping 2005Tågfrakt Da 903 i Falköping 2005. Foto Ulrik Martinussen.
Bild: Netrail Da 941 i Nässjö 2010Netrail Da 941 i Nässjö 2010. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: Tågkompaniet Da 15 i Kiruna 2000Tågkompaniet Da 15 i Kiruna 2000. Foto Markus Blidh.
Bild: Da 888 i Gävle 2004Da 888 som museilok i Gävle 2004. En del av Da-loken fick större s k Norrlands-plogar. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Da 887+804 i Karlstad 1998Falköpings Terminal Da 887+804 i Karlstad 1998. När bilden togs var loken uthyrda till BK Tåg. Falköpings Terminal bytte senare namn till Tågfrakt AB och två av bolagets tre Da-lok målades om. Foto Bernt Schechinger.
Bild: Interiör förarhytt Da 804 1999Interiör förarhytt Da 804 1999. Foto Markus Blidh.

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


järnväg.net på Facebookjärnväg.net på YouTube

Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för besöksstatistik och andra funktioner.

Läs mer