Norrtåg

Logo Norrtåg

Norrtåg är ett samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten). Linjenätet består bl a av sträckorna Sundsvall-Östersund-Storlien, Sundsvall-Umeå och Umeå-Luleå-Kiruna.

Motorvagnar av bl a typerna X52 och X62 används i trafiken.

norrtag.se

Annons

Läs mer om Längs spåret 2019