Tavla för vägkorsning på Inlandsbanan

Orienteringstavla för vägkorsning på Inlandsbanan. Foto Frederik Tellerup.

Bild: Hastighetstavla i Nymölla
Hastighetstavla i Nymölla utanför Bromölla 2004.

Längs järnvägarna finns liksom utmed vägarna en rik flora av skyltar. I järnvägsvärlden kallar man dock skyltarna för tavlor. En del påminner om trafikmärken och är enkla att förstå, till exempel hastighetstavlor. Andra har ett mer kryptiskt utseende - som urkopplingstavlan som liknar en uttråkad gubbe. Här kan du lära dig vad de vanligaste tavlorna betyder!

På den här sidan kan du läsa mer om skyltar/tavlor. På de andra sidorna om järnvägens uppbyggnad kan du läsa om {ln:spar 'spår}, {ln:kontaktledning 'kontaktledning} och {ln:signaler 'signaler}.

 

Signalpunktstavla
Bild: SignalpunktstavlaBild: SignalpunktstavlaBild: Signalpunktstavla
Signalpunktstavla. Markerar signal i trafikeringssystemet ERTMS som saknar optiska huvudsignaler. Markerar en infartssignalpunkt eller mellansignalpunkt (används i kombination med kvadratisk märktavla med trafikplatsens förkortning), alternativt utfartssignalpunkt eller linjesignalpunkt (rund märktavla).
Betydelse:
För tågfärd och spärrfärd: ”stopp” om inte färden har fått ett körtillstånd som gäller förbi tavlan.
För växling: ”stopp” om inte växlingen i samband med starttillstånd har fått tillstånd att passera tavlan.
Hastighetstavlor 
Bild: Skylt
Visar största tillåtna hastighet (sth) i kilometer per timme (km/h)
Bild: Skylt
Används på sträckor med ATC där hastigheten är minst 160 km/h, pil nedåt betyder att sträcka med lägre hastighet börjar (exakt hastighet ges genom ATC-besked i förarhytten)
Bild: Skylt
Används på sträckor med ATC där hastigheten är minst 160 km/h, pil uppåt betyder att sträcka med högre hastighet börjar (exakt hastighet ges genom ATC-besked i förarhytten)
Bild: Skylt
Hastighetstavla med tilläggstavla för ATC-överskridande (innebär att vissa tåg får köras med högre hastighet, vilken framgår av ATC-besked)
Orienteringstavlor

Förvarnar om kommande tavlor, stationer, signaler, vägskydd m m. Består av en triangelformad tavla med en eller flera tilläggstavlor. Här visas bara några exempel.

Bild: Skylt
Orienterar om att huvudsignal kommer, används om fristående försignal till huvudsignalen saknas (därav den runda skylten som liknar en försignal)
Bild: Skylt
Orienterar om kommande trafikplats, bokstavskombinationen är trafikplatsens signatur
Bild: Skylt
Orienterar om att följande hastighetstavla kommer att visa lägre hastighet (anges i siffror). Vanligen placerad en kilometer före hastighetstavlan.
Bild: Skylt
Orienterar om vägskyddsanläggning, betyder att lokföraren ska kontrollera att vägförsignal eller vägsignal visar rörelse tillåten
Ljudsignaltavlor
Bild: Skylt
Anger att lokföraren ska ge ljudsignalen "tåg kommer" (en ca tre sekunder lång signal)
Bild: Skylt
Ljudsignaltavla med tilläggstavla "dagtid", anger att "tåg kommer" endast ska ges mellan kl 6.00 och 22.00
Bild: Skylt
Ljudsignaltavla med tilläggstavla "arbetsplats", anger att "tåg kommer" ska ges upprepade gånger tills arbetsplatsen passerats
Bild: Skylt
Ljudsignaltavla med tilläggstavla "vägskydd", anger att "tåg kommer" ska ges inte bara vid tavlan utan även vid en punkt mellan tavlan och vägkorsningen
Nedkopplings-, urkopplings- och inkopplingstavlor

Används vid skyddssektioner i kontaktledningen
(skyddssektion = sektion av kontaktledning som kan kopplas ur)

Bild: Skylt
Nedkopplingstavla utan signallampa, anger att drivmotorströmmen ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras
Bild: Skylt
Nedkopplingstavla med signallampa
Släckt lampa: motorströmmen ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras
Tänd lampa: Drivmotorströmmen kan vara inkopplad
Bild: Skylt
Urkopplingstavla, anger att huvudbrytaren ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras
Bild: Skylt
Inkopplingstavla, anger att huvudbrytaren åter kan slås till när fordon med uppfälld strömavtagare har passerat tavlan
ATC-relaterade tavlor
Bild: Skylt
Betydelse fristående: Förvarningstavla, förvarnar om kommande hastighetstavla som visar lägre hastighet, hastigheten ges genom ATC-besked i förarhytten.

Betydelse tillsammans med signal: Tilläggstavla ATC-restriktion, varnar för att restriktivt ATC-besked kan komma, t ex hastighetsbegränsning.
Bild: Skylt
Försignalbaliser, utmärker fiktiv försignal. En fiktiv försignal har samma funktion som en riktig försignal men en optisk signal saknas och signalbeskedet ges genom ATC-besked i förarhytten istället.
Bild: Skylt
Repeterbaliser. Repeterbaliser upprepar ett tidigare ATC-besked.
Uppehållstavlor (kallas även U-tavlor)
Bild: Skylt
Visar stopplats för persontåg, finns på stationer
Bild: Skylt
U-tavla med siffror, visar var ett persontåg med en viss längd ska stanna. Siffrorna anger tåglängd i meter.
Bild: Skylt
Som vit U-tavla med siffror men anger också att p g a ATC-balisers placering bör tåg inte stanna mellan tavlan och nästa U-tavla
Olika tavlor

Påstignings-tavla

Bild: Skylt
Anger att persontåg ska stanna för resande, finns ofta på mindre hållplatser. Tavlan sitter på en stolpe och resenären riktar själv tavlan mot det håll tåget kommer ifrån. Smeknamn: plåtstins.

Slutpunkts-tavla

Bild: Skylt
Kallas även S-tavla. Anger en tågvägs slutpunkt (tågväg = trafikteknisk term för de spår ett tåg ska använda på en station under sin färd).

Dvärgsignal-sluttavla

Bild: Skylt
Anger slutpunkten för en signalsträcka från en dvärgsignal, används om inte signalsträckan slutar vid en annan signal, stoppbock eller liknande

Ogiltighetstavla

Bild: Skylt
Sätts på signal (som i detta exempel) eller tavla som inte är i bruk

Ploglyfttavla

Bild: Skylt
Betyder att förare på plogfordon ska ta upp plogen p g a hinder. Finns ofta vid t ex vägkorsningar. Kan även vara fyrkantig.

Kilometertavla

Bild: Skylt
Anger avståndet från en viss punkt, oftast banans utgångsstation

Lutningsvisare

Bild: Skylt
Visar kommande lutning/stigning i längd och promille. Kan även vara blå med vit text.

Hindertavla

Bild: Skylt
Betyder stopp, placeras på spår som av någon anledning inte kan trafikeras

Huvudsignal-tavla

Bild: Skylt
Betyder stopp, används när infartssignal tillfälligt saknas

Vågsignaltavla

Bild: Skylt
Betyder sakta, finns vid vagnvågar

Stoppförbuds-tavla

Bild: Skylt
Betyder att fordon inte får stannas så att strömavtagare hamnar mellan två stoppförbudstavlor, finns t ex vid skyddsektioner i kontaktledningen
Elspärrsignaler
Bild: Skylt
Betyder stopp för fordon med uppfälld strömavtagare, används t ex på lastspår
Bild: Skylt
Betyder stopp för fordon med uppfälld strömavtagare om inte besked lämnats om att kontaktledning är tillkopplad
Märktavlor

Finns på signaler, används även tillsammans med signalpunktstavlor och orienteringstavlor.
Visar trafikplatsens signatur och eventuellt signalens beteckning

Bild: Skylt
Fyrkantig märktavla finns på infartssignaler, mellansignaler och utfartssignaler
Bild: Skylt
Rund märktavla finns på utfartsblocksignaler och mellanblocksignaler

 

Bild: Signal med ogiltighetstavla i Lund 2004
Signal med märktavla och ogiltighetstavla i Lund 2004.

Bild: Kilometertavla i Karlsborg 2004
Kilometertavla i Karlsborg 2004.

Bild: Elspärrtavla vid lastspår i Markaryd 2004
Elspärrtavla vid lastspår i Markaryd på banan {ln:hassleholm-eldsberga 'Hässleholm-Eldsberga} 2004. "L1" betyder lastplats 1.

Bild: Lutningsvisare i Taxinge Näsby 2000
Lutningsvisare sedd inifrån hytten på en {ln:Y6 'Y7-motorvagn} vid Taxinge Näsby på {ln:sodertalje-nybybruk 'museibanan ÖSlJ }2000.

Bild: Orienteringstavla för vägskydd i Timsfors 2004
Orienteringstavla för vägskydd i Timsfors på banan {ln:markaryd-varnamo 'Markaryd-Traryd} 2004.

Bild: U-tavlor med siffror i Hässleholm 2004
U-tavlor med siffror i Hässleholm 2004. Siffrorna anger att ett tåg som t ex är 120 meter långt ska stanna vid den skylten.
Bild: Nedkopplingstavla med signallampa i Teckomatorp 2004
Nedkopplingstavla med signallampa i Teckomatorp på {ln:eslov-helsingborg 'linjen mot Eslöv} 2004

Bild: Hindertavla i Kristianstad 2003
Hindertavla i Kristianstad 2003. Visar att spåret inte är fritt för trafik.

Bild: Ploglyfttavla mellan Karpalund och Hanaskog 2004
Ploglyfttavla på järnvägen {ln:karpalund-glimminge 'Karpalund-Hanaskog} 2004.

Bild: Nyare typ av lutningsvisare i Nynäsgård på linjen Älvsjö-Nynäshamn 2004
Nyare typ av lutningsvisare i Nynäsgård på linjen {ln:alvsjo-nynashamn 'Älvsjö-Nynäshamn} 2004.

Bild: Påstigningstavla i Fårhult på linjen Hultsfred-Västervik 1999
Påstigningstavla i Fårhult på smalspårsbanan {ln:aseda-vastervik 'Hultsfred-Västervik} 1999.

Bild: Repeterbaliserstavla i Rydsgård 2004
Repeterbalisertavla i Rydsgård på {ln:malmo-ystad 'Ystadbanan} 2004. ATC-baliserna syns i spåren till vänster och till höger om skylten.

Annons

SJ X2000 i Varberg

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer