Spårvidd 1435 mm

Fordon och järnvägar med 1435 mm spårvidd (normalspår). Läs mer om spårvidd.

När SJ började bygga stambanor i Sverige i mitten av 1850-talet bestämde man att dessa skulle bli normalspåriga med 1435 mm spårvidd. Det var en spårvidd som redan då hade fått stor utbredning på kontinenten och i dag är majoriteten av världens järnvägar normalspåriga. Alla länder runt Sverige har normalspåriga järnvägsnät, med undantag för Finland som har bredspår (1524 mm). Den enda smalspåriga järnvägen i Sverige med reguljär trafik är Roslagsbanan som har 891 mm spårvidd.

Tåg

Banor

Annons