Spårvidd 891 mm

Fordon och järnvägar med 891 mm spårvidd (smalspår). Läs mer om spårvidd.

Medan SJ:s linjer var normalspåriga (1435 mm) så blev många privatbanor smalspåriga för att spara pengar. Banor med 891 mm spårvidd byggdes i bl a Småland, Västergötland och Östergötland, och på Öland och Gotland. Den avvikande spårvidden blev dock snart en nackdel och den enda kvarvarande smalspåriga banan med reguljär trafik är Roslagsbanan. Många museibanor har 891 mm spårvidd, bl a Hultsfred-Västervik som är den längsta museijärnvägen i Sverige.

Annons

Beställ t-shirts och andra varor med järnvägsmotiv