Böda Skogsjärnväg
Bild: Stationen i Fagerrör 2009Stationen i Fagerrör 2009. Foto Christian Tellerup.
Innehåll
Historia & Fakta
Trafik
Beskrivning
Mer om banan
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
  • Trafik: Museitrafik
  • Öppnad: 1908-1909, återuppbyggd Fagerrör-Trollskogen 1978-1994
  • Spårvidd: 600 mm
  • Längd: 4,2 km
  • Dubbelspår: Nej
  • Elektrifierad: Nej
  • Fjärrblockering: Nej
  • ATC: Nej

Historia

Böda kronopark är ett stort skogsområde på norra Öland. Skogsbruket här moderniserades i början av 1900-talet och under åren 1908-1909 byggde Domänverket en smalspårig järnväg för att underlätta timmerhanteringen.

Järnvägen bestod av en huvudlinje från Böda till Nabbelund (där en utskeppningshamn fanns) och ett antal sidolinjer. Linjenätet uppgick till totalt 28 km och man hade två ånglok och ett diesellok som dragkraft. Dessutom fanns en mängd dressiner som de boende i området använde för egna transporter.

Efter hand minskade trafiken och 1959 lades de sista delarna av järnvägen ned och revs upp. 1974 bildades föreningen Böda Skogsjärnväg med målet att återuppbygga en del av banan som museijärnväg och 1978 kunde en kortare sträcka öppnas. Arbetena fortsatte och 1994 kunde den drygt 4 kilometer långa sträckan Fagerrör-Trollskogen invigas.

Flera järnvägar på Öland

Böda Skogsjärnväg är i dag den enda järnvägen på Öland. Fram till 1961 fanns dock en 151 km lång järnväg (spårvidd 891 mm) längs nästan hela ön. Två bolag byggde i början av 1900-talet järnväg från Ottenby i söder, via Mörbylånga, Färjestaden och Borgholm till Böda i norr. 1928 slogs banorna ihop till Ölands Järnvägar som i sin tur förstatligades och togs över av SJ 1947. Trafiken fortsatte till 1961 då både persontrafik och godstrafik lades ned och 1962 hade hela järnvägen från norr till söder rivits upp.

Bild: Böda Skogsbana lok 1 Böda Skogsbana lok 1 "Mormor" med timmervagnar. Foto Evald Petersson/Järnvägsmuseet.

Trafik

Föreningen Böda Skogsjärnväg trafikerar banan sommartid. Som dragkraft i tågen används bl a ångloket Mormor, ett av de ursprungliga fordonen från banan.

Beskrivning

Tågen utgår från Fagerrör (0 km) där bl a banans lokstall finns och fortsätter genom skogen till Trollskogen (4,2 km).

Mer om banan

- Böda Skogsjärnväg

Om järnvägarna på Öland
- Jan Melldén: Det öländska smalspåret, tidskriften Tåg nr 11/2008

 

Annons

Banor i Götaland

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny