Annons

Vaggerydsbanan
Bild: Tåg mot Jönköping i Taberg 2004Tåg mot Jönköping i Taberg 2004. Till höger ses en del av berget som når 343 meter över havet. Foto Frederik Tellerup.

38

km

H

system

100

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Trafik: Persontrafik och delvis godstrafik
 • Öppnad: 1894
 • Spårvidd: 1435 mm
 • Längd: 38 km
 • Dubbelspår: Nej
 • STAX: D2 - 22,5 ton
 • Elektrifierad: Nej förutom Jönköping C-Jönköpings godsbangård, men elektrifiering planeras
 • Fjärrblockering: Ja
 • ATC: Ja
 • Trafikeringssystem: H
 • Hastighet: Upp till 100 km/h

Historia

I 1860-talets slut fattade lokala intressenter beslut om att förbinda Halmstad (som vid denna tid saknade järnväg) med dåvarande Södra stambanan Malmö-Falköping. Jönköping valdes som anslutningspunkt och bolaget Halmstad-Jönköpings Järnvägsaktiebolag bildades.

Halmstad-Jönköpings Järnväg hamnar i Nässjö

Banbygget startade från Halmstad men år 1873 beslöts att ändra banans sträckning och istället ansluta till stambanan i Nässjö. 1882 blev denna linje färdig men efter bara tre år gick bolaget i konkurs. Det rekonstruerades emellertid och återuppstod som Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ).

Bild: HNJ-tåg i Taberg ca 1920HNJ-tåg i Taberg ca 1920. Foto Holm/Järnvägsmuseet.

Sidobana från Vaggeryd

Eftersom tanken ursprungligen varit att bygga banan till Jönköping väcktes snart idén om att bygga en bibana från huvudlinjen upp till Jönköping. År 1890 gavs koncession till denna bana som skulle byggas från Vaggeryd till Jönköping. Koncessionen gavs till intressenter i Jönköping men den övertogs sedan av HNJ. År 1894 kunde banan invigas. 1945 förstatligades HNJ och SJ tog över trafiken Jönköping-Vaggeryd (se vidare Halmstad-Nässjö angående HNJ).

Bild: Jönköpings Hamn ca 1940Jönköpings Hamn ca 1940 med en av HNJ:s Hilding Carlsson-rälsbussar. Tågen från Vaggeryd har inte alltid haft centralstationen i Jönköping som slutstation. Fram till 1972 gick tågen till Jönköpings Hamn, cirka en halv kilometer söder om Jönköping C. Stationshuset finns kvar och ligger i dag vid Hamngatan. Foto Järnvägsmuseet.

Ny sträckning i Jönköping

Den ursprungliga sträckningen i Jönköping gick längs Munksjön fram till stationen Jönköpings Hamn. 1972 ändrades trafiken på så sätt att tågen från Vaggeryd leddes in till Jönköping C samma väg som den före detta banan från Ulricehamn (nedlagd 1960). Linjen blev genom detta tre kilometer längre på grund av kroken förbi godsbangården och Rocksjön. Samtidigt elektrifierades de fyra kilometrarna från Jönköping C till godsbangården.

Bild: Krösatåget i Jönköping 1989
Y1 1338 i Jönköping sommaren 1989. Ett exempel på "Krösatåg". Namnet försvann under en tid och ersattes av "Länstågen" men nu är Krösatågen tillbaka igen.

Viktig småländsk länk

Sträckan blev 1985 en av de första i Sverige där länstrafikbolaget fick ansvar för trafiken och marknadsförde den under eget namn - "Krösatåget". Detta namn försvann efter några år men återuppstod senare igen - nu med en n på slutet: Krösatågen. På senare år har länstrafiken satsat på direkttåg mellan Smålands största städer Jönköping och Växjö via Vaggeryd och Värnamo. Bland annat tack vare detta har bandelen Jönköping-Vaggeryd räddats från nedläggning, trots att SJ begärde att få lägga ner trafiken redan 1971.

Elektrifiering och ny sträckning planeras

Trafikverket planerar att bygga en helt ny järnväg mellan Byarum och Tenhult (där banan ansluts till Nässjö-Falköping), som ersättning för den nuvarande kurviga banan via Taberg. Den nya banan ska också elektrifieras tillsammans med Värnamo-Vaggeryd-Nässjö. Hela projektet beräknas klart ca 2032.

Bild: Godståg mot Jönköping i Taberg 2004Godståg i Taberg i maj 2004. Från toppen av berget Taberg har man god utsikt över stationen och samhället. Foto Frederik Tellerup.

Trafik

Jönköpings Länstrafik ansvarar för persontågen som körs under namnet Krösatågen med Y31/Y32-motorvagnar. Sträckan är en del av linjen Jönköping-Värnamo-Växjö.

Godstrafik förekommer främst mellan Jönköpings godsbangård och Månsarp (-Torsvik). Det nya triangelspåret vid Månsarp möjliggör även trafik från Torsvik mot Vaggeryd. Sträckan Jönköping C-Jönköpings godsbangård trafikeras av åtskilliga godståg per dag.

Bra länkar för resenären

Du kan köpa biljett hos det/de bolag som är angivna ovan. För trafikinfo för en station - klicka på önskad station på kartan ovan. Här är andra bra länkar:

För den specialintresserade:

Bild: Stationen i Vaggeryd 2003Stationen i Vaggeryd. Foto Frederik Tellerup.

Beskrivning

Resan startar från Jönköping C (Jö, 0 km) i ostlig riktning men vi svänger strax av söderut från banan mot Nässjö. Hållplats Rocksjön (Rkö, 2 ½ km) blir första uppehåll. Sjön ligger på höger sida och till vänster ses Smålands största köpcentrum Asecs som fått sitt namn av Jönköpings nedlagda artilleriregemente A6. Så passeras Jönköpings godsbangård (Jöbg, 4 ½ km) och efter den är banan oelektrifierad. Tåget stannar sedan vid hållplatserna i Hovslätt (Hvs, 9 km) och Norrahammar (Nhr, 13 km). Norrahammars bruk har tillverkat gjutgods alltsedan 1865. Här finns ett industrimuseum som bland annat beskriver gruvbrytningens historia i området. Från Norrhammars station gick på HNJ-tiden en linbana till Torsviks pappersbruk fem kilometer mot sydost.

Banan går i stadig stigning hela vägen från Jönköping. Stationen (som numera är hållplats) i Taberg (Tag, 17 km) ligger 205 meter över havet och hette tidigare Smålands Taberg för att skilja den från Taberg i Värmland. På höger sida kan man blicka upp mot det berömda berget med samma namn. Nära toppen som når 343 meter över havet står ett monument uppfört av järnvägsbolaget (HNJ) till minne av kung Oscar II:s besök på platsen. Taberg består till stor del av järnhaltigt mineral och här fanns tidigare gruvverksamhet. Sedan slingrar sig banan genom Tabergsåns smala dalgång, en passage som beredde rallarna många svårigheter vid banbygget. Så sent som 1990 fick trafiken stå stilla en månad på grund av ras.

Från Månsarp (Måp, 20 km) station - den enda stationen längs banan - utgår ett 7 kilometer långt industrispår till industriområdet Torsvik. Denna sidobana öppnades 1974 och dess betydelse har sedan dess successivt ökat tack vare nya företagsetableringar i Torsvik. Numera finns också en kombiterminal här. Under 2010 byggdes anslutningen ut till ett triangelspår, d v s ett spår även i riktning Vaggeryd.

Vid Röshult har banan stigit upp till sin högsta nivå på 247 meter över havet och det går nedåt igen. Därefter går banan genom ödsligare trakter där det var lättare att bygga järnväg, något som en mycket lång raksträcka på cirka en mil illustrerar. Hållplatserna Ekeryd (Eky, 26 km), Bratteborg (Btg, 29 km) och Byarum (Bym, 34 km) passeras, alla före detta stationer där tåget inte längre stannar. Byarums kyrka med sina äldsta delar från 1200-talet ses på höger sida. Innan tåget stannar i Vaggeryd (Vgd, 38 km) ansluter på vänster sida HNJ:s gamla huvudlinje från Nässjö.

 

Bild: Tåg mot Vaggeryd och Värnamo i Jönköping 2004Tåg mot Vaggeryd och Värnamo i Jönköping 2004 då Y1-motorvagnar fortfarande användes. Foto Frederik Tellerup.

Mer om banan

- Lars-Olof Lind mfl: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 83, 2009
- Lars Olof Leander: Boken om HNJ, Frank Stenvalls Förlag 1984
- Egon Johansson: Halmstad-Nässjö järnvägar och dess historia, tidskriften Tåg nr 7/1990

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser