Postvagn

Svenska postvagnstyper.

Under lång tid fraktades post i persontåg och en del av posten sorterades ombord. Den sista postsorteringen ombord på tåg i Sverige upphörde 1996 och den post som nu fraktas på järnväg transporteras i egna tåg med anpassade godsvagnar.

Annons