AB5/AB9

Bild: AB5 2971 som museivagn i Östersund 1989
AB5 2971 som museivagn i Östersund 1989. Vagnen hade vid fototillfället fortfarande kvar SJ-märkningen. Foto Christian Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgången
 • Typ: Sittvagn första och andra klass
 • Längd: 21160 mm
 • Hastighet: 130 km/h
 • Antal sittplatser: 18 (1 kl), 32 (2 kl)
 • Tillverkare: Waggonfabrik AG, Gotha
 • Byggår: 1926
 • Byggt antal: 9
 • Ombyggt antal AB5: 6
 • Ursprunglig nummerserie (hos SJ): 2971-2979
 • Tillhörde: OKB/SJ

Första- och andraklassvagn för Ostkustbanan

Ostkustbanan (OKB) köpte 1926 nio kombinerade andra- och tredjeklassvagnar från den tyska tillverkaren Waggonfabrik AG i Gotha. Vagnarnas exteriör var speciell med avsmalnande tak i ändarna och i Tyskland kallades motsvarande vagnar för Hechtwagen (Hecht = gädda), syftande på gäddans form. Vagnarna fick OKB:s gröna färgsättning och litterat BCo.

SJ övertog 

Vid OKB:s förstatligande 1933 övertog SJ vagnarna och de fick littera BCo6b (efter 1956 ABo6b) och målades om i SJ:s bruna färg.

Under 1950- och 60-talen byggdes sex av vagnarna om till ABo6c. Takändarna byggdes ut så att vagnarna blev mer lika SJ:s övriga vagnar och inredningen ändrades. Första- och andraklassutrymmena bytte plats så att de tidigare förstaklasskupéerna istället blev andra klass. Den nya förstaklassavdelningen fick bland annat en fyrgrupp med fristående fåtöljer.

Två bevarade 

De tre ABo6b-vagnar som inte byggdes om fick 1970 litterat AB9 men slopades ganska omgående.

ABo6c-vagnarna fick 1970 litterat AB5 och användes bl a på sträckan Oslo-Göteborg-Helsingborg-Köpenhamn. De slopades under 1970- och 80-talen och den sista vagnen togs ur trafik 1987. Två AB5 finns bevarade hos, en hos Ostkustbanans Vänner och en hos Järnvägsmuseet.

 

Bild: Ritning AB5Ritning AB5.
Bild: Interiörskiss AB5Interiörskiss AB5.
Bild: Ritning AB9Ritning AB9.
Bild: Interiörskiss AB9Interiörskiss AB9.

 

Bild: ABo6b 2979 (sedermera AB9) i Eskilstuna 1966ABo6b 2979 (sedermera AB9) i Eskilstuna 1966. Foto Hans Broman.
Bild: Interiör AB5 (museivagn) 2002Interiör AB5 (museivagn) 2002. Foto Hans Broman.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl, Lennart Nilsson och Bengt Spade: Svenska personvagnar och motorvagnssläp 1972, SJK Förlag 1972
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska personvagnar 1982, SJK Förlag 1983

Annons