Annons

T44 334 med ett tåg från Lilla Edet vid Garn den 3 oktober 2014. Foto Johan Siirak.T44 334 med ett tåg från Lilla Edet vid Garn den 3 oktober 2014. Foto Johan Siirak.

15

km

S

system

40

km/h
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Trafik: Godstrafik
 • Öppnad: 1906
 • Spårvidd: 1435 mm
 • Längd: 15 km
 • Dubbelspår: Nej
 • STAX: C2 - 20 ton
 • Elektrifierad: Nej
 • Fjärrblockering: Nej
 • ATC: Nej
 • Trafikeringssystem: S
 • Hastighet: Upp till 40 km/h

Historia

Före detta Bergslagernas Järnvägars (BJ:s) gamla huvudlinje (se Göteborg-Kil) går längs Göta älvs dalgång från Göteborg upp till Alvhem men har sedan en östligare sträckning till Trollhättan. Ursprungligen tänkte man sig följa Göta älv hela vägen, men de samhällen längs älven som blev utan järnväg när BJ-linjen öppnades 1877 fick istället det med Lödöse-Lilla Edets Järnväg (LLEJ) som öppnades 1906.

Bytte namn

Banan kom att gå från BJ vid Lödöse hållplats längs älven via samhället Lödöse upp till Lilla Edet. Lödöse hållplats byggdes ut till station och bytte namn till Alvhem. Lödöse blev istället namnet på en av stationerna längs den nya banan. Trafiken ombesörjdes från början av BJ. Banan förstatligades tillsammans med BJ år 1947 och trafiken togs över av SJ året därpå.

Persontrafiken lades ner

Persontrafiken bedrevs med enbart ångloksdragna tåg fram till 1933 då en motorvagn infördes för att bättre kunna konkurrera med busstrafiken som då vuxit upp. 1943 insattes Hilding Carlsson-rälsbussar och dessa blev kvar fram till persontrafikens nedläggning 1952.

Godstrafiken har från början haft skogsindustrin som viktigaste avnämare, främst sulfitfabriken i Göta och pappersbruket i Lilla Edet. När Alvhems station avbemannades år 1970 infördes genomgående tåg från Sävenäs till Lilla Edet som drogs av diesellok typ T21. Dessa ersattes sedan av lok typ T44 som fortfarande trafikerar banan.

Trafik

Ingen persontrafik. Godstrafiken utförs i form av spärrfärd (tidigare benämnt vagnuttagning) av Green Cargo med diesellok typ T44/Td.

Ett tåg vid Eckerna 2014. Foto Johan Siirak.Banan går bitvis nära Göta älv, som här vid Eckerna där ett tåg mot Lilla Edet passerar. Foto i oktober 2014, Johan Siirak.

Beskrivning

Bild: RV45 och järnvägen vid Göta
Tillkomsten av riksväg 45 (som i stort sett följer banans sträckning) bidrog till att konkurrera ut trafiken på järnvägen som idag knappt syns vid sidan av landsvägen. Foto vid Göta i juni 2004, Åke Karlsson.

Vid Alvhem (Alh, 0 km) station viker banan av från järnvägen Göteborg-Trollhättan. Den följer sedan Göta älv norrut. Lödöse (Löö, 2,7 km) var en av banans mellanstationer men är nu linjeplats. Hållplatsen Lödöse by (3,3 km) låg mera centralt i samhället Lödöse och var den viktigaste för banans persontrafik. För att bekanta sig med traktens långa historia kan man besöka Lödöse Museum som ligger ett stenkast från järnvägen.

Banan fortsätter förbi en rad tätt belägna hållplatser och stationer som tidigare fanns längs banan, bland annat Eckerna (5 km) hållplats, stationen i Garn (7 km) och Tunge-Torp (10 km) hållplats. Göta (12 km) var en banans viktigare stationer, främst tack vare sulfitfabriken som anlades ungefär samtidigt med järnvägen. Stora kvantiteter massaved levererades via järnvägen till fabriken. Sulfitfabriken drabbades hårt av Götaraset år 1957, ett av de större jordskred som förekommit i Sverige. Bruket lades ner på 1970-talet.

Så når banan Lilla Edet (Let, 15 km). Spåret till pappersbruket viker av en bit före samhället. Banans gamla huvudspår fram till stationen trafikeras inte längre och är delvis upprivet. Den ursprungliga stationen låg inte särskilt centralt i samhället varför banan förlängdes med en halv kilometer till en ny station år 1939.

Bild: Statiosnhuset i Lilla EdetDet före detta stationshuset i Lilla Edet. Foto i juni 2004, Åke Karlsson.
Bild: T44 med godståg nära Lilla EdetT44 388 med dagens vagnuttagning från Lilla Edet har just påbörjat resan mot Alvhem och Göteborg. Foto i juli 2004, Åke Karlsson.

Mer om banan

- Kjell Aghult, Lars-Olof Lind, Gunnar Sandin: Järnvägsdata med trafikplatser, Svenska Järnvägsklubben 2009
- Svante Forsæus: Lödöse-Lilla Edets järnväg, Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 23, 1978
- Svante Forsæus: Godsbanan Lilla Edet-Alvhem, tidskriften Tåg nr 2/1998

!

Nyheter, uppdateringar eller rättelser?

Tipsa oss gärna! Skicka ett meddelande.

Annonser