X10

Bild: Tågab X10 3203 i Kristinehamn 2018Tågab X10 3203 i Kristinehamn 2018. Foto Frederik Tellerup.
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.68
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Enstaka i trafik
 • Typ: Elmotorvagn, tvådelad, andra klass
 • Antal sittplatser: 176 (SL X10), 117 (Tågab ombyggda X10)
 • Axelföljd: Bo'Bo'+2'2'
 • Längd: 49868 mm
 • Tjänstevikt: 100 ton
 • Effekt: 1280 kW
 • Hastighet: 140 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1982-1993
 • Byggt antal: 101
 • Ursprunglig nummerserie: 3105-3189, 3198-3213
 • Nummerserie hos SL: 3114-3133, 3148-3166, 3176-3181, 3186, 3198-3203
 • Tillhörde: SL m fl länstrafikbolag
 • Tillhör: Tågab
Egenskaper
 • Kiosk (Tågab)
 • Wifi (Tågab)

Pendeltåg av 1980-talstyp

1982 levererade Asea de första X10-motorvagnarna till Skåne och Stockholm. Tågen var en vidareutveckling av X1 som hade levererats till Stockholm ett decennium tidigare. Vintertåligheten förbättrades t ex genom att man flyttade upp luftintagen i takhöjd. X10 var utseendemässigt ganska lik X1 men skiljde sig genom sin spetsiga front.

Spartansk inredning 

Inredningen var liksom i X1 enkel och påminde om interiören i tunnelbanevagnar. Den bestod ursprungligen av soffor med 3+2 sittplatser i bredd och varje vagnsdel fick tre dörrpar för snabb av- och påstigning. Upp till fem motorvagnssätt kunde multipelköras och X10 var även multipelkörbar med X1.

Pågatåg räddade lokaltrafiken i Skåne

I Stockholm blev de 50 nya X10-motorvagnarna till Storstockholms Lokaltrafik (SL) en efterlängtad förstärkning till föregångaren X1.

I Skåne var beställningen av X10 ett resultat av kommunernas envisa vilja att satsa på trafiken i västra Skåne, eftersom SJ egentligen ville lägga ner lokaltrafiken. Kommunalförbunden för sydvästra och nordvästra Skåne, SSK och NSK, lyckades dock förhandla fram ett 25-årigt trafikavtal med SJ. De nya tågen fick en iögonenfallande blå/lila färgsättning och sattes i januari 1983 in på sträckorna Malmö-Lund-Eslöv och Malmö-Lund-Kävlinge-Landskrona. Efter en tävling fick tågen namnet Pågatåg (påg är ett skånskt ord för pojke). Motorvagnarna fick även namn efter kända skånska personer och figurer, se lista nedan.

Eftersom SJ körde tågen hade de nya X10-motorvagnarna i början även SJ-märkning. 

Fler tåg 

Även flera andra länstrafikbolag beslöt sig för att satsa på lokal och regional tågtrafik och ytterligare motorvagnar levererades till Göteborg, Gävleborg, Uppland och Västmanland. Tågen sattes bland annat in på sträckorna Göteborg-Alingsås, Gävle-Ljusdal och Uppsala-Tierp.

De två respektive sex motorvagnar som levererades till Gävleborg (X-Trafik) och Västmanlands Lokaltrafik (VL) fick endast två dörrar per vagnsdel, toalett och bekvämare inredning med individuella stolar. Antalet sittplatser var lägre, 166 respektive 120.

Totalt byggdes det 101 X10-motorvagnar under åren 1982-1993.

Bild: Länstrafiken Malmöhus X10 3113 i Malmö 1994Premiärvisning av Länstrafiken Malmöhus X10 3113 i Malmö 21 april 1994. Motorvagnen var den första av de skånska X10-motorvagnarna som moderniserades. Litterat ändrades till X11 först 1996. Foto Frederik Tellerup.

Ombyggnad till X11 

1994-1996 moderniserades de 18 vagnarna i Skåne (Länstrafiken Malmöhus) med ny och bekvämare inredning, toalett, ny färgsättning och igensatta mittdörrar. Även de äldsta Göteborgs-vagnarna byggdes om 1997-1998 (de sist levererade motorvagnarna hade fått nyare inredning och toalett från början). Efter ombyggnaderna blev motorvagnarna tyngre och för att särskilja dem bestämde man sig 1996 för att litterera om de skånska motorvagnarna till X11 och efter hand fick även motorvagnarna i Göteborg detta litterat. Gränsen sattes vid 100 ton och X-Trafiks och VL:s motorvagnar som hade en enklare och lättare toalettmodul hamnade under gränsen. De fick därför behålla X10 som littera.

Länstrafiken i Västmanland och Uppland började i slutet av 1990-talet istället använda X12-motorvagnar i sina tåg och bolagens X10-motorvagnar såldes till Göteborg och Skåne för ombyggnad till X11. Även länstrafiken i Gävleborg (X-Trafik) sålde sina motorvagnar. Dessa byggdes också om till X11 och därefter var det bara SL:s motorvagnar i Stockholm som hade littera X10.

Modernisering i Stockholm

SL:s vagnar moderniserades 1999-2002 med ny färgsättning och inredning. Sofforna byttes ut mot individuella stolar, men fortfarande med 3+2 sittplatser i bredd och någon toalett fick tågen inte. 

Bild: X10 3128+3120+3157 och NSB BFM 69.022 i Myrdal juni 1992Pendeltåg bland de norska fjällen: NSB hyrde under några somrar på 1990-talet in X10:or från SL för trafiken på Flåmsbanan. På bilden X10 3128+3120+3157 och NSB BFM 69.022 i Myrdal juni 1992. Foto Markus Tellerup.

Skrotning och försäljning

I takt med att fler X60-motorvagnar levererades fasades SL:s X10 ut och 31 mars 2017 togs de sista motorvagnarna ur trafik i Stockholm. 43 av dem kördes till Stena i Hallstahammar för skrotning, men 8 stycken såldes sommaren 2017 till nya ägare - 4 till Tågab och 4 till Saga Rail. Dessutom såldes en motorvagn till vagnuthyrningsbolaget Transitio för användning som reservdelsförråd.

Upprustning

Tågab har rustat upp två av motorvagnarna, 3201 och 3203,  med toalett och delvis nya stolar. Flera av dörrparen har stängts av/satts igen (eftersom tågen går i mer långväga trafik) och fronterna och dörrarna har fått en röd färg. Tågen har även fått en kombinerad kiosk och tjänstekupé för tågpersonalen i ena änden.

Saga Rails X10 3181, som också byggdes om hos Tågab, sattes in i veckoslutstrafik Linköping-Stockholm 23 februari 2018. Motorvagnen fick toalett och en ny rosa färgsättning. Trafiken upphörde dock efter kort tid och motorvagnen har därefter under en period hyrts av Tågab.

 

Tidigare namn hos Länstrafiken Malmöhus

 • X10 3105: Bombi Bitt
 • X10 3106: Nils Holgersson
 • X10 3107: Piraten
 • X10 3108: Magnus Stenbock
 • X10 3109: Sten Stensson Sten (hette först Mårten Gås)
 • X10 3110: Röde Orm
 • X10 3111: Kalle på Spången
 • X10 3112: Tycho Brahe
 • X10 3113: Edvard Persson
 • X10 3134: Jätten Finn
 • X10 3135: Jörgen Kock
 • X10 3136: Kullamannen
 • X10 3137: Gabriel Jönsson
 • X10 3138: Sten Broman
 • X10 3167: Hjalmar Gullberg
 • X10 3168: Absalon
 • X10 3169: Enoch Thulin
 • X10 3170: Nils Ludvig

Tidigare namn hos Göteborgs Lokaltrafik (GL)

 • X10 3139: Anten
 • X10 3140: Sturven
 • X10 3141: Aspen
 • X10 3142: Ömmern
 • X10 3143: Färgen
 • X10 3144: Mjörn
 • X10 3145: Uspen
 • X10 3146: Gärdsken
 • X10 3147: Sävelången
 • X10 3171: Ören
 • X10 3172 Nären

Tidigare namn hos Västmanlands Lokaltrafik (VL)

 • X10 101: Polhem
 • X10 102: Scheele
 • X10 103: Wenström
 • X10 106: Kantzow

 

Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: Saga Rail X10 3181 i Stockholm 2018Saga Rail X10 3181 i Stockholm 2018. Foto Markus Tellerup.
Bild: SL X10 3180 i Karlberg i Stockholm 2004SL X10 3180 i Karlberg i Stockholm 2004. Foto Markus Tellerup.
Bild: SL X10 3119 i äldre målning i Uppsala 1995SL X10 3119 i äldre målning i Uppsala 1995. Denna färgsättning hade SL:s motorvagnar från början av 1990-talet till moderniseringen 1999-2002. Foto Markus Tellerup.
Bild: SL X10 3165 i Stockholm 1999SL X10 3165 i Stockholm 1999. Denna motorvagn målades, liksom X10 3156 och 3166 samt två X1-motorvagnar, på prov i samma blå färg som vagnarna i Stockholms tunnelbana. Foto Markus Tellerup.
Bild: GL X10 3144 i Alingsås 1990GL X10 3144 i Alingsås 1990. Foto Markus Tellerup.
Bild: X-Trafik X10 201/3182 i Ljusdal 1995X-Trafik X10 201/3182 i Ljusdal 1995. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X-Trafik X10 201/3182 i Gävle 1990X-Trafik X10 201/3182 i Gävle 1990. Foto Markus Tellerup.
Bild: UL X10 302/3188 i Uppsala 1993UL X10 302/3188 i Uppsala 1993. Foto Markus Tellerup.
Bild: VL X10 102/3174 i Västerås 1992VL X10 102/3174 i Västerås 1992. Foto Markus Tellerup.
Bild: Länstrafiken Malmöhus X10 3167 i Landskrona 1993Länstrafiken Malmöhus X10 3167 i Landskrona 1993. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Länstrafiken Malmöhus X10 3113 i Boden 1990Länstrafiken Malmöhus X10 3113 i Boden 1990. Under åren 1988-1991 hyrde SJ två X10-motorvagnar av Länstrafiken Malmöhus för användning på Malmbanan. De byggdes om med bekvämare inredning och på 3113 sattes också två av dörrparen på vardera vagnen igen. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör SL X10 3200 2014Interiör SL X10 3200 2014. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör SL X10 3200 2014Interiör SL X10 3200 2014. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör X-Trafik X10 201/3182 1990Interiör X-Trafik X10 201/3182 1990. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör Länstrafiken Malmöhus X10 3170 1996Interiör Länstrafiken Malmöhus X10 3170 1996. Foto Frederik Tellerup.

Fler bilder

Bild: SL X10 3164 i Gnesta 1996SL X10 3164 med reklammålning i Gnesta 1996. Foto Hans Broman.
Bild: SL X10 3120 i ursprunglig målning i Stockholm 1989SL X10 3120 i ursprunglig målning i Stockholm 1989. Foto Christian Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt X10Interiör förarhytt X10. Foto Jared Erlingsson.

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003
- Ulf Nyström: Tågab och Saga Rail köper X10 av SL, Tåg 7-8/2017
- Om X10 på Johan Hellströms hemsida

Annons