Fakta & Historia

Bild: X-trafik X52 9046 i Gävle 2014
X-trafik X52 9046 i Gävle 2014. Foto Frederik Tellerup.
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.21 (233 röster)
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Elmotorvagn, två eller tre vagnar
 • Antal sittplatser: 135-166 (två vagnar), 245-267 (tre vagnar)
 • Axelföljd: Bo'Bo'+Bo'2' (två vagnar)
  Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' (tre vagnar)
 • Längd: 53900 mm (två vagnar)
  80500 mm (tre vagnar)
 • Tjänstevikt: 142 ton (två vagnar)
  203 ton (tre vagnar)
 • Effekt: 1590 kW (två vagnar)
  2120 kW (tre vagnar)
 • Hastighet: 180-200 km/h
 • Tillverkare: Bombardier
 • Byggår: 2000-2004, 2008, 2012-2013
 • Byggt antal: 89
 • Tillhör: Transitio och länstrafikbolag (se faktaruta), SJ AB
Egenskaper
 • Eluttag
 • Wifi (endast vissa, t ex Värmlandstrafik, Tåg i Bergslagen)
 • Handikappanpassad - lågt insteg och rullstolshiss i manövervagnen
 • Kiosk (endast vissa tåg)

Regina - en modern svensk motorvagn

Tågtillverkaren Adtranz (nuvarande Bombardier) utvecklade i slutet av 1990-talet en ny elmotorvagn med namnet Regina. Den anpassades efter svenska förhållanden och den med internationella mått stora svenska lastprofilen utnyttjades till att göra tågen extra breda, 3450 mm. Motorvagnen fick också en del gemensamma drag med X31K-tågen, även de tillverkade av Bombardier.

Många varianter

Tågsätten har levererats till vagnbolaget Transitio och en rad länstrafikbolag med varierande inredningar, klasser och färgsättningar. Littera X50-X54 används därför för att hålla isär de olika utförandena, se lista nedan. Flera motorvagnar har sedan leverans ändrat ägare/användare och färgsättning.

Två eller tre vagnar

De flesta tågen består av två delar (benämnda A- respektive B-vagnen) och har salongsinredning med 3+2 stolar i bredd. I ena änden på tågsättet finns lågt insteg och hiss för rullstol. Tågsätt med tre vagnar, alltså med en mellanvagn, får tillägget "-3" i litteran, exempelvis X53-3. Själva mellanvagnen har ett littera som börjar på UB, t ex UB50. Mellanvagnar till en del av tågsätten började levereras hösten 2002 och tredelade tåg började gå i trafik december 2002. Mellanvagnen saknar motorer men för att kompensera den ökade vikten har B-vagnen i trevagnarstågen fyra istället för två motorer.

De 70 första Reginatågen levererades under åren 2000-2004. Dessa tillverkades i Sverige, därefter byggdes tågen på Bombardiers fabrik i Tyskland. Tre nya tåg levererades 2008 till Västtrafik som sedan gjorde en ny beställning på totalt 12 trevagnståg, medan Värmlandstrafik beställde 4 tågsätt. Dessa levererades 2012-2013. Fyra av tågen avdelades för Intercity-trafik på sträckan Göteborg-Karlstad.

Transitio ägare

Alla Reginatåg - förutom en del av Västtrafiks - ägs på pappret av vagnuthyrningsbolaget AB Transitio, även de fyra tåg SJ AB använder på sträckan Göteborg-Karlstad. Intresserade trafikutövare får köpa in sig i bolaget och kan sedan hyra tåg. Tågsätten behandlas som om de var trafikutövarens egna och får respektive bolags färgsättning och märkning. Numera används dock nästan enbart Transitios vagnsnumrering som baseras på tillverkningsnumret (9001 för först tillverkade Reginatåget o s v) istället för trafikutövarens egen numrering. Många motorvagnar har därför bytt nummer från nummerserien 32xx (som ligger i SJ:s serie) till 90xx. Transitio har även några egna motorvagnar som används som reservtåg i fall något av de uthyrda tågen måste tas ur trafik.

Regina-varianter (i trafik)
X50
Endast andra klass och maxhastighet 200 km/h. X51
Första och andra klass, maxhastighet 180 km/h.
 • Tåg i Bergslagen, två vagnar, röd/vit målning, de flesta första och andra klass (dock är klassmarkeringarna borttagna och hela tåget går som andra klass), några endast andra klass. Kiosk.
 • X-Trafik, två vagnar, röd/vit målning.
X52
Första (ej UL X52) och andra klass, maxhastighet 200 km/h.
 • Transitio, två vagnar, mörkblå/vit målning eller blå/vit målning.
 • UL (Upplands Lokaltrafik), två vagnar, röd målning.
 • X-Trafik, tre vagnar, röd/vit målning.
 • Värmlandstrafik, två eller tre vagnar, gul/vit/grön målning, kiosk.
 • Västtrafik, två eller tre vagnar, gul/vit målning.
 • SJ AB/Västtrafik och Värmlandstrafik, samarbete för Intercity-trafiken Göteborg-Karlstad, tre vagnar, gul/silver målning, kiosk.
 • Tåg i Bergslagen, två vagnar, röd/vit målning.
 • Norrtåg, två vagnar, blå/gul färgsättning, kiosk.
X53
Endast andra klass och maxhastighet 180 km/h. X54
Första och andra klass (dock är klassmarkeringarna borttagna), maxhastighet 200 km/h. Mellanvagnar UB50/UB52/UB53
Se info ovan, tåg med tre vagnar har mellanvagn.

Not. De flesta tågen ägs av vagnuthyrningsföretaget AB Transitio, här anges dock vilket bolag som använder/hyr dem.

Vanlig i regionaltrafiken

En betydande del av den svenska regionaltrafiken på järnväg körs idag med Reginatåg, i synnerhet i Mellansverige (Bergslagen, Gävleborg, Uppland, Värmland och Västra Götaland). Längre norrut sattes Reginatåg under en period in mellan Luleå och Umeå i form av den så kallade Norrskenan. 2007 infördes de även i trafiken mellan Sundsvall och Östersund (Mittnabotåget). Numera kan Norrtågs Reginamotorvagnar ses på dessa sträckor. SJ använde tidigare många Reginatåg i Mälardalen och en period även på sträckan Göteborg-Kalmar/Karlskrona. Mellan 2008 och 2010 gästspelade Reginatåg även på Skånebanan.

Bild: X52 9062 i Rättvik 2007
Transitio X52 9062 "Gröna tåget" i Rättvik 2007. Foto Markus Tellerup.

Vinterproblem och sommarrekord

Vintern 2002 uppstod många problem med tågen och Bombardier tog fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med barnsjukdomarna. Bl a slitbanorna på hjulen slets ovanligt mycket och vattentankar till tågens toaletter frös sönder.

Reginatågen har även fått positiv publicitet, särskilt nr 62 som periodvis användes som provtåg i projektet Gröna tåget som syftar till att utveckla ett nytt svenskt snabbtåg. På tåget provades olika tekniska lösningar som nya boggier, aktiv fjädring m m. Sommaren 2006 satte Gröna tåget svenskt hastighetsrekord på järnväg (281 km/h). Rekordet slogs av samma tåg 2008 då man kom upp i 303 km/h. Mellan provkörningarna användes Gröna tåget i reguljär trafik. Projektet avslutades 2012 och motorvagnen används nu av Norrtåg.

Regina för fjärrtrafik - X55

SJ beställde 2008 20 Reginatåg med inredning anpassad för fjärrtrafik. Dessa fick fyra vagnar och littera X55.

Namn
TiM
 • X50 9001 (fd 3242) Hammaren
 • X50 9002 (fd 3243) Hyttan
 • X50 9003 (fd 3244) Järnet
 • X50 9004 (fd 3245) Misteln
Tåg i Bergslagen
 • X54 9005 (f d 3246) Silvret
 • X54 9006 (f d 3247) Västman
 • X51 9007 (f d 203) Thomas Di Leva
 • X51 9008 (f d 204) Wille Löfqvist
 • X51 9009 (f d 205) Lars-Kristerz
 • X51 9012 (f d 3248) Joe Hill
 • X51 9013 (f d 3249) Bo Setterlind
 • X51 9014 (f d 3250) Torsten Ehrenmark
 • X51 9015 (f d 3251) Kata Dalström
 • X51 9018 (f d 3252) Agnes von Krusenstjerna
 • X51 9019 (f d 3253) Christopher Polhem
 • X51 9020 (f d 3254) Dal-Jerk
 • X51 9021 (f d 3255) Sura-Pelle
 • X51 9022 (f d 3256) Charlie Norman
 • X51 9023 (f d 3257) Ernest Cassel
 • X51 9024 (f d 3258) Wilhelmina Skog
 • X51 9025 (f d 3259) Maria Lang
 • X52 9039 (f d 3275) Carl Jan Granqvist
 • X54 9056 (f d 3287) Putte Wickman
 • X54 9057 (f d 3288) Anders Zorn
 • X54 9068 (f d 068) Mando Diao
X-Trafik
 • (X51 203 Ljusnan)*
 • (X51 204 Bönan)*
 • (X51 205 Lingan)*
 • (X51 207 Voxnan)*
 • X51 9010 (f d 206) Dellen
 • X50 9061 (f d 208) Ljungan
*Tillhör numera Tåg i Bergslagen
Bild: Ritning UL X50
Översiktsritning UL X50. Ritning Bombardier.

 

Bild: Västtrafik X50-3 3291 i Göteborg 2007
Västtrafik X50 3291 i Göteborg 2007. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Trafik i Mälardalen (TiM) X50 9003 i Hälleforsnäs 2012
Trafik i Mälardalen (TiM) X50 9003 i Hälleforsnäs 2012. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Tåg i Bergslagen X51 9011 i Mora 2014
Tåg i Bergslagen X51 9011 i Mora 2014. Motorvagnen har ett förflutet hos X-trafik, därav färgsättningen som skiljer sig från andra Tåg i Bergslagen-Reginor. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Norrtåg X52 9042 i Umeå 2014
Norrtåg X52 9042 i Umeå 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: SJ X52 9080 i Göteborg 2014
SJ X52 9080 i Göteborg 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Upplands Lokaltrafik X52 9063 i Gävle 2014
Upplands Lokaltrafik X52 9063 i Gävle 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Värmlandstrafik X53 3284 i Kil 2004
Värmlandstrafik X53 3284 i Kil 2004. Foto Markus Tellerup.
Bild: Tåg i Bergslagen X54 9056 i Hallsberg 2010
Tåg i Bergslagen X54 9056 i Hallsberg 2010. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Transitio X52 3261 i Stockholm 2006
Transitio X52 3261 i Stockholm 2006. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör X-Trafik X51 204 2003
Interiör X-Trafik X51 204 i Gävle 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör tidigare första klass Tåg i Bergslagen X51 9022 2016
Interiör tidigare första klass Tåg i Bergslagen X51 9022 2016. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass Tåg i Bergslagen X51 9022 2016
Interiör andra klass Tåg i Bergslagen X51 9022 2016. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass/kiosk Tåg i Bergslagen X51 9022 2016
Interiör andra klass/kiosk Tåg i Bergslagen X51 9022 2016. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass Värmlandstrafik X52 9082 2014
Interiör andra klass Värmlandstrafik X52 9082 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass Transitio X52 3261 i Stockholm 2006
Interiör andra klass Transitio X52 3261 i Stockholm 2006. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör Transitio X52 9044 2008
Regina saknar låggolvsavdelning men i ena änden av B-vagnen finns lågt insteg. Via en hiss kan rullstolsburna nå resten av vagnen. Foto i Transitio X52 9044 2008, Frederik Tellerup.
Bild: Interiör Transitio X52 9044 2008
Till vänster: Ingång Transitio X52 9044 2008 (vanligt högt insteg, jämför bilden ovan). Till höger: Knapp för att öppna ytterdörr och skylt som visar hur man öppnar innerdörr. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör Transitio X52 9044 2008
Till vänster: Gång mellan vagnarna i Transitio X52 9044 2008. Till höger: toalett i B-vagnen. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Förarhytt Värmlandstrafik X52 9082 2014
Förarhytt Värmlandstrafik X52 9082 2014. Foto Frederik Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: Transitio/Gröna Tåget X52 9062 i Karlstad 2008
Transitio/Gröna Tåget X52 9062 i Karlstad 2008. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X-trafik X51 204 i Hudiksvall 2003
X-trafik X51 204 i Hudiksvall 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: Transitio/Skånetrafiken X52 9044 i Kristianstad 2008
Transitio/Skånetrafiken X52 9044 i Kristianstad 2008. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Transitio/Skånetrafiken UB52 9044 (mellanvagn) i Kristianstad 2008
Transitio/Skånetrafiken UB52 9044 (mellanvagn) i Kristianstad 2008. Foto Frederik Tellerup.
Bild: VL X50 3244
Västmanlands Lokaltrafik X50 3244. Foto Markus Tellerup.
Bild: Upplands Lokaltrafik X50 305 i Uppsala 2003
Upplands Lokaltrafik X50 305 i Uppsala 2003. Detta var Upptågets första färgsättning. Foto Markus Tellerup.
Bild: Transitio/SJ X52 3283 i Eskilstuna 2005
Transitio/SJ X52 3283 i Eskilstuna 2005. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör Upplands Lokaltrafik X50 306 2002
Interiör Upplands Lokaltrafik X50 306 i Uppsala 2002. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör andra klass SJ X52 3276 i Västerås 2003
Interiör andra klass SJ X52 3276 i Västerås 2003. Foto Markus Tellerup.
Fler bilder

Fler bilder

Fler bilder

Bild: Förarhytt X52 9052 2003
Förarhytt Transitio X52 9052 2003. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Upplands Lokaltrafik X52 9064 i Tierp 2006
Upplands Lokaltrafik X52 9064 i Tierp 2006. Foto Patrik Hansson.
Bild: Trafik i Mälardalen X50 3243 i Stockholm 2005
X50 3243 i Stockholm 2005. Foto Christian Tellerup.
Bild: Västtrafik X53 3262 i Göteborg 2002
Västtrafik X53 3262 i Göteborg 2002. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Västtrafik UB50 2182 (mellanvagn) i Göteborg 2005
Västtrafik UB50 2182 (mellanvagn) i Göteborg 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör Västtrafik X53 3262 2002
Interiör Västtrafik X53 3262 2002. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör första klass Transitio X52 9051 i Stockholm 2003
Interiör första klass Transitio X52 9051 i Stockholm 2003. Foto Christian Tellerup.
Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

- Erik Sandblom: "Crusaris Regina" - ett nytt regionaltåg på bredden, artikel i tidningen Tåg 7/1998
- Jan Lindahl: X50 - knappast någon höjdare, artikel i tidningen Tåg 1-2/2001
- Malte Ljunggren: 100 år på spår - Kalmar, bok utgiven av SJK Förlag 2002
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >
Motorvagnar i trafik