Fakta & Historia

Bild: F 621 som museilok i Gävle 2004
F 621 som museilok i Gävle 2004. Foto Frederik Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgången
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: 1'Do1'
 • Längd: 15230 mm
 • Tjänstevikt: 102,2 ton
 • Effekt: 2580 kW
 • Hastighet: 135 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1942, 1945-1949
 • Byggt antal: 24
 • Ursprunglig nummerserie: 601-603, 621-632, 694-702
 • Tillhörde: SJ

Stambanornas snälltågslok

På 1930-talet förbättrades standarden på Västra stambanan Stockholm-Göteborg så att den högsta hastigheten kunde höjas till 120 km/h. Några lok som kunde gå så fort hade dock inte SJ och därför började ett intensivt arbete med att ta fram en lämplig loktyp i samarbete med Asea. Kampen stod mellan de beprövade men äldre koppelstångsloken och de nyare ramverks- eller boggieloken. Det slutade med att SJ på prov beställde tre ramverkslok med axelföljden 1'Do1', alltså med fyra drivande hjul. Loken blev till skillnad från D-loken helsvetsade men annars påminde utseendet om föregångarna.

Två frontrutor

I de tre provloken som levererades 1942 testades bl a olika typer av kraftöverföring och löpaxelkonstruktioner. Efter proven levererades ytterligare 21 lok under 1940-talet. De skilde sig bland annat genom att de tidigare tre frontrutorna blev två. Provloken byggdes senare om så att de blev lika de yngre loken.

Bild: F 627 med persontåg
F 627 med persontåg på 1960-talet. F-loken var fram till Rc-lokens intåg en vanlig syn på stambanorna. Foto Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB10114).

Från fjärrtåg till lokaltåg

Loken som fick littera F sattes in i de snabba fjärrtågen, då kallade snälltåg, på bl a sträckorna Malmö-Stockholm, Malmö-Göteborg och Stockholm-Göteborg. F-loken användes också i tågen Stockholm-Oslo.

När Rc-loken kom i slutet av 1960-talet förflyttades loken till bl a Ostkustbanan och Göteborg-Kalmar. Loken slopades 1978-1983 och den allra sista tjänstgöringen blev i lokaltåg i Stockholmsområdet. 1981 sänktes lokens högsta hastighet från 135 km/h till 100 km/h efter kritik från lokförare mot lokens dåliga gångegenskaper.

Tre lok bevarade 

Tre F-lok finns bevarade, två hos Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg (SKÅJ) och ett hos Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Bild: F 602 1942
F 602 1942. De tre första F-loken skilde sig från de efterkommande på flera sätt, bl a hade de tre frontrutor. Foto Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB00359).
Fler bilder

Fler bilder

Fler bilder

Bild: F 621 som museilok i Gävle 2004
F 621 som museilok i Gävle 2004. Foto Frederik Tellerup.
Bild: F 625 i Göteborg 1982
F 625 i Göteborg 1982. Foto Bernt Schechinger.
Bild: F 701 med museitåg i Stockholm 1999
F 701 med museitåg i Stockholm 1999. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt F 621
Interiör förarhytt F 621.
Mer om loktypen

Mer om loktypen

Mer om loktypen

- Tore Nordin m fl: Svenska Ellok, SJK förlag 1998
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Ritning på F (provloken), tidningen Allt om Hobby 4/1976

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >
Utgångna ellok