Fakta & Historia

Bild: 242 531 i Stockholm 2014242 531 i Stockholm 2014. Foto Markus Tellerup.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Typ: Ellok
 • Axelföljd: Bo'Bo'
 • Tjänstevikt: 85 ton
 • Längd: 19280 mm
 • Effekt: 6400 kW (möjligt att ta ut upp till 7000 kW under kortare tid)
 • Hastighet: 230 km/h
 • Tillverkare: Siemens
 • Byggår: 2000-2003
 • Inköpt antal: 5
 • Tillhör: Hector Rail
Namn

Loken har fått namn från bl a filmkaraktärer enligt följande:

 • 503 Balboa
 • 516 Ferdinand
 • 517 Fitzgerald
 • 531 (fd 001) LaMotta
 • 532 Lightyear

Taurus - ett snabbt kraftpaket

I augusti 2010 köpte Hector Rail ett lok av Taurus-typ från leasingföretaget Mitsui Rail Capital Europe. Under 2011 köpte man ytterligare fyra lok av samma typ. 

Hög hastighet

Loktypen tillhör Eurosprinter-familjen (och har alltså en del likheter med t ex 441-loken) och har fått beteckningen ES 64 U2 av tillverkaren Siemens (ES = Eurosprinter, 64 = effekt på 6400 kW, U = universal, kan användas i all slags trafik, 2 = två strömsystem).

Loken har en högsta hastighet på 230 km/h och är alltså väl lämpade för att dra snabba persontåg, men eftersom de flesta personvagnar har en maxhastighet på 160 km/h utnyttjas inte toppfarten i Sverige. Loktypen fungerar utmärkt även i godstrafik.

ES 64 U2-loken är anpassade för två olika kontaktledningsspänningar och kan köra på antingen 15 kV, 16 2/3 Hz (t ex Sverige och Tyskland) eller 25 kV, 50 Hz (t ex Danmark). Siemens har även byggt varianter för fyra eller bara ett strömsystem.

Tjur-loket

Loktypen har tillverkats i flera hundra exemplar och har sålts till bl a tyska DB och österrikiska ÖBB. Hos ÖBB kallar man loken Taurus ("tjur") och detta namn har sedan spritt sig så att loktypen ofta beskrivs som Taurus-lok.

Många av loken har levererats till Siemens eget bolag för uthyrning/leasing av lok, Dispolok. Bolaget hyr ut lok till operatörer i bl a Tyskland, Österrike, Italien och Polen. 2006 såldes Dispolok till japanska leasingföretaget Mitsui Rail Capital Europe som har fortsatt uthyrningsverksamheten.

Provkörningar

Hos Hector Rail har loktypen fått littera 242. Det första loket fick namnet LaMotta (enligt bolagets tradition att namnge sina lok efter filmkaraktärer) och kom tillfälligt till Sverige i augusti 2010 för provkörningar. Loket levererades av Siemens till Dispolok år 2000 medan de senare inköpta loken är från 2001-03. Under Dispolok-tiden hade loken en gul färgsättning och användes av flera olika operatörer.

I svensk trafik 2011

I väntan på att loktypen skulle godkändes för trafik i Sverige användes Hector Rails lok i Tyskland och flera av dem har använts där även efter godkännandet. Hösten 2011 sattes Taurus-lok in som dragkraft i bl a Veolia/Snälltågets persontåg på sträckan Malmö-Stockholm.

Världsrekordlok

Som kuriosa kan nämnas att ett Taurus-lok tillhörande ÖBB satte nytt världsrekord för lok 2 september 2006. På en höghastighetssträcka i Tyskland kom loket upp i 357 km/h.

 

Bild: 242 001 i Hallsberg 2010242 001 i Hallsberg 2010. Foto Conny Viinamäki.
Fler bilder

Fler bilder

Fler bilder

Bild: Förarhytt Hector Rail 242 001 2010
Förarhytt Hector Rail 242 001 2010. Foto David Larsson.
Mer om loktypen

Mer om loktypen

Mer om loktypen

- Hector Rail
- Railcolor.net (om loktypens historia, på engelska)
- Railcolor.net (lokindividen 242 001:s tidigare historia)

Andra länkar:
- Svenska-lok.se

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >
Ellok i trafik