Fakta & Historia

Bild: SJ X12 3220 i Linköping 2014
SJ X12 3220 i Linköping 2014. Foto Frederik Tellerup.
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.22 (106 röster)
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: I trafik
 • Typ: Elmotorvagn, tvådelad, andra klass
 • Antal sittplatser: 108 (SJ), 133 (Västtrafik), 122 (Västmanlands Lokaltrafik)
 • Axelföljd: Bo'Bo'+2'2'
 • Längd: 49868 mm
 • Tjänstevikt: 103 ton
 • Effekt: 1280 kW
 • Hastighet: 160 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1991-1994
 • Byggt antal: 18
 • Ursprunglig nummerserie: 3190-3197, 3214-3223
 • Tillhör: SJ AB, Västtrafik, Västmanlands Lokaltrafik
Egenskaper
 • Eluttag
 • Delvis handikappanpassad men saknar lågt insteg

Regionaltåg med pendeltågsursprung

För att få en motorvagnstyp bättre anpassad för regionaltrafik utvecklades i början av 1990-talet en variant av X10 med bekvämare inredning, toalett och bara ett dörrpar per vagn. Typen fick både första och andra klass (24 respektive 98 sittplatser), men skillnaden mellan klasserna var liten - samma stolar men större benutrymme i första klass. Ett mindre pentry inrättades också i ena vagnen.

Östergötland och Malmbanan 

Motorvagnarna fick SJ:s blå färgsättning och sattes in i regionaltrafik i bl a Östergötland. Under en kortare period användes X12 också på Malmbanan och Mittbanan. Ett kortvarigt försök att använda X12 i tåg Stockholm-Sundsvall-Långsele gjordes också, en sträcka som dock var allt för lång med tanke på tågens komfort. 

X12-motorvagnarna kom efter hand att i allt större utsträckning användas i länstrafik. Från 1997 till början av 2000-talet avdelades åtta motorvagnar till Västmanlands Lokaltrafik och Upplands Lokaltrafik. Motorvagnarna som användes av UL hade under denna tid numren 51-53.

Försäljning till Västtrafik och Transitio

Ett tiotal motorvagnar har sedan början av 2000-talet använts i Västtrafiks trafik och 2008 beslöt Västtrafik att köpa dessa motorvagnar. De har sedan moderniserats invändigt och fått Västtrafiks gula färgsättning. Motorvagnarna har efter moderniseringen endast andra klass-inredning.

Tre motorvagnar tillhörde under en period Affärsverket Statens Järnvägar (som skötte den verksamhet som blev över när SJ bolagiserades 2001). Affärsverket ägde lok och vagnar av flera typer och hyrde ut fordon till bl a den trafik som Rikstrafiken upphandlade. Verkets fordon var märkta med ägarbeteckningen SSRT (kan uttydas som en förkortning för Swedish State Railways Trains). Affärsverket Statens Järnvägar upphörde 2012 och X12-motorvagnarna överfördes då till Trafikverket. 2013 köpte vagnuthyrningsbolaget Transitio dem på uppdrag av Västmanlands Lokaltrafik som nu hyr motorvagnarna.

Ombyggnad till X14

Två motorvagnar som användes i Östgötatrafikens trafik, 3223 och 3190, byggdes 2000 respektive 2008 om till X14.

Upprustning

SJ rustade under 2012-2013 upp sina fyra kvarvarande motorvagnar som används i Mälardalen och Östergötland. De fick ny inredning av samma typ som de ombyggda personvagnarna av 1980-talsmodell (nya stolar, bagageställ, eluttag m m) samt grå färgsättning. Liksom i Västtrafiks motorvagnar togs också första klass-avdelningen bort.

Motorvagnarna har rullstolsramp, rullstolsplatser och anpassad toalett, men saknar lågt insteg och för att komma på tåget med rullstol krävs assistans av tågpersonalen.

Även Transitios/Västmanlands Lokaltrafks motorvagnar kommer moderniseras efter hand.


 

Bild: Interiörskiss X12

Bild: Interiörskiss X12
Interiörskiss SJ X12 före ombyggnad/modernisering.

 

Bild: Västmanlands Lokaltrafik (f d SSRT, fortfarande med SJ-märkning) X12 3193 i Västerås 2015
Västmanlands Lokaltrafik (f d SSRT, fortfarande med SJ-märkning) X12 3193 i Västerås 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Västtrafik X12 3218 i Uddevalla 2015
Västtrafik X12 3218 i Uddevalla 2015. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör X12 3220 2014
Interiör SJ X12 3220 2014. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör X12 3220 2014
Interiör SJ X12 3220 2014. Här ser man rullstolsplatserna. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör Västtrafik X12 3214 (moderniserad) 2008
Interiör Västtrafik X12 3214 2008. Foto Bernt Talbrant.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: SJ X12 3216 i Göteborg 2005
SJ X12 3216 i Göteborg 2005. Lägg märke till den gula första klass-märkningen i tågets bortersta ände. Foto Christian Tellerup.
Bild: SJ/Västtrafik X12 3215 i Varberg 2005
SJ/Västtrafik X12 3215 i Varberg 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Upplands Lokaltrafik X12 51
Upplands Lokaltrafik X12 51. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör första klass X12 3215 2005
Interiör första klass SJ/Västtrafik X12 3215 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör andra klass X12 3215 2005
Interiör andra klass SJ/Västtrafik X12 3215 2005. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Interiör X12 3195 2005
Interiör pentry SJ X12 3195 2005. Foto Frederik Tellerup.
Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >
Motorvagnar i trafik