Fakta & Historia

Bild: Tågab X10 3203 i Kristinehamn 2018
Tågab X10 3203 i Kristinehamn 2018. Foto Frederik Tellerup.
Klicka på en stjärna för att rösta
Komfort
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.60 (90 röster)
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Enstaka i trafik
 • Typ: Elmotorvagn, tvådelad, andra klass
 • Antal sittplatser: 176 (SL X10)
 • Axelföljd: Bo'Bo'+2'2'
 • Längd: 49868 mm
 • Tjänstevikt: 100 ton
 • Effekt: 1280 kW
 • Hastighet: 140 km/h
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1982-1993
 • Byggt antal: 101
 • Ursprunglig nummerserie: 3105-3189, 3198-3213
 • Nummerserie hos SL: 3114-3133, 3148-3166, 3176-3181, 3186, 3198-3203
 • Tillhörde: SL m fl
 • Tillhör: Tågab, Saga Rail

Pendeltåg av 1980-talstyp

1982 levererade Asea de första X10-motorvagnarna till Skåne och Stockholm. Tågen var en vidareutveckling av X1 som hade levererats till Stockholm ett decennium tidigare. Vintertåligheten förbättrades t ex genom att man flyttade upp luftintagen i takhöjd. X10 var utseendemässigt ganska lik X1 men skiljde sig genom sin spetsiga front.

Spartansk inredning 

Inredningen var liksom i X1 enkel och påminde om interiören i tunnelbanevagnar. Den bestod ursprungligen av soffor med 3+2 sittplatser i bredd (vid senare moderniseringar har sofforna bytts ut). Varje vagnsdel har tre dörrar. Upp till fem motorvagnssätt kan multipelköras och X10 var även multipelkörbar med X1.

Pågatåg 

I Stockholm blev de 50 nya X10-motorvagnarna en efterlängtad förstärkning till föregångaren X1.

I Skåne var beställningen av X10 ett resultat av kommunernas envisa vilja att satsa på trafiken i västra Skåne, eftersom SJ egentligen ville lägga ner lokaltrafiken. Tågen fick en iögonenfallande blå/lila färgsättning och sattes i januari 1983 in i lokaltrafiken kring Malmö. Efter en tävling fick tågen namnet Pågatåg (påg är ett skånskt ord för pojke).

Fler tåg 

Även flera andra länstrafikbolag beslöt sig för att satsa på lokal och regional tågtrafik och ytterligare motorvagnar levererades till Göteborg, Gävleborg, Uppland och Västmanland. Tågen sattes bland annat in på sträckorna Göteborg-Alingsås, Gävle-Ljusdal och Uppsala-Tierp.

Motorvagnarna som levererades till Gävleborg (X-Trafik) och Västmanlands Lokaltrafik (VL) fick endast två dörrar per vagnsdel, bekvämare inredning och toalett. Antalet sittplatser var lägre, 166 respektive 120.

Bild: X10 3128+3120+3157 och NSB BFM 69.022 i Myrdal juni 1992
Pendeltåg bland fjällen: Norska NSB hyrde under några somrar på 1990-talet in X10:or från SL för trafiken på Flåmsbanan. På bilden X10 3128+3120+3157 och NSB BFM 69.022 i Myrdal juni 1992. Foto Markus Tellerup.

Ombyggnad till X11 

1994-1996 moderniserades vagnarna i Skåne (Länstrafiken Malmöhus) med ny, bekvämare inredning, toalett, ny färgsättning och igensatta mittdörrar. Även Göteborgs-vagnarna byggdes om. Motorvagnarna blev därigenom tyngre och för att särskilja dem littererades de om till X11. Gränsen sattes vid 100 ton och X-Trafiks och VL:s motorvagnar som hade en enklare och lättare toalettmodul hamnade under gränsen. De fick därför behålla X10 som littera.

Länstrafiken i Västmanland och Uppland började istället använda X12-motorvagnar i sina tåg och bolagens X10-motorvagnar såldes till Göteborg och Skåne för ombyggnad till X11. Även länstrafiken i Gävleborg (X-Trafik) sålde sina motorvagnar. Dessa byggdes också om till X11 och därefter var det bara SL:s 52 motorvagnar i Stockholm som hade littera X10.

SL:s vagnar moderniserades 1999-2002 med ny färgsättning och inredning. Sofforna byttes ut mot individuella stolar, men fortfarande med 3+2 sittplatser i bredd och någon toalett fick tågen inte. 

Skrotning och försäljning

I takt med att fler X60-motorvagnar levererades fasades X10 ut och 31 mars 2017 togs de sista motorvagnarna ur trafik i Stockholm. 43 av dem kördes till Stena i Hallstahammar för skrotning, men 8 stycken såldes sommaren 2017 till nya ägare - 4 till Tågab och 4 till Saga Rail. Dessutom såldes en motorvagn till vagnuthyrningsbolaget Transitio för användning som reservdelsförråd.

Upprustning

Tågab rustar upp tre av motorvagnarna (den fjärde blir reservdelsförråd) med toalett, tjänstekupé/kiosk och delvis nya stolar. Flera av dörrparen stängs av/sätts igen (eftersom tågen ska gå i mer långväga trafik) och fronterna och dörrarna blir röda.

Saga Rails X10 3181, som också byggdes om hos Tågab, sattes in i veckoslutstrafik Linköping-Stockholm 23 februari 2018. Motorvagnen har fått toalett och en ny rosa färgsättning.

 

Bild: Saga Rail X10 3181 i Stockholm 2018
Saga Rail X10 3181 i Stockholm 2018. Foto Markus Tellerup.
Utgångna varianter/färgsättningar
Bild: SL X10 3180 i Karlberg i Stockholm 2004
SL X10 3180 i Karlberg i Stockholm 2004. Foto Markus Tellerup.
Bild: SL X10 3119 i äldre målning i Uppsala 1995
SL X10 3119 i äldre målning i Uppsala 1995. Denna färgsättning hade SL:s motorvagnar från början av 1990-talet till moderniseringen 1999-2002. Foto Markus Tellerup.
Bild: SL X10 3165 i Stockholm 1999
SL X10 3165 i Stockholm 1999. Denna motorvagn målades, liksom X10 3156 och 3166 samt två X1-motorvagnar, på prov i samma blå färg som vagnarna i Stockholms tunnelbana. Foto Markus Tellerup.
Bild: GL X10 3144 i Alingsås 1990
GL X10 3144 i Alingsås 1990. Foto Markus Tellerup.
Bild: X-Trafik X10 201/3182 i Ljusdal 1995
X-Trafik X10 201/3182 i Ljusdal 1995. Foto Frederik Tellerup.
Bild: X-Trafik X10 201/3182 i Gävle 1990
X-Trafik X10 201/3182 i Gävle 1990. Foto Markus Tellerup.
Bild: UL X10 302/3188 i Uppsala 1993
UL X10 302/3188 i Uppsala 1993. Foto Markus Tellerup.
Bild: VL X10 102/3174 i Västerås 1992
VL X10 102/3174 i Västerås 1992. Foto Markus Tellerup.
Bild: Länstrafiken Malmöhus X10 3167 i Landskrona 1993
Länstrafiken Malmöhus X10 3167 i Landskrona 1993. Foto Frederik Tellerup.
Bild: Länstrafiken Malmöhus X10 3113 i Boden 1990
Länstrafiken Malmöhus X10 3113 i Boden 1990. Under åren 1988-1991 hyrde SJ två X10-motorvagnar av Länstrafiken Malmöhus för användning på Malmbanan. De byggdes om med bekvämare inredning och på 3113 sattes också två av dörrparen på vardera vagnen igen. Se även Veckans bild 81. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör SL X10 3200 2014
Interiör SL X10 3200 2014. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör SL X10 3200 2014
Interiör SL X10 3200 2014. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör X-Trafik X10 201/3182 1990
Interiör X-Trafik X10 201/3182 1990. Foto Markus Tellerup.
Bild: Interiör Länstrafiken Malmöhus X10 3170 1996
Interiör Länstrafiken Malmöhus X10 3170 1996. Foto Frederik Tellerup.
Fler bilder

Fler bilder

Fler bilder

Bild: SL X10 3164 i Gnesta 1996
SL X10 3164 med reklammålning i Gnesta 1996. Foto Hans Broman.
Bild: SL X10 3120 i ursprunglig målning i Stockholm 1989
SL X10 3120 i ursprunglig målning i Stockholm 1989. Foto Christian Tellerup.
Bild: Interiör förarhytt X10
Interiör förarhytt X10. Foto Jared Erlingsson.
Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK Förlag
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Lok och vagnar, diverse årgångar, Stenvalls förlag
- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003
- Ulf Nyström: Tågab och Saga Rail köper X10 av SL, Tåg 7-8/2017
- Om X10 på Johan Hellströms hemsida

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >
Motorvagnar i trafik