Fakta & Historia

Bild: X8 253 i Trollhättan 1981
X8 253 i Trollhättan 1981. Foto Bernt Schechinger.
Klicka för förklaringar på faktabegrepp
Fakta
 • Status: Utgångna
 • Typ: Elmotorvagnståg
 • Antal sittplatser: 29+126 (X5, 1+2 kl), 36+148 (X8, 1+2 kl)
 • Axelföljd: 2'Bo'+2'2'+Bo'2' (X5), 2'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'2' (X8)
 • Längd: 72200 mm (X5), 87610 mm (X8)
 • Tjänstevikt: 135,6 ton (X5), 167,3 ton (X8)
 • Effekt: 1000 kW
 • Hastighet: 135 km/h (se dock nedan om X15)
 • Tillverkare: Asea
 • Byggår: 1948 (X5), 1947 (X8)
 • Byggt antal: 6 (X5), 2 (X8)
 • Ombyggt antal: 1 (X15)
 • Ursprunglig nummerserie: 216-221 (X5), 253, 254 (X8)
 • Tillhörde: SJ och GDG

Motorvagnarna med expressfart

I slutet av 1940-talet köpte både SJ och privata Bergslagernas Järnvägar (BJ) snabba motorvagnståg till sin expresstrafik. Asea levererade två tåg med littera XoA till BJ och sex tåg med littera Xoa5 till SJ. BJ:s motorvagnar sattes in i tågen Göteborg-Gävle under namnet GDG-Expressen. GDG var förkortning för Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle och var ett samarbete mellan BJ och ett par andra privata järnvägar i regionen. Bara ett år senare, 1948, förstatligades BJ och de två motorvagnarna överfördes till SJ.

Skillnader mellan X5 och X8 

BJ:s motorvagnståg bestod av fyra vagnar, medan SJ:s hade tre. Den extra vagnen i BJ-tågen hade restaurangavdelning. I SJ:s tåg fanns ett pentry som servering skedde från. En annan skillnad mellan tågen var att SJ:s tåg hade vikdörrar istället för vanliga dörrar. Motorstyrkan skilde också och för att tågsätten skulle bli så lika som möjligt byggdes BJ-tågen om med nya, starkare motorer på 1950-talet. Tågen fick dock även i fortsättningen olika littera, SJ:s egna tågsätt X5 och de övertagna X8 (efter litterareformen 1970).

Från expresståg...

Motorvagnarna sattes in i expresståg på medellånga och längre sträckor. Expresstågen fick olika namn, till exempel Skandiapilen (Malmö-Oslo), Göteborgaren (Göteborg-Stockholm) och Mälardalen (Stockholm-Västerås-Örebro). Tågen fortsatte också att gå på X8:ornas gamla linje Göteborg-Gävle. Expresstågen blev snabbt populära och under en tid var de SJ:s paradtåg. Efter ett tag räckte dock motorvagnarnas kapacitet inte till och de fick bytas ut mot loktåg.

...till regionaltåg

Tågsätten sattes därefter in på kortare sträckor och från 1970-talet gick de forna expresstågen i regionaltrafik runt Göteborg. Tågen började slopas i början av 1980-talet. Den sista X8-motorvagnen, X8 253, togs ur trafik 1983 efter en brand medan X5 216 och 221 var kvar som reservtåg till 1987. De två X5-motorvagnarna hamnade sedan hos museiföreningarna Dellenbanans Vänner och Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg. X5 216 skrotades 2012 och bara 221 finns nu kvar, dock inte i körbart skick.

Bild: X15
X15 under testkörning i Töreboda 1975. Foto Seved Walther/Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB14903:04).

Provtåget X15

Man kan säga att X5 och X8 var tidiga föregångare till våra dagars snabbtåg, X2, och en X5-motorvagn kom faktiskt att spela en viktig roll i utvecklingen av X2. Under 1970-talet började SJ och Asea genomföra tester för att skapa ett nytt snabbtåg. En X5-motorvagn, 218, byggdes om till provtåg med nya motorer och boggier och omlittererades till X15. Tåget kom under testkörningar 1975 upp i 238 km/h - ett nytt svenskt rekord. Förutom hastighetsproven testade man också bankningsutrustning som lutar tåget i kurvorna så att färden blir mer komfortabel för resenärerna. Erfarenheterna användes sedan vid utformningen av X2-tågen som började levereras 1990. X15-tåget skrotades efter avslutade tester.

Bild: Ritning X5A
Ritning X5A (1 klass). Klicka på ritningen för större bild.

Bild: Bild: Ritning X5M
Ritning X5M (2 klass). Klicka på ritningen för större bild.
Bild: Ritning X5B
Ritning X5B (1 och 2 klass). Klicka på ritningen för större bild.

Bild: X5
Xoa5 i Göteborg 1968 som "Snapphanen" Göteborg-Malmö. Foto Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB13729:02).
Bild: X5
Xoa5 220 i Göteborg som "Skandiapilen" Malmö-Göteborg-Oslo. Foto Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB01307).
Bild: X5
Interiör 1 klass Xoa5 1953. Foto Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KDAE08591).
Bild: X5
Interiör 2 klass Xoa5 1960. Foto Seved Walther/Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB10525).
Bild: X5
Interiör 2 klass Xoa5 1966. Under årens lopp ändrades inredningen och både i första och andra klass byttes stolarna ut. Glödlamporna i taket ersattes med lysrör. Foto John Hylterskog/Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB13387).
Fler bilder

Fler bilder

Fler bilder

Bild: X8
En X8 i Göteborg 1962. Foto John Hylterskog/Sveriges Järnvägsmuseum (Jvm.KBDB12513:06).
Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

Mer om vagntypen

- Tore Nordin: Svenska elmotorvagnar, SJK förlag 2003
- Ulf Diehl och Lennart Nilsson: Svenska lok och motorvagnar, diverse årgångar, SJK förlag
- Bengt Boman: Svenskt höghastighetståg (om X15), artikel i tidskriften Tåg 8/79
- Max Goldschmidt: Snabbmotorvagnståget "Göteborgaren" 60 år, tidskriften Tåg 12/08

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >
Utgångna motorvagnar