Banarbetsfordon

Infranord och andra företag som sysslar med banunderhåll har eller har haft lok av flera av de typer som beskrivs med egna sidor i lokguiden, till exempel Rc2 ÖBB, Tb och Z67. Förutom dessa har man många fordon av andra typer. Vid delningen av SJ och Banverket 1988 övertog Banverket (senare Infranord) en mängd fordon från SJ som liftmotorvagnar, motordressiner, olika slags arbetsfordon som används vid banarbeten, till exempel spårriktare, spårbyteståg och slipersbytare. Senare har även olika privata entreprenörer gjort sitt intåg.

På den här sidan ges bara några exempel på fordon.

Egna regler för littera hos Banverket

På SJ:s tid hade de flesta tjänstefordon huvudlittera Q med varierande underlittera. Banverket följde dock inte de reglerna för litterering av fordon utan införde egna regler samtidigt som gamla littera ibland har levt kvar, vilket kan göra märkningen på fordon förvirrande. Ellok benämndes ELL (Ellinjelok), diesellok DAL (Dieselarbetslok) och DLL (Diesellinjelok). DAL användes till lokomotorer, DLL till kraftigare diesellok. Motorvagnarna kallades LMV (Liftmotorvagn) och PMV (Personalmotorvagn). Utöver dessa litteror fanns/finns det en mängd olika beteckningar på olika banarbetsfordon.

Dessa littera lever i viss mån kvar hos Infranord (tidigare Banverket Produktion).

 

Bild: MTR 3045 i Landskrona 1993MTR 3045 i Landskrona 1993. Motortrallor (MTR) och motordressiner (MDR) finns i ett otal varianter och används vid lättare banarbeten och inspektioner.
Bild: MTR 0132 i Malmö 2003Banverket övertog inte bara äldre fordon utan har också köpt nya. Ett exempel är en serie motortrallor tillverkade av Kockums i Malmö, numera K Industrier. De är utrustade för lättare banarbeten med bland annat en lyftkran, men kan också användas till snöröjning. På bilden MTR 0132M i Malmö 2003.
Bild: MTR 3086B i Långsele 2003MTR 3086B i Långsele 2003. Foto Markus Tellerup.
Bild: Sopmaskin SNP 2225B i Nässjö 2003Sopmaskin SNP 2225B i Nässjö 2003. Foto Ingemar Gustafsson.
Bild: LMV 1972+1983 i Krampen 2002LMV 1972+1983 i Krampen 2002. Under 1970-talet byggde SJ om en mängd Y6/Y7-motorvagnar till banarbetsfordon, framför allt till liftmotorvagnar som används vid kontaktledningsarbeten. Det finns en äldre och en nyare version av dessa. Den nyare har en utbyggd förarhytt i ena änden som är helt platt. Motorvagnarna på bilden är av den nyare varianten och har de två platta ändarna ihopkopplade. Foto Christian Tellerup.
Bild: Interiör LMV 1983Interiör LMV 1983. Den ursprungliga inredningen med sittplatser har ersatts med bland annat verktygsskåp. Foto Christian Tellerup.
Bild: PMV 3846 i Svedala 1996PMV 3846 i Svedala 1996. Personalmotorvagnarna är liksom liftmotorvagnarna ombyggda från Y6/Y7-motorvagnar. De används vid banarbeten och inspektioner.