De flesta järnvägar i Sverige har numera helsvetsat spår. En del saknar kanske det rytmiska dunket från skenskarvarna, men ett helsvetsat spår kräver mindre underhåll och ger bättre gångegenskaper. Därför har de flesta stambanor och även många mindre järnvägar fått helsvetsade spår.

Den vanligaste metoden för att svetsa samman spår är termitsvetsning. I Peter Sandströms bildserie får vi se hur det går till att svetsa ihop en skarv i en växel i Töva utanför Sundsvall en juninatt 2003. Arbetet görs på natten för att störa tågtrafiken så lite som möjligt.

Bild: Svetsning av spår

Kapning

När skarvjärnen tagits bort kapas rälen så att hålet får rätt storlek.

Bild: Svetsning av spår

Noga utmätt

Avståndet skall vara 25-28 mm.

Bild: Svetsning av spår

Riktning

Riktningen av rälerna är noga för att det skall bli ett bra resultat, detta kan vara tidsödande speciellt i växlar där det är trångt.

Bild: Svetsning av spår

Dags för grimman

Grimman, det fäste som skall hålla formen på plats, sätts på plats.

Bild: Svetsning av spår

Tätning

När formarna är ditsatta tätar man med fuktig sand. Det är mycket viktigt att täta ordentligt, annars rinner smältan ut och man får en så kallad "potta".

Bild: Svetsning av spår

Färdig med förberedelserna

Nu är allt på plats och det är klart att börja värma.

Bild: Svetsning av spår

Svetsblandningen

En blandning av järnoxid, aluminiumpulver och mangan används vid svetsningen.

Bild: Svetsning av spår

Uppvärmning

Formen och de båda rälsändarna värms i 1½ minuter.

Bild: Svetsning av spår

Tänt var det här!

Därefter tänds grytan.

Bild: Svetsning av spår

Ner i formarna 

Det smälta järnspånet rinner ner i formarna.

Bild: Svetsning av spår

Bort med formarna

Grimman och plåtformarna tas bort.

Bild: Svetsning av spår

Svetsen klipps till

Därefter klipps svetsen till så att så mycket som möjligt av överflödigt material tas bort, så att det skall bli mindre att slipa.

Bild: Svetsning av spår

Överflödigt material tas bort

När svetsen är klippt är det bara att ta en spade och flytta på det bortklippta materialet.

Bild: Svetsning av spår

Nyklippt

Så här ser en nyklippt termitsvets ut, nu återstår grovslipning med Robelslip.

Bild: Svetsning av spår

Grovslipning

Under grovslipningen flyger det heta slipspån från Robeln och det är stor brandfara, men det finns alltid ett fat med vatten och brandsläckare i närheten.

Bild: Svetsning av spår

Nästan färdig

Den slutgiltiga slipningen och stämplingen sker när svetsen svalnat. Sedan kan tågen börja rulla på spåret!

Annons

järnväg.net

- guiden till Sveriges tåg och järnvägar


Meny

Cookies och personuppgifter på järnväg.net

Välkommen! Denna hemsidan använder cookies och andra personuppgifter för att kunna visa relevant innehåll. Om du önskar att använda hemsidan behöver du acceptera detta.

Läs mer