Bild: Veckans bild 94. Klicka för större bild.

Från vänster Tågab Z1 201, TMY 101 och Z65 203, Banverket ELL 0003R och TGOJ T43 223 i Kristinehamn 2 maj 2003.

Den svenska lokstationen har de senaste decennierna blivit allt sällsyntare på grund av rationaliseringar och nedläggningar. Ett lysande undantag är dock Kristinehamn. Här finns en brokig fordonspark och ett lokstall som sjuder av liv.

Förmodligen hade verksamheten i Kristinehamn också varit nedlagd om det inte varit för Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab). Det privata bolaget började köra godståg 1994 med några begagnade MY-diesellok från Danmark och idag kör man till bland annat Filipstad, Hällefors och Bofors.

I Kristinehamn har Tågab sin verkstad och här underhålls inte bara de egna loken utan också många arbeten för andra bolag görs. Man disponerar hela lokstallet och har dessutom nyligen byggt en ny skötselhall för Värmlandstrafiks Regina-motorvagnar. Järnvägsmiljön är välbevarad med bland annat en flitigt använd vändskiva och ett vattentorn sedan ånglokstiden.

Tågabs fordonspark består av förutom TMY- och TMX-lok också av ellok inköpta begagnade från Österrike (av samma typ som Rc2, se Rc2 ÖBB), T43-diesellok och Z65- och Z67-lokomotorer. Ett av de senaste inköpen är ett litet ackumulatordrivet lok från Tyskland, 209, som används i växlingen vid lokstallet.

Läs mer om Tågabs och andra bolags loktyper i lokguiden.

Foto Frederik Tellerup.

Publicerad juni 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >