Bild: Veckans bild 89. Klicka för större bild.

Ångloket NBJ 16 med utfärdståg för Svenska Järnvägsklubben på Nora Bergslags Järnväg 14 oktober 1978.

Nora Bergslags Järnväg (NBJ) bestod av flera mindre järnvägar som slogs ihop i början på 1900-talet. De två huvudlinjerna var Otterbäcken-Strömtorp-Gyttorp-Nora-Ervalla och Gyttorp-Bredsjö. I Strömtorp, Ervalla och Bredsjö hade man anslutning till SJ. NBJ hade fram till 1966 persontrafik men var först och främst en godsbana. Trafiken till och från Otterbäckens hamn och gruvorna i området var omfattande, men minskande frakter gjorde att NBJ i slutet av 1970-talet fick ekonomiska problem och banan hotades av nedläggning. I Nora fanns fortfarande en komplett järnvägsanläggning med station och verkstad och tanken på att bevara denna unika miljö väcktes. Efter ett upprop bildades 1978 Nora Bergslags Veteranjernväg (NBVJ) och man fick överta stationen i Nora. NBJ förstatligades och den kvarvarande trafiken togs över av SJ. Hela banan från Otterbäcken till Ervalla fanns kvar, men bara sträckan närmast Bofors trafikerades och NBVJ fick därför överta delen Nora-Ervalla från SJ 1986.

2003 fyller alltså NBVJ 25 år. Verksamheten vid den vackert belägna stationen i Nora är livfull och sommartid kör man museitåg Nora-Ervalla och Nora-Gyttorp-Pershyttan. Ervalla-banan invigdes 1856 som Sveriges första järnväg för allmän trafik och kan snart fira 150 år. Sidospåret till Pershyttan revs 1975 men har återuppbyggts av NBVJ. Det har också funnits tankar på att trafikera hela sträckan ner till Otterbäcken, men förra året revs den sydligaste delen Gullspång-Otterbäcken upp så att detta inte längre är möjligt. Nu satsar man istället på att köra till Karlskoga.

I lokstallarna i Nora finns bland annat NBJ:s ånglok 16, ett av de kraftiga tanklok som drog banans godståg fram till 1950-talet. Loket används ofta till utfärdståg och figurerar för övrigt i en av deckardrottningen och Norabon Maria Langes böcker.

Den 31 maj firade NBVJ 25 års-jubiléet med bland annat extratåg från Örebro och öppet hus i Nora.

Foto Edvin Lindström.

Publicerad maj 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >