Bild: Veckans bild 87. Klicka för större bild.

Lok 105 med tåg vid Myra station på Nordmark Klarälvens Järnvägar (NKlJ) 5 juni 1989.

Värmländska NKlJ var en unik järnväg i Sverige. Den var smalspårig (891 mm), elektrifierad och privatägd. Huvudlinjen gick norrut från Karlstad via Deje till Hagfors och vidare mot sydöst till Nordmark och Finnshyttan. NKlJ byggdes främst för järnverket i Hagfors men transporterade också bland annat timmer. Järnvägsbolaget ägdes av Uddeholm AB.

Den sista sträckan, Deje-Hagfors, trafikerades till oktober 1990. I slutet av 1980-talet kunde banan inte bära sina kostnader och Uddeholm AB försökte få staten att ta över NKlJ. Banverket skulle då bli ny ägare och breddning av banan diskuterades. Planerna gick dock om intet när regeringen bestämde att inte satsa på NKlJ och 1991 revs banan upp förutom delen Hagfors-Uddeholm som nu används för dressincykling.

Banans lok hade en karakteristisk färgsättning i rött och gulbeige - kanske inspirerade av Bergslagens många faluröda hus. Som linjelok användes på senare tid sex koppelstångsdrivna lok byggda 1960 och 1966 i samarbete mellan Asea och AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun. Loken fick namn efter olika orter utmed banan, lok 105 på bilden hette Stjärnsfors. För växling hade man fyra Z4p-lokomotorer.

Fram till 1964 hade NKlJ även persontrafik. I den användes motorvagnståget Uddeholmaren som var en smalspårig variant av TGOJ:s X20-motorvagn. Tåget finns liksom några av banans lok hos Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum.

Foto Johan Winegård.

Publicerad maj 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >