Bild: Veckans bild 86. Klicka för större bild.

X7p 48 med vagnarna UBp 321+323 avgår från Stockholm Östra 29 april 1991.

Roslagsbanan i nordöstra Stockholm är den enda kvarvarande smalspåriga järnvägen i Sverige med reguljär trafik. De tre linjerna till Kårsta, Österskär och Näsbypark har ingen godstrafik men däremot en livlig persontrafik. Till skillnad från de flesta andra järnvägar ägs inte banan av Banverket utan av Storstockholms Lokaltrafik, SL.

Fram till i början av 1990-talet bestod Roslagsbanans rullande materiel av en salig blandning av olika lok, motorvagnar och personvagnar, inga tillverkade senare än 1960-talet. De äldsta personvagnarna från början av 1900-talet hade öppna plattformar och flera av motorvagnarna hade träkorgar. Loken hade också ett långt förflutet, ett av dem var byggt 1939 och gick under det föga smickrande smeknamnet Hitler.

Motorvagnen X7p 48 tillverkades 1946 och slopades 1993. Totalt 11 X7p byggdes av Asea och AB Svenska Järnvägsverkstäderna i samarbete under 1940-talet.

Den brokiga och åldersstigna vagnparken var uppskattad av järnvägsentusiasterna men naturligtvis inte speciellt lämplig för den intensiva trafiken. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ersattes den därför med ett trettiotal nya tågsätt bestående av motorvagn, mellanvagn och manövervagn (se X10p/UBp/UBxp i vagnguiden). Under en övergångsperiod innan alla motorvagnar var levererade kunde man se gamla fordon dra de nya mellanvagnarna som personvagnar, som på bilden.

Några av de äldre fordonen har bevarats av Roslagsbanans Veterantågsförening och går ibland i trafik på banan.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad maj 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >