Bild: Veckans bild 77. Klicka för större bild.

Ångloket JTJ 9 "Tallås" med persontåg på museibanan Jädraås-Tallås Järnväg 6 augusti 1989.

Museijärnvägen Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ) är en rest av den smalspåriga Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg (DONJ). DONJ uppstod 1899 ur sex banor byggda på 1870- och 80-talen. Från Linghed i Dalarnas inland gick banan till Norrsundet vid Gästrikekusten. På vägen korsades både Norra stambanan i Ockelbo och Ostkustbanan i Hamrångefjärden.

Den 87 kilometer långa banan ägdes av Kopparberg och Hofors Sågverks AB och transporterna bestod mest av timmer, men även malm och vanligt gods förekom. Dessutom gick det persontåg på delar av banan fram till 1959.

Banans huvuduppgift var att forsla inlandets rikedomar till kusten och de speciella förhållandena gjorde också fordonen på banan speciella. För att klara de ofta tunga tågen använde DONJ kraftiga Mallet-ånglok som hade dubbla maskinerier och till virkestransporterna användes parkopplade vagnar för att få plats med de långa trästockarna.

På 1960-talet började trafiken gå med förlust och DONJ lades ner i två etapper, Linghed-Jädraås 1968 och Jädraås-Norrsundet 1970. Föreningen 891-järnvägarnas museisällskap fick överta sträckan Jädraås-Svartbäcken Nedre och bildade museijärnvägen Jädraås-Tallås Järnväg. Resten av DONJ revs upp förutom sträckan närmast kusten, Hamrångefjärden-Norrsundet, som breddades och blev en normalspårig godsbana som fortfarande används.

Den fem kilometer långa sträckan Jädraås-Svartbäckens Nedre är nu en av våra nordligare museijärnvägar. Ångtåg körs under helgerna på somrarna och dessutom brukar man i augusti ha kvällsturer för den som vill resa extra stämningsfullt. Tågen utgår från Jädraås där JTJ passande nog har sitt säte - på DONJ:s tid var det banans huvudstation med lokstallar och verkstad.

Ångloket på bilden är inte ursprungligen från DONJ men har ändå ett gediget förflutet, först på de västgötska smalspåren och sedan hos Byvalla-Långshyttans Järnväg därifrån loket köptes 1969. På JTJ har loket fått behålla sitt nummer men har också fått namnet Tallås efter en av stationerna på banan. Varifrån stationen fått sitt namn är inte så svårt att lista ut när man ser skogen omkring den...

Läs mer om JTJ på www.jtj.org.

Foto Markus Tellerup.

Publicerad mars 2003. Texten uppdateras inte och kan innehålla inaktuella uppgifter.

Dela på FacebookDela på Google PlusDela på Twitter

Annonser

Tack för stödet! Läs om annonsering >